Saturday, June 15, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần XX | Thường niên | Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN X THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Mt 15, 21-28

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

SUY NIỆM:

Nơi người đàn bà xứ Canaan chúng ta học được bài học kiên trì cầu nguyện. Khi gặp chuyện khó khăn bà đã tự tìm đến với Chúa Giêsu để xin trợ giúp: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi”, nhưng Chúa Giêsu chưa hành động.

Khi thấy có cơ hội (các môn đệ xin Chúa giúp cho và ấy về) bà lại tiếp tục van xin: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”.

Và đỉnh điểm là kể cả khi bị xúc phạm, xem thường, bà vẫn tiếp tục thể hiện ý muốn của mình: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”, nghĩa là dù không xứng đáng ăn trên bàn, bà chỉ xin “lụm mót” mà thôi.

Sự kiên trì đó mang lại kết quả không phải cho bà, nhưng cho con gái bà. Càng cho chúng ta thấy hiệu quả của việc biết sống cho người khác.

Khi chúng ta làm một việc gì vì tình yêu thương, thì cứ kiên trì, nhẫn lại, làm đến cùng, vì chính Chúa sẽ giúp ta hoàn thành.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con từng ngày biết sống cho người khác, từng giây phút trong cuộc đời biết nghĩ cho người khác, vì chính Chúa cũng đã sống một tình yêu không phải cho mình, nhưng cho từng người chúng con.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Mt 19, 16-22

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Người bảo kẻ ấy rằng: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Đấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn”. Người ấy hỏi rằng: “Những giới răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình”. Người thanh niên thưa lại rằng: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.   

SUY NIỆM:

Qua hình ảnh của người thanh niên trong đoạn Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy nhiều khi chúng ta cũng muốn theo Chúa, nhưng những vướng bận của cải vật chất làm cho chúng ta không thể thanh thản mà theo Chúa được.

Đòi hỏi của Chúa là phải từ bỏ, đồng thời phải sống bác ái cụ thể bằng cách lấy tài sản của mình mà cho người khác. Ý của Chúa muốn người môn đệ của Ngài không bị vướng bận bởi những thứ chóng qua, đồng thời phải tập cho mình sự cho đi tất cả.

Theo Chúa là một đòi hỏi, một thách đố chứ không phải như một món đồ hấp dẫn mà như anh thanh niên, sau khi đã có quá nhiề, anh ta muốn có thêm một cái gì đó cho mới mẻ.

Theo Chúa đòi hỏi người môn đệ phải biết từ bỏ, từ bỏ để toàn tâm toàn ý theo Chúa. Từ bỏ để hướng đến người khác.Theo Chúa để ngày càng giống Chúa hơn.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Xin cho con biết khao khát Chúa thực sự để từ đó con nỗ lực đi tìm kiếm Chúa. Trên con đường tìm kiếm này, xin đừng để của cải vật chất làm cản lối con đi, nhưng xin cho con biết sống bác ái với hết thảy mọi người.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Mt 19, 23-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

SUY NIỆM:

Trong lịch sử dân Do Thái, mỗi những vị lãnh đạo nào kiêu ngạo thì sẽ bị Thiên Chúa hạ bệ. Hành động của Thiên Chúa để cho con người thấy họ chỉ là phàm nhân, những gì họ có đều nằm trong sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Vì thế thái độ khôn ngoan của con người là biết đón nhận tất cả với lòng tri ân và làm mọi sự để đáp đền  .

Cũng thế, khi con người cậy dựa vào tiền bạc, của cải vật chất thì họ không thể nào bước vào “vùng đất dành cho kẻ sống”, vì của cải vật chất chỉ là những phương tiện ở đời này, khi nào con người chịu buông bỏ thì họ mới không còn gì cản trở để có thể bước vào sự sống vĩnh cửu.

Vì thế mà Đức Giêsu đã nói một cách mạnh mẽ: “Tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời”.

CẦU NGUYỆN:

Xin cho chúng con biết sử dụng tất cả những gì Chúa ban như phương thế giúp chúng con sống tốt cuộc đời này. Và quan trọng nhất xin cho chúng con luôn biết hướng lòng về giá trị đích thực của sự sống đời sau.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Mt 20, 1-16a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.

“Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: ‘Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng’. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

“Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: ‘Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?’ Họ thưa rằng: ‘Vì không có ai thuê chúng tôi’. Ông bảo họ rằng: ‘Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta’.

“Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: ‘Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết’. Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: ‘Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?’ Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: ‘Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?’

“Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.    

SUY NIỆM:

Thiên Chúa đã lên án những chủ chăn chỉ lo cho bản thân mình mà không lo chăm sóc cho đoàn chiên của Chúa. Hơn thế nữa tội ác của các chủ chăn ở chỗ đã lợi dụng, đã bốc lột đoàn chiên để hưởng thụ cho riêng bản thân mình.

Thiên Chúa đã giao cho các chủ chăn nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên của Ngài. Họ phải ý thức được hồng ân lớn lao mà Chúa đã ban là được hành động thay cho Thiên Chúa. Phải biết một điều: Thiên Chúa luôn yêu thương và dõi theo đoàn chiên của Ngài, vì vậy khi thấy đoàn chiên đó bơ vơ, đói khát, tản mác… thì con tim của Ngài sẽ thổn thức, và tội đó thuộc về các mục tử chỉ sống cho riêng mình.

Nhưng tình yêu thương của Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc, Ngài tiếp tục mời gọi và cho con người được cơ hội cộng tác với Ngài. Vì thế thái độ của mỗi người dù ở vị trí nào, dù làm những việc lớn lao hay nhỏ bé, sang hay hèn… hãy biết rằng mình chỉ là những con người được Chúa thương cho làm việc của của Ngài.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì không bao giờ bỏ chúng con. Ngài luôn yêu thương, chăm sóc chúng con bằng nhiều cách khác nhau. Cho chúng con được làm việc, được cộng tác với Ngài là một sự tin tưởng mà Chúa đã dành cho chúng con. Vì thế xin cho chúng con đừng tưởng rằng những gì mình có là do sức mình. Xin cho chúng con đừng tìm cách “bốc lột”, bớt xén những ân huệ của Chúa để sống cho riêng mình, mà hãy biết sống quảng đại để phục vụ mọi người từ những gì mà Chúa đã tin tưởng trao phó cho chúng con.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Ga 1, 45-51

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”. 

Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.   

SUY NIỆM:

Thiên Chúa mặc khải sự thánh thiện của Ngài cho chư dân qua việc Ngài dám quy tụ mọi dân nước lại thành dân riêng của Ngài. Dĩ nhiên dân tộc mới này phải được sự thánh thiện của Thiên Chúa “thánh hóa” để biến đổi trái tim bằng đá của họ thành trái tim bằng thịt, đồng thời ban Thần Trí của Ngài để họ có thể tuân giữ những huấn lệnh của Thiên Chúa.

Qua đó chúng ta thấy được Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người, nhưng để có được ơn cứu độ đó, con người phải biết quý trọng và nổ lực sửa đổi cuộc sống cho phù hợp với sự cao cả mà Thiên Chúa đã ban.

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về ơn cứu độ của Thiên Chúa ban đầu chỉ muốn dành riêng cho dân Do Thái, nhưng họ đã không đón nhận mà còn sỉ nhục những sứ giả của Thiên Chúa, vì vậy mà ơn cứu độ đó đã được mở rộng cho mọi dân tộc.

Thế cho nên ân sủng của Thiên Chúa là một lời mời gọi với sự đáp trả hết sức tự do của con người, nếu họ không phù hợp thì đương nhiên họ sẽ không thể có được.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay cho con một sự cảnh tỉnh để biết quý trọng ơn cứu độ và phải sống cho xứng đáng. Xin Chúa sửa đổi ý hướng và hành động của chúng con để chúng con có thể được vào dự tiệc vui muôn đời.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Mt 22, 34-40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.    

SUY NIỆM:

Nhờ quyền năng của Thiên Chúa mà những bộ xương khô đã trở thành những con người sống. Đó là hình ảnh tiên báo cho thời kỳ phục hồi của Israel. Thời lưu đày đã chấm dứt, thời đại mới đã bắt đầu.

Thời đại mới này được thực hiện trong Đức Giêsu khi Ngài đem giới luật mới đến cho nhân loại, đó là giới luật yêu thương.

Giới luật này được Đức Giêsu sống trọn vẹn bằng tất cả tình yêu thương. Trước hết đối với Thiên Chúa là Cha. Ngài đã thực hiện ý Cha trọn vẹn “dưới đất cũng như trên trời”. Ngài hành động mọi sự theo chương trình, ý hướng của Cha: “Một theo ý Cha, đừng theo ý con”. Tình yêu mến dành cho Thiên Chúa được thể hiện cụ thể qua việc luôn nghe là làm theo ý Chúa.

Tình yêu thương đó còn được thể hiện cho những con người mà Ngài được sai đến. Ngài rao giảng chân lý, Ngài an ủi những người đau khổ, Ngài chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, Ngài thông cảm, tha thứ cho những người tội lỗi…

Vì vậy, sống giới luật yêu thương là sống trong đường lối Chúa.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, chúng con khô khan, nguội lạnh đối với Chúa và xa cách, hững hờ với anh chị em; Nhưng con tin quyền năng Chúa sẽ biến đổi chúng con nên những con người mới, những con người biết sống yêu thương. Xin cho chúng con biết nghe lời Chúa để yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người khác như chính mình con vậy.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Mt 23, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”. 

Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là “Thầy”, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là “cha”, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là “người chỉ đạo”: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

SUY NIỆM:

Thiên Chúa không nỡ từ bỏ dân Ngài dù họ sa ngã, phạm tội. Ngài luôn ở giữa để mời gọ họ hoán cải, để tỏ lộ tình yêu thương của Ngài. Sự hiện diện của Thiên Chúa là một sự hiện diện hết sức khiêm hạ.

Còn sự hiện diện của một số luật sĩ và kinh sư chẳng những không khiêm tốn, mà còn sai lạc về hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương phục vụ.

Họ không phục vụ mà bắt người khác phục vụ mình. Họ không sống thánh thiện mà còn làm gương mù gương xấu cho người khác. Họ không an ủi, nâng đỡ dân chúng mà còn chất lên vai dân chúng những gánh nặng…

Chính vì vậy lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta nhận thức được tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta mà luôn yêu thương và làm mọi cách cho chúng ta được sống. Đó chính là lòng thương xót. Từ đó mời gọi chúng ta cũng có thái độ yêu thương, phục vụ giống như Ngài qua hình ảnh của Đức Giêsu.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con khiêm tốn nhìn nhận mình có tội. Xin Chúa tha thứ cho con.

bài viết mới