Monday, May 20, 2024
spot_img

[24] Ánh sáng thế gian

LỜI CHÚA

“Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian,
để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12,46).

TĨNH NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
ánh sáng có một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống chúng con.
Ánh sáng giúp chúng con thấy được mọi thứ xung quanh,
nhờ đó mà chúng con có thể đi lại, làm việc và sinh hoạt cách bình thường.
Thiếu ánh sáng, tất cả chỉ là tối tăm,
khi đó chúng con sẽ phải dò dẫm cách tuyệt vọng trong bóng tối,
và có thể sẽ phải đối mặt với bao nỗi hiểm nguy.

Lạy Chúa Giêsu,
bóng tối của vũ trụ đã đáng sợ,
nhưng còn có một thứ bóng tối khác còn đáng sợ hơn nhiều.
Đó chính là bóng tối của tâm hồn.
Mặc dù ánh sáng Mặt Trời vẫn soi chiếu
nhưng nếu lòng người vẫn cứ mãi tối tăm
thì thật là nguy hiểm biết chừng nào.
Bởi khi lòng người trở nên tối tăm
họ có thể vấp phạm biết bao sai lầm mà họ không hề hay biết.
Họ cũng có thể gây bao tổn hại cho người khác và cho chính bản thân mình.

Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng chân lý,
vì thương con người sống trong lầm lạc, tối tăm,
Ngài đã đến trần gian để mang đến cho chúng con ánh sáng của Ngài.
Khi con người sống trong bóng tối của của ích kỷ, tham lam,
Ngài đến mang ánh sáng của vị tha và trao hiến.
Khi con người sống trong bóng tối của đam mê xác thịt,
Ngài đến mang ánh sáng của niềm hoan lạc trong Thánh Thần.
Khi con người sống trong bóng tối của hận thù, chia rẽ
Ngài đến mang ánh sáng của hiệp nhất, yêu thương.
Khi con người sống trong bóng tối của dối gian, lừa gạt,
Ngài đến mang ánh sáng của sự thật, chân tình.
Khi con người sống trong bóng tối của kiêu căng, ngạo mạn,
Ngài đến mang ánh sáng của sự khiêm tốn hạ mình.
Khi con người sống trong bóng tối của sa hoa, phung phí
Ngài đến mang ánh sáng của giản dị, khó nghèo.
Khi con người sống trong bóng tối của vũ lực, chém giết,
Ngài đến mang ánh sáng của thập giá hy sinh…

Lạy Chúa Giêsu,
con cám ơn Ngài đã mang ánh sáng đến cho chúng con,
nhờ đó chúng con mới có thể sống một cuộc đời đích thực,
một cuộc đời thực sự ý nghĩa và an vui.
Xin cho con luôn sống theo ánh sáng của Ngài,
để chúng con được trở nên những người con đích thực của ánh sáng
và để những ám ảnh của bóng tối
không còn bất kỳ một sức mạnh nào đè nặng trên cuộc đời chúng con. Amen.

QUYẾT TÂM THỰC HÀNH

Gợi ý cho bạn__________________________________

bài viết mới