Sunday, June 16, 2024
spot_img

[06] Lương thực hằng ngày

LỜI CHÚA

Xin Cha cho chúng con hôm nay
lương thực hằng ngày (Matthêu 6,11).

TĨNH NGUYỆN

Trong giờ tĩnh nguyện hôm nay, bạn hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc sống của bạn. Có thể Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của bạn, hoặc Ngài đã giữ lời Ngài đã hứa trong Thánh Kinh, hoặc là Ngài đã chu cấp cho bạn trong những lúc cần thiết…

Trong đoạn Kinh Thánh được gọi là Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy các môn đồ của Ngài cách cầu nguyện. Trong Kinh này, có một đoạn Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện như sau: “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”.

Điều này làm chúng ta liên tưởng đến thời kỳ dân Chúa lưu lạc trong sa mạc 40 năm trước khi vào được Đất Hứa. Trong thời gian chờ đợi đó, trong thời gian tuyệt vọng và mịt mù đó, Thiên Chúa đã chăm sóc dân Ngài bằng cách ban mana, một loại bánh, để mỗi ngày để nuôi sống họ…

Cũng giống như cách dân Israel phụ thuộc vào Thiên Chúa để có thức ăn, Chúa Giêsu đang nêu gương về cách chúng ta nên nói chuyện với Thiên Chúa: đó là khiêm nhường, hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài và Lời của Ngài.

Lời Chúa là điều quan trọng nhất nâng đỡ chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh cho ngày hôm nay, hy vọng cho ngày mai và tầm nhìn cho tương lai.

Khi chúng ta trông cậy vào Thiên Chúa và tìm kiếm Ngài qua Lời Ngài, thì Ngài sẽ đến gần, vượt quá sự mong đợi của chúng ta và làm nhiều hơn vô cùng những gì chúng ta có thể tưởng tượng trong hoàn cảnh của mình.

QUYẾT TÂM THỰC HÀNH

Vì vậy, hôm nay, hãy dành thời gian đọc Lời Chúa để suy ngẫm về sự tốt lành và chu cấp của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Hãy cầu xin Ngài hướng dẫn, hãy phó dâng trọn cuộc đời mình cho Ngài và vững tin rằng Ngài sẽ chu cấp và nâng đỡ bạn.

bài viết mới