Sunday, June 16, 2024
spot_img

Dẫn lễ Thiếu nhi | 29.6 Thánh Phêrô và Thánh Phaolô

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
(29.6 – Thánh lễ chính ngày)

 Dẫn vào Thánh lễ

Thầy là chính Đấng Ki-tô
Ban ơn cứu độ xuống cho nhân trần
Ai yêu Thầy phải liều thân
Phải vác thập giá theo chân của Thầy.

 Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ: Đức Kitô trao quyền lãnh đạo Giáo hội cho Phêrô và các Tông đồ (Mt 16,13-19).

Tại Xê-da-rê Phi-líp-phê, Phêrô đã tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16); và Chúa Giêsu đã trao quyền lãnh đạo Giáo hội cho Phêrô: “Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy” (Mt 16,18).

Nếu Phêrô là đá tảng xây dựng toà nhà Giáo hội, Phaolô chính là công trình nội thất bên trong toà nhà ấy. Thánh Phaolô cũng được Chúa gọi trực tiếp qua biến cố ngã ngựa trên đường đi Đa-mát, và ông đã trở thành nhà truyền giáo lừng danh.

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng tôn vinh hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, những cột trụ xây dựng toà nhà Giáo hội. Xin cho Giáo hội luôn sống trong sự che chở của Đức Kitô, được luôn hiệp nhất và bình an. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Cv 12,1-11)

Sau khi Gia-cô-bê bị chém đầu theo lệnh của vua Hê-rô-đê, Phêrô đã bị bắt và bị xiềng xích trong ngục, chờ ngày xét xử. Thiên Chúa đã sai Sứ thần đến giải thoát ông khỏi tay nhà vua và những người Do Thái.

Bài đọc 2 (2Tm 4,6-8.17-18)

Thánh Phaolô đã kể lại hành trình cuộc đời và căn dặn ông Ti-mô-thê, người môn đệ trung thành của ngài, những lời sau cùng. Thánh nhân đã đi hết chặng đường của người môn đệ Đức Kitô, và đang chờ ngày bước vào vinh quang.

Lời nguyện chung

Chủ tế. Chúng con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo hội trên nền tảng Phêrô, và các đấng kế vị các Tông đồ vẫn tiếp tục dẫn dắt Giáo hội bước đi trong thế giới hôm nay. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1. “Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời”. Xin cho Đức Thánh Cha và các vị mục tử trong Hội thánh/ luôn là những người chỉ đường cho con người đến gặp Đức Kitô, là Đức Vua của Vương quốc Hằng sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. “Mọi người đã bỏ mặc tôi. Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi”. Xin cho các Kitô hữu biết tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nhất là trong những thời điểm khó khăn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. “Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Xin cho các tu sĩ và các giáo dân đang tham gia công tác loan báo Tin mừng/ được một lòng yêu mến Giáo hội như Thánh Phêrô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin mừng”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết nhiệt thành làm chứng cho Đức Kitô bằng đời sống yêu thương, chân thành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập Giáo hội và ở cùng các Kitô hữu mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong Giáo hội và nơi tha nhân, để sẵn sàng cộng tác với Chúa xây dựng Giáo hội. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

bài viết mới