Thursday, April 25, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần XII | Thường niên | Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Mt 10, 26-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời”. 

SUY NIỆM:

Cuộc sống hôm nay có nhiều điều làm người ta phải sợ hãi: sợ bệnh, sợ nghèo, sợ bị ức hiếp, sợ ma, sợ thú dữ, sợ chết… Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ Ngài “Đừng sợ” và “Hãy sợ”.

“Đừng sợ” những thế lực thuộc về thế gian này vì nó không có quyền trên linh hồn con người.

“Hãy sợ” Thiên Chúa vì Ngài có quyền trên linh hồn ta.

“Đừng sợ” để ta đừng để cho những thế lực thế gian chế ngự ta. Do đó bệnh cũng không sợ, nghèo cũng không sợ, bị ức hiếp cũng không sợ, và dẫu chết cũng không sợ

“Hãy sợ” để ta biết để cho Thiên Chúa làm chủ tể cuộc đời mình và phụng sự Ngài cho phải đạo làm con.

Hậu quả cuộc đời ta hệ tại ở việc “Đừng sợ” và “Hãy sợ”.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết “sợ” Chúa, để con tránh những sự dữ và làm những điều tốt.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Mt 5, 1-12

LỜI CHÚA: Mt7,1-5

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: “Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.

SUY NIỆM

Tại sao Chúa lại không cho con xét đoán người khác? Vì ngay từ ngữ của nó đã diễn tả một việc không nên làm. Xét đoán là phê bình, chỉ trích người khác vì những điều sai lỗi, hoặc không sai lỗi nhưng vì không phù hợp với quan điểm và cái nhìn của tôi. Vì vậy đôi khi người khác làm đúng, nhưng vì tôi không thích nên tôi lên án.

Không ai có quyền xét đoán người khác, ngoại trừ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng không làm một việc mà Ngài có quyền làm đó là việc xét đoán người khác.

Chúa không cho phép xét đoán chứ không bảo bao che, đồng lõa với tội lỗi. Cấm xét đoán là vì Chúa không muốn con người tàn nhẫn với người khác. Sâu xa của vấn đề không xét đoán là để con người sống tình yêu thương với anh chị em của mình.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con thích nhìn những sai lỗi của người khác để phê bình, chê bai, chỉ trích; còn những chuyện xấu của mình con lại không muốn cho ai biết. Con không nhìn nhận những điều tốt nơi người khác; nhưng lại muốn người khác biết đến những việc làm của con… Xin cho con biết khiêm tốn cúi đầu để sửa lỗi chính mình và góp ý chân thành cho người khác.

THỨ BA

LỜI CHÚA:  Mt 7, 6.12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.

SUY NIỆM

Của thánh, ngọc trai là những thứ quy giá ; chó, heo thuộc hàng thấp kém. Sách Giáo Lý của Hội Thánh sơ khai gọi “của thánh”, “ngọc trai” ở đây chính là Mình Thánh Chúa. Còn trong bối cảnh văn mạch của bài Tin Mừng hôm nay là loạt bài Chúa Giêsu đang nói về Nước Trời và những điều kiện để được vào Nước Trời, thì “của thánh”, “ngọc trai” ở đây chính là Nước Trời. Còn “chó” và “heo” ở đây rõ ràng là những người không xứng đáng, cụ thể người Do Thái coi dân ngoại là “chó”,“heo”.

Trong Tin Mừng Matthêu, những người không xứng đáng chính là những kitô hữu chối đạo hoặc cố chấp không chịu sám hối. Như vậy giáo huấn rõ ràng của phần này là không nên đem giá trị Nước Trời cho những người chối đạo hoặc cố chấp trong tình trạng tội của mình. Không phải vì Giáo Hội ích kỷ, nhưng vì họ không thấy được sự quy giá của Nước Trời nên họ không xứng đáng. Giả dụ có đưa cho họ, chẳng những họ “đạp dưới chân” mà còn quay lại “cắn xé” người đem đến cho họ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết quý trọng những ơn thánh Chúa đã ban để tìm cách làm trổ sinh hoa trái, chứ đừng phí phạm.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Mt 7, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.

SUY NIỆM

“Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt” (Mt7,18). Hoa quả trong đời sống sẽ thể hiện đức tin của người Kitô hữu đối với Chúa. Nếu Kitô nói họ yêu mến Chúa thì không thể nào họ không thờ phượng Chúa hoặc tin vào những thế lực khác ngoài Chúa..

Nếu người Kitô nói họ yêu mến người khác mà khinh dễ những người nghèo khổ, dơ dáy, thấp kém là họ nói dối.

Đời sống của Kitô hữu thể hiện niềm tin của họ, và cách sống của người con cái Chúa cho biết Đấng họ tôn thờ là ai.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con tha thiết nài xin Chúa ban thêm đức tin, đức cậy và đức mến cho con để con có thể sống đúng với những gì Chúa muốn mà xứng đáng được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

THỨ NĂMLỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

LỜI CHÚA: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

SUY NIỆM:

Chắc chắn các Tông Đồ cũng còn mập mờ về Đức Giêsu, nhưng riêng Phêrô hôm nay lại nói chính xác về Ngài: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Tuy nhiên Đức Giêsu đã nói điều đó là một mối phúc cho ông, vì khả năng của ông không thể biết được điều đó, mà Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho ông.

Điều này cho tôi cảm nghiệm sâu xa câu nói của Thánh Phaolô: “Kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2Cr 4, 7). Thiên Chúa đã mặc khải những điều bí nhiệm của Ngài nơi những con người phàm trần, mỏng manh, dễ vỡ. Thiên Chúa đã xây dựng Giáo hội của Ngài trên những con người bất xứng. Qua đó, lòng thương xót của Thiên Chúa rất rõ ràng mạnh mẽ.

Lời Chúa hôm nay cho tôi suy phục quyền năng Chúa, vì Chúa đã tin tưởng sự yếu hèn của loài người chúng ta.

Lời Chúa hôm nay cho tôi thêm yêu mến Giáo hội, vì Giáo hội mang trong mình thân phận mỏng manh, nhưng lại chứa đựng điều hết sức cao cả.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con quyết tâm tin thờ Chúa cho đến trọn đời, đồng thời cộng tác để xây dựng Giáo hội của Chúa bằng tất cả khả năng của con.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Mt 8, 1-4

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”.

SUY NIỆM

Người cùi trong bài Tin Mừng hôm nay bao năm tháng sống bên lề xã hội. Anh ta không dám gặp người khác, mà người khác cũng không dám gặp anh ta. Anh ta mất một trong những quyền căn bản của con người, là quyền được sống giữa mọi người.

Theo truyền thống Do Thái, anh cùi còn sống trong mặc cảm tội lỗi vì theo họ bệnh tật là dấu chỉ bị Thiên Chúa phạt. Có lẽ điều này mới làm cho anh khổ tâm nhiều nhất vì không biết mình đã làm điều chi nên tội.

Matthêu cho thấy anh cùi được chữa lành là nhờ hai yếu tố: nỗ lực giải phóng bản thân và tình thương của Chúa. Chắc chắn anh ta đã nghe ngóng nhiều về một ông Giêsu nào đó. Mà đâu được nghe rõ đâu, vì anh ta chỉ đứng xa xa, hoặc góc khuất nào để quan sát hoặc nghe người ta bàn tán thôi. Sự tìm kiếm này có lẽ đã lâu lắm rồi hôm nay mới được gặp gỡ. Khi có cơ hội, anh ta còn phải can đảm vượt lên chính mình, vượt lên rào cản của xã hội để chạy thẳng đến với Chúa Giêsu, điều tối kỵ đối với người Do Thái.

Khi chứng kiến thái độ của anh ta, khi nghe những lời tha thiết chân thành của anh ta, Chúa Giêsu đã không ngần ngại làm một phép lại cho anh được sạch. Đó là tình thương của Chúa. Tình thương đó còn được biểu lộ qua việc Chúa làm hơn những gì anh mong đợi. Anh cùi chỉ cần Chúa cho anh ta được sạch thôi, mà Chúa còn: “giơ tay đụng vào anh ta” (Mt8,3). Chắc những người Do Thái đứng xung quanh đó có một phen hết hồn vì Chúa làm một việc thật khủng khiếp: đụng vào người cùi.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong tâm hồn con để con được sạch, để con được tự do, để con được hạnh phúc…

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Mt 8, 5-17

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: “Ông cứ về, ông được như ông đã tin”. Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.

Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: “Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”.

SUY NIỆM:

Đây là lần duy nhất trong Tin Mừng Mátthêu Chúa Giêsu ngạc nhiên. Ngài ngạc nhiên về lòng tin của viên sĩ quan ngoại giáo.

Niềm tin của viên đại đội trưởng ở chỗ đối với người Do Thái muốn chữa bệnh thì phải tiếp xúc, đụng chạm, còn anh ta tin Chúa chỉ cần ở xa phán một lời thôi thì đầy tớ ông cũng hết bệnh. Như vậy, rõ ràng đức tin của ông ta quá mạnh mẽ.

Qua đức tin của viên đại đội trưởng, Chúa Giêsu muốn nhắn gởi đến người Do Thái rằng, điều kiện để được vào Nước Trời không phải là dòng dõi Apraham như xưa nay họ từng quan niệm, nhưng Nước Trời chỉ dành cho những người có lòng tin như viên đại đội trưởng hôm nay.

Một điều khiến tôi quan tâm nữa là viên đại đội trưởng này biết yêu thương người khác. Người bị bệnh chỉ là một tên đầy tớ, mà ông đã phải đích thân lặn lội, năn nỉ Chúa chữa bệnh cho nó. Điều đó cho tôi thấy giá trị của tình yêu trong cuộc đời. Chính nó là nền tảng tốt lành để ông ta tin vào Đức Kitô.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết bắt chước Chúa để có một tình yêu thương bao dung với tất cả mọi người. Xin cho con biết bắt chước viên đại đội trưởng để biết yêu thương mọi người, nhờ tình yêu thương đó mà ông đã được Chúa Giêsu làm hơn những gì ông mong đợi.

bài viết mới