Monday, May 20, 2024
spot_img

[25] Người được sai đi

LỜI CHÚA

“Thật, Thầy bảo thật anh em :
tôi tớ không lớn hơn chủ nhà,
kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi”
(Ga 13,16).

TĨNH NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
sau khi hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ,
Ngài đã dạy cho các ông bài học vô cùng quý giá,
giúp các ông có một tâm thế xứng hợp của một người được sai đi.

Người được sai đi trước hết phải là một người sống khiêm nhường.
Khiêm nhường để ý thức mình chỉ là tôi tớ,
và khiêm nhường để noi gương Chủ mình,
cúi mình xuống phục vụ anh em.

Kế đến, người được sai đi phải là người biết vâng phục.
Vâng phục để thực thi đúng với ý chủ mình.
Nhờ vậy, họ mới thực sự trở thành một cánh tay nối dài của Chúa,
để mang ánh sáng, tình thương và niềm hy vọng đến cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu,
là những môn đệ của Chúa,
chúng con cũng là những con người được sai đi.
Ngài sai chúng con đi
để mang tình thương và ánh sáng đến cho mọi người.
Giúp mọi người có được niềm vui và niềm hy vọng,
vì biết được rằng
họ được Thiên Chúa yêu thương, cứu chuộc và đổi mới cuộc đời.

Lạy Chúa, người được sai đi có trách nhiệm vô cùng quan trọng,
vì họ đang đại diện cho Ngài để đến với anh em.
Chính vì thế Ngài xem ai đón tiếp họ là đang đón tiếp chính Ngài,
và ai đón tiếp Ngài là đón tiếp Chúa Cha.

Lạy Chúa,
Người được Chúa sai đi vừa có một niềm vinh dự lớn lao,
vừa đòi hỏi họ phải có tinh thần trách nhiệm.
Xin cho chúng con luôn sống một tâm thế xứng đáng của một người môn đệ:
vâng phục, khiêm nhường và hết lòng phục vụ dấn thân.

Tuy nhiên, lạy Chúa,
con đường của người được sai đi không mấy dễ dàng.
Luôn có những khó khăn, thử thách và gian nan chờ đón.
Xin Chúa cho chúng con luôn ghi nhớ lời Ngài dạy,
để có được sức mạnh vượt thắng mọi khó khăn
và kiên tâm trong sứ mạng Chúa trao đến cùng. Amen.

QUYẾT TÂM THỰC HÀNH

Gợi ý cho bạn__________________________________

bài viết mới