Monday, May 20, 2024
spot_img

[11] Tình yêu thương thôi thúc Ngài

LỜI CHÚA

“Đây là giới răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em” (Gioan 15:12)

TĨNH NGUYỆN

Chúa Giêsu đã nói rất nhiều điều đầy quyền năng, soi sáng và quan trọng. Nhưng có một điều răn tổng hợp tất cả…

“Đây là giới răn của Thầy: anh emhãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
Gioan 15:12

Nghe có vẻ đơn giản phải không bạn? Nhưng khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài đã yêu thương như thế nào? Và làm thế nào chúng ta có thể cố gắng yêu thương giống như Ngài?

Tình yêu thương đã thôi thúc Chúa Giêsu từ bỏ các đặc quyền của Ngài. Là Đấng Tạo Hóa và Chúa, Chúa Giêsu có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Nhưng thay vào đó, Ngôi Lời (Chúa Giêsu) đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta (Ga 1,14)—tạm thời từ bỏ quyền của Ngài để chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa.

Tình yêu thương thôi thúc Chúa Giêsu đặt con người lên hàng đầu. Người đàn bà bên giếng nước. Người đàn ông bị phung. Một quan quyền La Mã. Một người ăn xin mù. Mẹ vợ của Phêrô. Con trai của góa phụ thành Nain. Một người thu thuế bị xem thường. Ngay cả tên trộm bị đóng đinh cạnh Ngài trên thập tự giá. Chúa Giêsu nhìn thấy và yêu thương mọi người.

Tình yêu thương thôi thúc Chúa Giêsu phục vụ người khác. Ngài rửa chân cho các môn đồ của Ngài, theo đuổi những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, thương xót những người bệnh tật, mệt mỏi và suy sụp. Cuối cùng, Ngài đã phó mạng sống của Ngài cho chúng ta.

Tình yêu thương đã thôi thúc Chúa Giêsu quý trọng sự thật và ân sủng. Trong một thế giới mà nhiều người tán dương ân sủng trong khi những người khác chỉ đề cao sự thật, thì Chúa Giêsu quý trọng cả hai. Ngài thiết tha với đường lối của Chúa Cha và Lời Thiên Chúa đồng thời cũng bày tỏ lòng trắc ẩn đối với những người cần đến nhất.

QUYẾT TÂM THỰC HÀNH

Nếu chúng ta không chắc chắn về cách yêu thương người khác, hãy xem Chúa Giêsu là tấm gương tiêu biểu. Ngài sống vị tha, ưu tiên người khác, phục vụ cho đến chết và quý trọng cả sự thật và ân sủng.

Và khi yêu thương như Chúa Giêsu, chúng ta sẽ trở nên giống Ngài hơn.

bài viết mới