Wednesday, July 10, 2024
spot_img

Dẫn lễ Thiếu nhi | Chúa nhật 21 Thường niên

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

  Dẫn vào Thánh lễ

Phê-rô là đá vững bền
Thầy xây Hội thánh ở trên đá này
Và trao chìa khóa Nước Trời
Mọi quyền cầm buộc được Thầy ban cho.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi mốt Thường niên: Chúa Giêsu thiết lập Hội thánh trên đá nền Phêrô (Mt 16,13-20).

Tại Xê-sa-rê Phi-lip-phê, Phêrô đã tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Sau lời tuyên xưng đức tin quan trọng ấy, Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo hội trên nền tảng Phêrô và trao chìa khóa nước trời cho ông. Chúa đã ủy thác cho Phêrô và các đấng kế vị ngài nhiệm vụ chăm sóc Giáo hội, là đàn chiên của Ngài.

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa. Xin cho tất cả các Kitô hữu luôn là những chứng nhân tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Is 22,19-23)
Ngôn sứ I-sa-i-a tường thuật lại sự kiện Thiên Chúa nổi giận với Sô-na, người cai quản thánh điện. Người sẽ trục xuất ông và trao mọi uy quyền vào tay Ê-li-a-kim, là tôi tớ biết sống đẹp lòng Đức Chúa.

Bài đọc 2 (Rm 11,33-36)
Thánh Phaolô ca ngợi sự giàu có và khôn ngoan của Thiên Chúa/ cao vời đến nỗi trí khôn con người không thể nào hiểu thấu. Tất cả mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người.

Lời nguyện chung
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Đức Kitô đã thiết lập Giáo hội trên nền tảng Phêrô và trao cho ngài cùng các đấng kế vị nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên của Chúa. Chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện.

1. “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy”. Xin cho các vị lãnh đạo trong Hội thánh/ luôn là những thầy dạy đức tin công giáo và tông truyền/ và là những mục tử tốt lành theo gương mẫu Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Xin cho Giáo hội luôn yêu thương đàn chiên Chúa Kitô đã trao phó/ và biết quy tụ các chiên lạc đang tản mát khắp nơi/ về một đàn chiên duy nhất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Xin cho các giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ biết tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu như Thánh Phêrô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Giáo xứ là một Giáo hội nhỏ. Xin cho mỗi người chúng ta/ biết siêng năng cầu nguyện cho giáo xứ và ý thức chu toàn bổn phận của mình với cộng đoàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa toàn năng, Chúa muốn quy tụ tất cả về một đàn chiên duy nhất, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Xin cho những người đang khát khao tìm Chúa biết tìm đến với Giáo hội, để mọi người hiệp nhất trong Đức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

bài viết mới