Thursday, April 25, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần XVI | Thường niên | Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN X THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Mt 13, 24-30 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: ‘Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?’ Ông đáp: ‘Người thù của ta đã làm như thế’. Đầy tớ nói với chủ: ‘Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ’. Chủ nhà đáp: ‘Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.

Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”.

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”. Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.    

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu là hạt giống Ngôi Lời được Chúa Cha gieo vào thế gian, và hạt giống đó đã trổ sinh ơn cứu độ cho nhân loại. Tuy nhiên, hạt giống Giêsu cũng phải chịu sự chèn ép của “cỏ lùng” là ma quỷ và những thế lực thuộc về nó, đến mức hạt giống Giêsu tưởng chừng như thất bại, bị tiêu diệt đi, nhưng sức mạnh của Thiên Chúa vẫn chiến thắng.

Rồi từ đó, Chúa Giêsu trở thành người gieo giống tốt như chính Ngài đã khẳng định trong bài Tin mừng hôm nay. Người gieo giống luôn mong muốn mùa gặt bội thu là mọi con cái thế gian sẽ được hưởng kết quả của hạt giống tốt là chính ơn cứu độ.

Tuy nhiên ma quỷ và những kẻ thuộc về nó lại không muốn như thế. Chúng nó không có sức tiêu diệt hạt giống tốt, nhưng nó sẽ gieo vào thế gian những hạt giống xấu, đó là cỏ lùng, tượng trưng cho những sự xấu.

Sự chọn lựa của con người rất quan trọng. Nếu họ quan tâm đến hạt giống tốt thì họ sẽ chăm sóc để nó lớn lên và cỏ lùng cũng sẽ dần bị tiêu diệt. Còn ngược lại họ không quan tâm để chăm sóc cho hạt giống tốt thì đương nhiên cỏ lùng sẽ lấn lướt.

CẦU NGUYỆN:

Lạy  Chúa, xin cho con hằng ngày biết cày sâu, cuốc bẫm, biết bảo vệ hạt giống tốt của Chúa đã gieo, biết tìm cách làm cho nó được lớn lên, biết vun bón để nó được trổ sinh hoa trái.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Mt 12, 38-42

Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người trả lời: “Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Giona. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Salomon”.  

SUY NIỆM:

Đây là lần đầu tiên các kinh sư và mấy người Pharisêu công khai đối đầu với Chúa. Họ chỉ gọi Chúa là “Thầy”, xem Chúa như một người trí thức mà thôi. Đây là cách xưng hô thấp nhất trong các mức độ của đức tin. Chính vì không tin nên họ mới thách thức muốn xem dấu lạ Chúa làm.

Thực ra trong chương 8 và chương 9, Matthêu tường thuật đến 10 dấu lạ Chúa đã làm. Như vậy đâu phải họ không có mắt để nhìn thấy, hoặc không có tai để nghe người khác nói với nhau về các dấu lạ Chúa đã làm, nhưng cái thiếu quan trọng nhất nơi họ là thiếu đức tin. Họ không chấp nhận Ngài là Thiên Chúa vì họ cố chấp.

Chúa đã đưa tấm gương của dân thành Ni-ni-vê, xấu xa và tội lỗi như vậy, nhưng khi nghe lời rao giảng của tiên tri Giôna đã biết ăn năn ám hối. Còn họ đã được nghe đích thân Chúa rao giảng và làm các dấu lạ, vậy mà họ vẫn không tin để biến đổi cuộc đời mình. Vì vậy họ sẽ bị phán xét.

Như vậy Chúa muốn người môn đệ của Ngài không được cứng lòng, nhưng điều quan trọng là phải biết sám hối khi nhận ra biết bao nhiêu lời nhắc nhở qua những sự kiến, biến cố diễn ra trong cuộc đời.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con. Xin cho trái tim con được trở nên mềm mại để tình yêu Chúa có thể biến đổi được những sai lầm nơi con.

THỨ BA – 25/07 : THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

LỜI CHÚA: Mt 20, 20-28

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

SUY NIỆM

Môn đệ đích thức của Đức Kitô không phải là “ngồi bên hữu hay bên tả Ngài”, mà là trở nên giống Ngài trong cung cách phục vụ.

Mẹ của Giacôbê và Gioan thương các con mình theo tình cảm tự nhiên của một con người, và nhất là bởi trái tim của người mẹ, nên mong muốn con cái mình được sung sướng, có địa vị, có chức quyền.

Nhưng Đức Giêsu mới thương các ông thực sự, tình thương để các ông được trở nên giống Ngài trong mọi sự, để rồi các ông được ở trong tình yêu thương của Ngài.

Từ lời dạy của Đức Giêsu, tôi cố gắng để loại trừ sự ham muốn lợi lộc, chức quyền, địa vị ra khỏi cuộc sống mình, để tìm kiếm tình yêu thương đích thực nơi Thầy Chí Thánh, đó là tập để sống phục vụ giống như Chúa, làm “mọi sự vì đức ái”, bớt nghĩ đến bản thân mình để có nhiều thời giờ nghĩ đến người khác.

CẦU NGUYỆN:

Xin thánh Giacôbê giúp con để con bước theo Đức Giêsu không phải để tìm bất cứ một giá trị nào, nhưng để trở nên giống Đức Giêsu trong việc phục vụ.

THỨ TƯ – 26/07 : THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA

LỜI CHÚA: Mt 13, 16-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.

SUY NIỆM

Chỉ với hai câu ngắn ngủi, nhưng Lời Chúa hôm nay cho tôi thấy được đâu là những con người có phúc. Người có phúc là người được tiếp cận với những giá trị linh thánh.

Song thân Đức Maria đã diễm phúc cưu mang, sinh dưỡng Đức Maria. Chắc chắn từ đời sống đạo đức của hai ông bà mà Đức Maria đã trở thành một người nữ tuyệt vời. Không phải vì Mẹ được chọn mà hai ông bà sống tốt, nhưng ngược lại, vì hai ông bà sống tốt nên Chúa đã chọn gọi của hai ông bà. Như vậy việc sống đạo đức thánh thiện của hai ông bà là do tin tưởng vào lời hứa cứu độ của Thiên Chúa.

Mừng lễ thánh Gioakim và Gioan, dưới ánh sáng lời Chúa tôi được khơi lên giá trị linh thánh ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Đó là giá trị cao quý vô cùng mà tôi phải gìn giữ trong suốt cuộc đời mình.

Ngoài ra việc lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các Bí tích cũng là cơ hội để tôi tiếp cận với những giá trị linh thánh và thành người có phúc.

CẦU NGUYỆN:

Xin thánh Gioakim và Anna cho con bước vào gia đình thánh thiện của các ngài để con được trở thành người cùng một nhà với Đức Maria và Chúa Giêsu. Và xin giúp con cố gắng để sống xứng đáng với những giá trị cao quý mà Chúa đã ban cho con.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Mt 13, 10-17

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”.

“Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.

SUY NIỆM:

Chúa nói các môn đệ “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không” là vì Chúa yêu thương họ. Hiện tại các ông được nghe, được thấy, nhưng sau này khi đến thời, đến buổi thì các ông sẽ hiểu. Chúng ta biết được điều đó là nhờ câu kế tiếp Chúa nói: “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi” (Mt13, 12).

Cái các môn đệ đang “có” là họ được nghe giảng, được nhìn thấy những dấu lạ Chúa làm. Sau này Chúa sẽ cho thêm họ việc hiểu lời Chúa phán. Còn “họ” (người đời) thì tưởng là mình đã có đầy đủ rồi nên không cần đón nhận thêm, vì vậy Chúa sẽ lấy lại cả những cái mà Chúa đã ban cho, đó là hạt giống lời Chúa. Chúa đã gieo mà nó không sinh hoa kết trái, nên Chúa sẽ không cho họ khả năng hiểu được lời Chúa.

Khi mới nghe điều này chúng ta tưởng là Chúa làm hiểm không muốn cho người ta hiểu được lời Chúa. Nhưng không phải thế, mà đó là cách nói của người Do Thái. Họ quy tất cả về nguyên nhân đệ nhất là chính Chúa, trong khi nguyên nhân đệ nhị là do họ cố chấp không chịu đón nhận lời Chúa. Vì vậy ở đây việc họ không thể hiểu lời Chúa là do họ cố chấp.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, từ sự thật về lời Chúa hôm nay cho con một thái độ sống mới, đó là Chúa luôn yêu thương và muốn cho hạt giống lời Chúa được nảy nở trong tâm hồn con, vì thế con phải biết trân trọng hạt giống đó để nỗ lực sống, dù có nhiều khi con không hiểu biết đường lối của Chúa, nhưng cứ khiên trì nhẫn nại, sau này Chúa sẽ cho thêm.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Mt 13, 18-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

SUY NIỆM

Nếu Chúa là một bác nông dân thì Chúa sẽ nghèo suốt đời, vì không có bác nông dân nào đụng đâu gieo đấy, gieo đâu cũng được: vệ đường cũng gieo, sỏi đã cũng gieo, bụi gai cũng gieo… Nhưng sự thường những người làm ruộng trước khi gieo xạ, người ta phải làm đất cho màu mỡ bằng cách canh nước, cày bừa. Nếu mảnh đất có cỏ dại thì người ta phải nhổ cỏ, xịt thuốc…

Bởi vì Chúa không phải là một bác nông dân, mà Chúa là Thiên Chúa nên cách hành động của Chúa không giống như con người chúng con. Tuy nhiên nếu nói theo ngôn ngữ của con người thì Chúa là một người phung phí ơn cứu độ. Tỉ lệ thành công trong chương trình của Chúa là ¼, bỏ bốn mà ăn chỉ được một mà thôi.

Hạt giống lời Chúa được gieo một cách phung phí vào tâm hồn tôi không luôn là mảnh đất nào nhất định. Có khi tâm hồn tôi là mảnh đất hoang bên vệ đường, có khi là mảnh đất đầy sỏi đá, có khi đầy gai góc, nhưng cũng có khi là mảnh đất tốt.

Điều Chúa cần là tôi hãy luôn ý thức hạt  giống của Chúa gieo là quý giá để cải tạo mảnh đất tâm hồn tôi,  để hạt giống đó được nảy mầm, lớn lên và sinh hoa kết trái theo ý Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, mảnh đất tâm hồn con luôn thay đổi tùy theo mức độ gắn bó của con với Chúa. Vì vậy, xin cho con biết tìm mọi cách để được gắn bó với Chúa trong mọi giây phút của hoàn cảnh cuộc đời con.

THỨ BẢY- 29/07 : THÁNH MATTA, MARIA & LAGIARÔ

LỜI CHÚA: Ga 11, 19-27

Khi ấy, nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”.

SUY NIỆM

Sự đau buồn của gia đình bà Matta do cái chết của đứa em đã được Chúa Giêsu làm khỏa lấp qua sự hiện diện đầy ưu ái. Qua đó tôi nhận ra sự hiện diện để chia sẻ với anh chị em trong những lúc cô đơn, khó khăn là một niềm an ủi rất lớn với họ. Tôi sẽ cố gắng để thực hành điều đó.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Đức Giêsu không chỉ để an ủi, mà còn xóa bỏ đi sự đau khổ vì Ngài là Đấng quyền năng. Vì vậy, tôi cũng sẽ mở lòng ra đón rước Đức Giêsu vào nhà của mình, để quyền năng Ngài sẽ biến đổi tôi nên tốt hơn.

Để được Đức Giêsu bước vào nhà, chắc chắn bà Matta và gia đình bà rất yêu mến Chúa. Thiên Chúa luôn yêu thương và muốn ghé thăm nhà tôi, nhưng nhiều khi tôi đã đóng chặt cánh cửa không cho Chúa vào để tôi tự do với những điều tôi ham thích; tôi không muốn Chúa vào nhà tôi vì tôi sợ bị Chúa làm phiền.

Chắc chắn rồi, sự hiện diện của Chúa đòi tôi phải dọn căn nhà nên sạch đẹp, đòi con phải chuẩn bị để đón tiếp Ngài…

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con biết bắt chước thánh nữ Matta để yêu Chúa thật nhiều, hầu khao khát được Chúa đến thăm nhà con.

bài viết mới