Sunday, May 19, 2024
spot_img
Chúng tôi giới thiệu đến quý độc giả những trang cung cấp tài liệu cho việc học hỏi và nghiên cứu Kinh Thánh.
Lưu ý: nội dung ở các trang mà chúng tôi giới thiệu dưới đây thuộc quyền quản lý và sở hữu của đơn vị chủ quản trang đó.
Nếu quý độc giả có thêm những trang khác muốn đóng góp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

Các link liên kết

NGHE KINH THÁNH

Các tập tin âm thanh này được sử dụng dưới sự cho phép của Vườn Xanh Audio Book.

NGHE BÀI ĐỌC TIẾNG ANH

NGHE SUY NIỆM LỜI CHÚA