Saturday, June 15, 2024
spot_img

[4] Lấy thiện báo ác

LỜI CHÚA:

“Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm,
và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; 
trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi”

(Cl 1,13-14)

TĨNH NGUYỆN

Khi nói về phúc âm của Chúa Giêsu, chúng ta thường nói về sự khổ nạn, sự chết, sự mai táng và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Là Kitô hữu, đây là những chân lý mà chúng ta tin rằng sẽ ban cho chúng ta sự cứu rỗi, và là một phần quan trọng của thông điệp Tân Ước.

Nhưng còn nhiều điều xảy ra đằng sau cái chết của Chúa Giêsu. Phaolô giải thích một số điều đó trong bức thư viết cho các tín hữu ở Côlôsê.

Qua sự sống lại của mình, Chúa Giêsu đã chiến thắng các thế lực siêu nhiên xấu xa chống lại Thiên Chúa Chúa Giêsu đã chứng tỏ chính Ngài chiến thắng sự chết và bóng tối—chúng không thể đánh bại Ngài hay lật đổ Vương quốc của Ngài.

Đây là lý do tại sao Phaolô nói rằng chúng ta đã được giải cứu khỏi sự thống trị của bóng tối. Trước khi là thành viên trong gia đình của Thiên Chúa, chúng ta đã bị giam cầm trong bóng tối theo đường lối chống đối Thiên Chúa của chính mình. Thật ra, sau đó trong cùng chương sách Côlôsê, Phao-lô nói:

Cả anh em nữa, xưa kia anh em là những người xa lạ,
là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em. (Cl 1,21)

Tuy nhiên, vì Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và chiến thắng vương quốc bóng tối, nên chúng ta cũng được giải cứu và thoát khỏi lối sống cũ. Chúng ta được tha thứ trong Đức Kitô và được ban cho một cuộc sống mới trong vương quốc của Thiên Chúa – đây là điều mà Phaolô gọi là “sự cứu chuộc”.

Sự chết không cai trị chúng ta, nếu chúng ta chấp nhận sự sống mà Chúa Giêsu tự do hiến tặng cho chúng ta.

Bây giờ chúng ta được gọi là tạo vật mới trong Chúa Giêsu, và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong chúng ta, hướng dẫn chúng ta đến những gì Thiên Chúa đã hoạch định cho chúng ta.

QUYẾT TÂM THỰC HÀNH

Hãy dành một chút thời gian để xem xét sự vĩ đại và tốt lành của Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài đã làm cho bạn, đặc biệt là đã tạo ra một con đường để có mối quan hệ với Ngài, thoát khỏi lối sống cũ của bạn.

Bạn có thể thực hiện những bước nào hôm nay để tiếp tục bước đi trong vương quốc của ánh sáng thay vì vương quốc của bóng tối?

bài viết mới