Monday, April 22, 2024
spot_img

[12] Mềm mại và nhạy bén

LỜI CHÚA

“Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng.
Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt”

(Êdekien 11,19)

TĨNH NGUYỆN

Trong câu Lời Chúa hôm nay, Chúa hứa thay thế tấm lòng bằng đá bằng tấm lòng bằng thịt. Nói cách khác, Ngài có thể biến đổi một người cứng lòng thành một người có lòng mềm mại và nhạy bén.

Khi chúng ta dâng cuộc đời cho Chúa, Ngài đặt ý thức đúng sai trong thâm tâm lương tâm của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta phản nghịch lương tâm của mình quá nhiều lần thì chúng ta có thể trở nên cứng lòng. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta cần để Chúa làm cho lòng chúng ta mềm mại để tâm linh chúng ta nhạy bén với sự lãnh đạo của Thánh Linh.

Tôi đã rất cứng lòng trước khi tôi thật sự bắt đầu bước theo Chúa. Việc đều đặn ở trong sự hiện diện của Ngài đã làm cho lòng tôi mềm mại và khiến tôi nhạy bén hơn nhiều với tiếng của Ngài.

Không có tấm lòng nhạy bén với sự đụng chạm của Chúa, chúng ta sẽ không thể nhận ra nhiều lần Ngài đang phán với chúng ta. Ngài phán dịu dàng trong một tiếng nhỏ nhẹ với sự biết chắc nhẹ nhàng về một vấn đề.

Một người cứng lòng cũng có nguy cơ làm tổn thương người khác và thậm chí không biết là họ đang làm thế, điều này khiến Chúa buồn lòng. Những người cứng lòng và bận rộn “làm chuyện riêng của họ” sẽ không nhạy bén với ý muốn hay tiếng của Chúa.

Chúa muốn làm cho lòng chúng ta mềm mại với Lời của Ngài, vì lòng chai cứng không thể nghe tiếng của Ngài hay nhận nhiều phước lành khác mà Ngài muốn ban cho.

QUYẾT TÂM THỰC HÀNH

Hãy giữ lòng của bạn mềm mại và nhạy bén với tiếng của Chúa.

bài viết mới