Wednesday, February 28, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 34 Thường niên | Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Mt 25, 31-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

“Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: ‘Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta’.

“Khi ấy người lành đáp lại rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?’ Vua đáp lại: ‘Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta’.

“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: ‘Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!’

“Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: ‘Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?’ Khi ấy Người đáp lại: “Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta’. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

SUY NIỆM:

“Có bao giờ con thấy Chúa?” đó là câu hỏi của tất cả mọi người sau khi được Chúa phán xét. Sự thật là Chúa không hiện diện bằng xương bằng thịt trước mặt chúng ta, nhưng Chúa hiện diện nơi anh chị em chúng ta. Đó là điều khiến cho cả 2 bên lành – dữ đều bất ngờ.

Người lành đâu ngờ mình cho người đói ăn là cho chính Chúa. Người lành đâu biết kẻ khát mình cho uống là Chúa. Người lành chỉ muốn giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn… Nhưng Chúa nói: “những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Như vậy lòng bác ái chân thành là yếu tố để người lành được thưởng, vì lòng bác ái sẽ là biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu muốn mặc khải một Thiên Chúa giàu lòng thương xót ; và ngày tận thế sẽ là kết thúc của kẻ thực thi bác ái, nhưng sẽ là hậu quả của kẻ không biết xót thương.

Kẻ dữ sẽ phải thốt lên: Phải chi?

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu. Xin cho con biết yêu thương nhau trong cuộc sống trong gian, để con được hạnh phúc trong vương quốc tình yêu của Chúa.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Lc 21, 1-4

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

SUY NIỆM:

Sự cho đi có giá trị càng cao khi những thứ cho đi làm ta phải đau đớn. Nhiều người cho những của dư thừa, điều đó cũng tốt vì giúp ích được cho người khác. Cũng có những người giống bà góa trong bài Tin mừng hôm nay “đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”, giá trị về vật chất có thể ít, nhưng giá trị về tinh thần, nhất là tình yêu thương là trọn vẹn.

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”, đơn giản vì vật chất sẽ qua đi, nhưng tấm lòng thuộc giá trị siêu nhiên sẽ tồn tại mãi mãi.

Những người vừa có giá trị vật chất, vừa có giá trị siêu nhiên thì càng tuyệt vời hơn vì họ nên giống Đức Giêsu đã hiến dâng mạng sống mình để đem đến ơn cứu độ cho nhân loại. Ngài đã cho con người những thứ hữu hình nhìn thấy được và cả giá trị siêu nhiên, vô hình dành cho sự sống đời đời.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, cuộc sống hôm nay rất cần chúng con biết hiệp thông, chia sẻ với nhau. Xin cho chúng con biết sống tình yêu như Đức Giêsu để trao hiến trọn vẹn cho nhau bằng cả tấm lòng.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Lc 21, 5-11

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: ‘Chính ta đây và thời gian đã gần đến’, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”.

SUY NIỆM:

Trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, khi mọi người đang trầm trồ khen ngợi sự nguy nga lộng lẫy của Đền Thờ Giêrusalem, Đức Giêsu đã nói lên sự thật khiến nhiều người phải giật mình: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn hòn đá nào” (Lc 21, 6). Đức Giêsu muốn nói đến ngày tận cùng của thế giới này. Chắc chắn ngày đó sẽ xảy ra.

Phụng vụ lời Chúa hôm nay không làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng thêm một lần nữa cho chúng ta cơ hội nghĩ đến ngày tận cùng của đời mình để lo chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Việc chuẩn bị đúng đắn nhất là luôn trung thành với Chúa trong việc tin tưởng, phó thác và sống theo những gì Đức Giêsu giảng dạy và làm gương; là chu toàn mọi bổn phận hằng ngày với ý hướng: “Con chỉ là đầy tớ, con chỉ làm việc bổn phận của con thôi!”.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, trời đất này sẽ qua đi, nhưng lời Chúa không bao giờ qua đi. Chúng con tin tưởng Chúa sẽ cho chúng con được hạnh phúc nếu chúng con biết chuẩn bị tốt ngay từ bây giờ. Xin cho lòng chúng con đừng chạy theo những giả trá của thế gian này, mà một lòng đắp xây cho ngày mai tươi đẹp, trong việc gắn bó với Chúa là Chân- Thiện- Mỹ, và hiệp thông với anh em là hiện thân tình yêu của Chúa.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Lc 21, 12-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

“Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con”.

SUY NIỆM:

Ngày xưa người Do Thái “vượt qua Biển Đỏ” dưới sự dẫn dắt của Môsê. Thì hôm nay chúng ta được sự hướng dẫn của “Con Chiên” để vượt qua những thử thách, đau thương của cuộc đời.

Những thử thách đó là: “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy” (Lc 21, 12). Đây là những điều mà chắc chắn những kitô phải gặp phải trước khi bước vào Vương quốc của Con Chiên.

Đối diện với thực tế không ít khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Ví dụ: muốn một Thiên Chúa dễ dãi để người ta tự do muốn làm gì thì làm ; muốn được lên thiên đàng mà không cần phải thờ phượng Chúa, không cần phải hy sinh, hãm mình sống theo những điều Chúa chỉ dạy… Nhiều người đã vượt qua được và hát khúc Khải hoàn; nhưng cũng còn rất nhiều người không vượt qua được và chắc chắn phải bị đau khổ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con yếu đuối mỏng giòn, nhưng con tin vào quyền năng vô biên của Chúa. Quyền năng này sẽ giúp con vượt qua được những khó khăn, thử thách mà chính Chúa đã tiên báo và đã vượt qua bằng cuộc khổ nạn đau thương. Xin giúp con biết gắn bó với Chúa để trong cuộc chiến với thế lực của ma quỷ, con có thêm sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng, hầu xứng đáng hát ca khúc khải hoàn.

THỨ NĂM30/11 : THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ

LỜI CHÚA: Mt 4, 18-22

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

SUY NIỆM:

Mục đích của ngư phủ là làm sao kiếm được thật nhiều tôm cá. Tôm cá vừa là niềm vui cho nghề nghiệp của họ, vừa là bảo đảm cho cuộc sống mưu sinh.

Hai anh em Anrê và Phêrô cùng sống trong một gia đình, cùng làm một nghề nghiệp, cùng chung niềm vui và chia sẻ một sứ mạng mưu sinh cho gia đình.

Thế nhưng với tiếng gọi của Thầy Giêsu, từ nay vẫn là niềm vui, hạnh phúc, nhưng hạnh phúc và niềm vui đó không phải đến từ những con cá, con tôm, nhưng đến từ việc “lưới người ta”.

“Nghề” mới này nghe có vẻ lạ quá! Nhưng thực ra nó chính là công việc cao cả, thiêng liêng của mỗi người, mà nhiều khi vì những con cá, con tôm, những thứ vật chất bên ngoài lấn át nhiệm vụ chính yếu của mỗi chúng ta, đó là làm cho chính bản mình và những người khác tìm lại được ý nghĩa đích thực của cuộc đời.

Được sống trong gia đình Thiên Chúa, một gia đình hiệp nhất yêu thương, đó là hạnh phúc quý giá nhất.

Chính vì thế, lặn lội khắp nơi để lan tỏa yêu thương, để cho những con người bơ vơ lạc lối, những mảnh đời đau khổ bất hạnh biết rằng họ vẫn được yêu thương. Mỗi một con người chúng ta lan tỏa yêu thương là một con cá, càng nhiều gặp gỡ nhiều người, càng lan tỏa tình yêu thương thì sẽ là một mẻ cá lạ lùng.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, mỗi người đều có một ơn gọi, một hoàn cảnh sống riêng, nhưng tất cả đều chung sứ mạng cho con người khám phá ra cùng đích của cuộc đời họ là được yêu thương. Chính vì thế xin cho mọi hành động của con đều góp phần giúp anh chị em mình nhận ra Thiên Chúa là Tình Yêu.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Lc 21, 29-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.

SUY NIỆM:

Trong bài Tin mừng, Đức Giêsu dùng hình ảnh: “khi thấy cây vả đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến” (Lc 21, 30). Từ đó Ngài muốn dạy cho các môn đệ khi nhìn thấy những điềm báo như Ngài đã nói, “thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”. Mục đích của Đức Giêsu là để con người chúng ta biết chắc chắn Triều Đại của Thiên Chúa sẽ đến. Nhưng trước khi Triều Đại đó đến, con người sẽ bị Satan quấy phá, cám dỗ để nhìn thấy những cái hấp dẫn hơn, hầu con người quên đi Triều Đại Thiên Chúa.

Ý thức được điều đó để con người cảnh tỉnh, nhất là trước những cám dỗ ngọt ngào. Ví dụ tiền bạc, quyền lực, và thỏa mãn đam mê vô độ. Hơn bao giờ hết, ngày hôm nay con người đang bị cám dỗ bởi những thứ ngọt ngào của ma quỷ. Nhưng càng thấy nhiều cám dỗ, chúng ta càng phải khôn ngoan nhận ra đó là lúc giãy chết của ma quỷ, nên nó vùng lên để chiến đấu trong cuộc chiến cuối cùng với Thiên Chúa trước khi nó bị giam hãm vĩnh viễn.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ lơ là, nhưng hãy luôn cẩn trọng vì “ma quỷ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé”. Để có thể cẩn trọng gìn giữ linh hồn mình, đòi hỏi con phải có sự gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các Bí tích, đồng thời để lòng mình biết hướng đến những điều cao cả bằng những việc lành, phước đức nhiều hơn.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Lc 21, 34-36

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

SUY NIỆM:

Ngày cuối cùng của năm phụng vụ, một lần nữa Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới chụp xuống đầu anh em” (Lc 21, 34).

Con người luôn mong muốn những gì tốt đẹp. Thiên đàng là điều tốt đẹp nhất mà con người luôn hướng đến. Tuy nhiên, Thiên đàng, nơi Thiên Chúa ngự trị không giống kiểu tốt đẹp của loài người, không đáp ứng những nhu cầu vật chất… mà nó chính là nơi có nước trường sinh, nơi có cây sự sống. Nghĩa là chúng ta được sống trong tình yêu thương và chữa lành của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, muốn điều tốt, nhưng con người lại hay bị cám dỗ không làm điều tốt. Đây là kinh nghiệm của Thánh Phaolô: “Điều tốt muốn làm tôi lại không làm, điều tôi không muốn làm, tôi lại làm”. Điều đó để nhắc chúng ta phải luôn luôn cảnh tỉnh. Những ai đang sống hăng say, nhiệt thành cho lý tưởng tốt đẹp của đời mình, thì hãy ý tứ, kẻo tự cao rồi té ngã. Còn những ai đang quên đi lý tưởng cao cả, để sống cho những giá trị thấp hèn hãy sám hối ăn năn và quay trở về để được Thiên Chúa chữa lành và cho hưởng sự sống đời đời với Ngài.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, hôm nay là ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Là dịp để con nhìn lại hành trình đức tin trong suốt năm qua. Nhìn lại hành trình đó để con tự đánh giá xem mình có xứng đáng được “ăn trái cây sự sống” hay không? Chắc chắn con thấy mình vẫn còn nhiều sai lỗi, chỉ biết trông chờ vào lòng thương xót của Chúa. Nhưng quan trọng nhất, cám ơn Chúa đã cho con có cơ hội sống đến bây giờ để có thể làm lại cuộc đời mình. Xin cám tạ Chúa và xin thương nâng đỡ cho con bước vào năm phụng vụ mới với một quyết tâm sống tốt hơn.

bài viết mới