Monday, May 20, 2024
spot_img

[20] Tin tưởng hay rời đi?

LỜI CHÚA

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?
Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng
chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,68-69).

TĨNH NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
sau phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi dưỡng đám đông dân chúng,
Ngài đã mặc khải một điều quan trọng cho con người.
Rằng Ngài là Bánh Hằng Sống từ trời xuống,
để mang đến sự sống vĩnh hằng cho những ai tin vào Ngài.

Tuy nhiên trước lời giảng của Chúa,
nhiều người Do Thái đã phẫn nộ và hoài nghi,
họ cho rằng lời Ngài khó nghe và không thể chấp nhận được,
sau cùng họ đã rời bỏ Ngài.

Nhưng lúc đó, không phải tất cả đều bỏ Ngài,
vẫn còn có những môn đệ ở lại,
và Phêrô đã đại diện cho những người ở lại nói với Chúa rằng:
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?
Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Phần chúng con, chúng con đã tin
và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,68-69).

Lạy Chúa Giêsu,
lời của Thánh Phêrô ngày xưa
cũng là lời của chúng con thân thưa với Chúa ngày hôm nay.
Chúng con nguyện tin tưởng phó thác
và trung thành gắn bó với Chúa đến cùng.

Trong xã hội ngày nay,
vẫn còn có rất nhiều người hoài nghi, chê bai và chống đối Chúa.
Vẫn còn có rất nhiều người rời bỏ Ngài
vì cho rằng những gì Ngài dạy là chói tai…
Phần chúng con,
chúng con vững tin rằng Ngài là Đấng Cứu Độ loài người
và những lời dạy của Ngài là chân thật.

Lạy Chúa Giêsu,
Lời của Ngài là lời hằng sống,
Lời có sức mạnh đổi mới cuộc đời chúng con
và dẫn đưa chúng con đến sự sống đích thực.
Xin cho chúng con luôn siêng năng đến kính múc nguồn sống từ nơi Ngài,
qua Bí tích Thánh Thể và qua Lời Chúa.
Để qua Thánh Thể,
con được kết hiệp mật thiết với Ngài hơn,
nhờ đó sự sống của con được hòa vào trong sự sống của Ngài.
Để qua Lời Chúa,
con được uống nắn cuộc đời mình mỗi ngày một hơn
theo những tiêu chuẩn và chỉ dẫn của Ngài.
Con tin rằng,
Nhờ trung thành gắn kết với Chúa là Bánh trường sinh,
con cũng sẽ được trường sinh giống như Ngài. Amen.

QUYẾT TÂM THỰC HÀNH

bài viết mới