Monday, April 22, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 32| Thường niên | Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Mt 25, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: ‘Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả’. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: ‘E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn’. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: ‘Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Nhưng Người đáp lại: ‘Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi’. “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”.

SUY NIỆM:

Ngày lãnh Bí tích Rửa tội, chúng ta được trao nến sáng với ý nghĩa hãy sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin.

Những người khôn ngoan của Tin mừng là những người luôn làm cho cây nến đức tin được cháy sáng bởi dầu là tất những việc làm tốt trong cuộc sống.

Chẳng những lo cho đèn đức tin được sáng, mà còn phải có sự bền vững, nghĩa là trung thành cho đến phút cuối.

Mười trinh nữ đều muốn được vào dự tiệc cưới, cả mười cô đều có mang đèn, nhưng chỉ có năm cô được vào phòng tiệc vì thái độ chờ đợi không biết lúc nào chàng rể đến, nên luôn luôn tích trữ dầu cho đèn của mình.

Năm cô không được vào vì nghĩ rằng còn lâu chàng rể mới đến, hoặc đợi khi chàng rể gần đến họ mới lo tìm dầu cho đèn của mình.

Thái độ nguy hiểm nhất của đời sống đức tin là khi nào tới rồi tính, nhưng đâu ai biết khi nào tới. Vì vậy tốt nhất hãy tích trữ dầu mọi lúc mọi nơi để ngọn đèn đức tin được luôn cháy sáng.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho con đừng lơ là hoặc bị cám dỗ để đi theo “chàng rể khác”, nhưng luôn biết làm lành lánh dữ theo lời Chúa dạy để chỉ trung thành chờ đợi một mình Chúa mà thôi.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Lc 17, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này.

“Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: ‘Tôi hối hận’, thì con hãy tha thứ cho nó”.

Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển’, nó liền vâng lời các con”.

SUY NIỆM:

Đoạn Tin Mừng hôm nay tuy ngắn ngủi nhưng lại cho chúng ta 3 sứ điệp quan trọng trong đời sống đức tin đó là gương xấu, tha thứ và lòng tin.

Chúa Giêsu rất quý những “kẻ bé mọn”, vì vậy Ngài không muốn bất cứ một ai phải hư mất. Ngài lên án những ai làm cho người khác đi vào con đường xấu.

Tuy nhiên, Ngài lại khoan dung với những ai có lòng sám hối vì nơi Ngài là Tình yêu, là sự tha thứ. Nếu sai mà biết sám hối thì Chúa sẵn sàng tha thứ, và chỉ nơi Chúa mới có thể tha thứ liên lỉ như vậy.

Để có thể sống được những gì Chúa dạy, người môn đệ phải có lòng tin. Do đó mức độ đạo đức, thánh thiện của chúng ta hệ tại ở lòng tin của mình vào Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết làm cho lòng tin của mình lớn mạnh mỗi ngày bằng thái độ tha thiết gắn bó với Chúa, vì chẳng bao giờ con xứng đáng với những gì mà Chúa mong mỏi, nhưng Chúa lại sẵn sàng ban những điều tốt lành cho những kẻ tha thiết nguyện xin.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Lc 17, 7-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.

“Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’ “.

SUY NIỆM:

Đầy tớ phục vụ ông chủ là lẽ bình thường, vì đó là bổn phận của anh ta. Tuy nhiên cũng có những ông chủ tốt bụng phục vụ ngược lại đầy tớ, nhưng đó chỉ là chuyện tốt bụng của ông, đầy tớ không được quyền đòi hỏi.

Những việc chúng ta làm cho gia đình, cho xã hội, cho Giáo hội… thuộc về bổn phận và trách nhiệm của chúng ta. Vì thế, chồng không thể nói: “Anh tốt với em quá mà!” hoặc ngược lại ; cha mẹ không thể nói với con cái: “Tao tốt với mày quá mà!” ; cha sở không thể nói với giáo dân: “Tôi tốt với anh chị em quá mà!” ; giáo dân không thể nói với cha sở: “Con tốt với cha quá mà!”… tất cả đều là bổn phận của chúng ta.

Khi đã chu toàn bổn phận phải biết khiêm tốn nói: “Tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” Ngược lại, nếu chưa làm tốt thì phải biết cố gắng. Điều đó cho thấy con người chúng ta luôn luôn bất toàn, cần đến ơn Chúa và sự giúp đỡ của người khác. Những gì chúng ta làm được chỉ là bổn phận mà lẽ ra chúng ta phải làm tốt hơn.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức mình chỉ là những đầy tớ vô dụng đã được Chúa cho làm việc trong gia đình của Chúa. Chúa lại yêu thương phục vụ con bằng cái chết và các bí tích của Ngài. Vì vậy xin cho con luôn khiêm tốn để chu toàn bổn phận mà Chúa đã trao. Amen.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Lc 17, 11-19

Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. 

SUY NIỆM:

Ranh giới giữa “bên có đạo và bên không có đạo” lại xuất hiện trong nhóm người sống chung với nhau gồm cả người có đạo và không có đạo, dường như người có đạo ít hơn, chỉ có 1 người. Sự gặp gỡ này là vì họ dù có đạo hay không có đạo đều có một điểm chung: mắc bệnh phong cùi.

Chính trong sự đau khổ và loại trừ khiến con người sẽ gặp gỡ nhau bất chấp tôn giáo, địa vị, thành phần giai cấp. Lúc này đâu ai còn chơi với người cùi, đâu ai dám lại gần người cùi, đâu ai nghe người cùi tâm sự, đâu ai thăm viếng người cùi… thôi thì từ nay cùi sống với cùi, cùi chơi với cùi, cùi tâm sự với cùi, cùi gặp gỡ cùi…

Đức Giêsu thấu hiểu nỗi khổ của họ nên Ngài đã cho họ được sạch để hòa nhập với cộng đoàn. Tuy nhiên khi được sạch rồi, những người có đạo lại dựa vào lệ luật để chỉ sống cho lề luật, họ đi trình diện các tư tế. Còn người ngoại đạo thì quay trở lại để cám ơn Đức Giêsu, vì chính người này đã làm cho anh được sạch. Anh không lệ thuộc vào bất cứ lề luât nào, mà chỉ có trái tim dành trọn cho người đã yêu thương mình.

Chín người kia được sạch về phần xác, nhưng tâm hồn vẫn mù tối, người ngoại giáo được sạch cả về phần xác lẫn tâm hồn.

CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết ơn Chúa là Đấng đã dành mọi sự cho con ; để từ đó dạy con hãy biết san sẻ tình yêu thương với mọi người xung quanh, nhất là những người bị loại trừ trong xã hội. Amen.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Lc 17, 20-25

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: ‘Này nước trời ở đây hay ở kia’. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: ‘Này Người ở đây và này Người ở kia’, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.

SUY NIỆM:

Người Do Thái quan niệm Đấng Messia đến như một vị vua, và triều đại của Ngài như một thời gian cai trị. Triều đại này, vị vua này sẽ giải phóng dân tộc Do Thái khỏi ách thống trị của ngoại bang và làm cho đất nước họ trở nên sung túc… Tóm lại họ quan niệm Đấng Messia và Triều Đại Thiên Chúa theo kiểu trần tục.

Đức Giêsu là Đấng Messia đang ở giữa họ, và triều đại Thiên Chúa chính là tình yêu thương mà Đức Giêsu đang thiết lập trong cuộc sống bằng những lời rao giảng, bằng hành động yêu thương và phục vụ và bằng chính cái chết đau thương trên thập giá.

Khi con người nhận biết và bước theo Đức Giêsu để tôn thờ Thiên Chúa, nghe lời Ngài để trau giồi và sống tình yêu thương là lúc họ trở thành công dân trong Vương quốc của Ngài.

Vì thế triều đại Thiên Chúa không ở đâu xa mà ở nơi chính những con người biết yêu thương nhau. Đừng tìm kiếm, nhưng hãy sống.

CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, mỗi ngày con gặp gỡ nhiều người, xin cho con biết kính trọng yêu thương họ bằng sự nhận biết Thiên Chúa hiện diện nơi họ. Chính lúc đó là con đang sống trong vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc tình yêu. Amen.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Lc 17, 26-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người.

“Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện.

“Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó.

“Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại”.

Các môn đệ thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?” Người phán bảo các ông: “Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó”.

SUY NIỆM:

Nếu con người mải mê với những thế sự trần gian, thì khi ngày của Con Người đến họ sẽ mất tất cả, giống như 2 câu chuyện trong Cựu ước mà Đức Giêsu nói đến trong bài Tin mừng hôm nay. Gia đình ông Nô-ê và ông Lot được cảnh báo về tình trạng tội lỗi của dân thành mà họ đang sống. Chắc chắn không phải chỉ một mình gia đình họ, mà mọi người đều được cảnh báo, chỉ có điều những người biết nghe lời Thiên Chúa qua lời loan báo của các ngôn sứ, họ thi hành, nên họ được cứu.

Thời đại nào cũng vậy, Thiên Chúa luôn luôn nhắc nhở con người bằng nhiều cách khác nhau để họ biết ăn năn sám hối, nhưng lúc nào cũng thế, cũng có những con người biết đón nhận, và những con người khước từ, họ vẫn “ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mua bán, trồng trọt, xây cất”, nghĩa là họ không quan tâm đến giá trị tâm linh, họ không màng đến Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin cho con biết sám hối để chuẩn bị hành trang cho một cuộc vượt qua như ông Nô-ê và ông Lót là chính là biết bỏ đi những gì không cần thiết, để lại và cất cẩn thận tài sản của mình, trưng bày ra những nhu yếu phẩm để sử dụng cho cuộc hành trình… Muốn thế con phải luôn luôn quản lý cuộc đời mình cách chặt chẽ để không phải hối hận khi giờ Con Người đến. Amen.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Lc 18, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:

“Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù’. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc’ “.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

SUY NIỆM:

Mục đích của dụ ngôn này được Luca ghi rất rõ ràng: “để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” Như vậy trước hết Đức Giêsu dạy ta phải cầu nguyện, vì cầu nguyện chính là sự nối kết con người với Thiên Chúa. Nếu không cầu nguyện chúng ta không thể có sự hiệp thông với Chúa.

Kế đến chẳng những cầu nguyện mà còn phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Vì thực tế có những người đã nản chí sờn lòng khi họ cầu nguyện mà không đạt được kết quả.

Về vấn đề này cần phải lưu ý đến việc mục đích của việc cầu nguyện là gì? Có phải là để bắt Chúa làm theo ý của ta? Có phải là để Chúa can thiệp ngay hoàn cảnh tang thương, mất mát? Có phải là để Chúa cho ta hết bệnh ngay tức khắc?… Thưa không phải thế, vì tất cả mọi sự diễn ra đều không ngoài thánh ý Chúa. Cầu nguyện là để ta thêm sức mạnh và vượt qua những khó khăn gian khổ, vì tin chắc một điều Chúa ở bên ta để cùng ta vượt qua cảnh khổ này.

Chính vì thế thay vì xin Chúa làm điều này điều nọ, thì xin Chúa cho ta luôn biết trung thành với Chúa.

CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa dẫu cuộc đời có lắm nỗi chông gai và tương lai có mịt mù tăm tối, thì xin cho con biết rằng Chúa là vầng thái dương đang chờ con phía trước. Con cứ mạnh dạn tiến bước trong sự đồng hành nâng đỡ của ơn Chúa, thì chắc chắn con sẽ đến miền ánh sáng. Amen.

bài viết mới