Monday, May 20, 2024
spot_img

[17] Thầy đây mà, đừng sợ

LỜI CHÚA

Chúa Giêsu nói với các môn đệ:
“Thầy đây mà, đừng sợ !”

(Ga 6,20)

TĨNH NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
Tin Mừng Ga 6,16-21 kể về việc
Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ
khi các ông đang lênh đênh giữa biển hồ.
Khi các môn đệ thấy Chúa đi trên mặt nước,
các ông hoảng sợ vì tưởng rằng đó là ma.
Nhưng Chúa đã đến trấn an họ:
“Chính Thầy đây mà, đừng sợ!”.
Và ngay lập tức, gió thổi nín lặng và thuyền cập bến an toàn.

Lạy Chúa Giêsu,
cũng như các môn đệ xưa kia,
con cũng đang ở giữa biển khơi cuộc đời,
Con thuyền bé nhỏ của con chòng chành trong giông tố.
Sóng gió cuộc đời vây phủ,
làm con cảm thấy sợ hãi và âu lo.
Nhưng lúc này,
con nhớ lại lời Chúa đã phán:
“Chính Thầy đây mà, đừng sợ!”.

Lạy Chúa,
Lời Chúa như ánh sáng soi đường.
Giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa bên con.
Chúa luôn ở bên con, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Lạy Chúa,
xin ban cho con niềm tin và lòng can đảm,
Để con vượt qua mọi thử thách khó khăn.
Xin cho con luôn nhớ rằng,
Có Chúa ở bên con, con sẽ không còn sợ hãi.

Lạy Chúa Giêsu,
con xin phó dâng cho Chúa tất cả tâm hồn con.
Xin Chúa thương xót và cứu độ con. Amen.

QUYẾT TÂM THỰC HÀNH

bài viết mới