Monday, May 20, 2024
spot_img

Dẫn lễ Thiếu nhi | CN 34 TN – Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Dẫn vào Thánh lễ

Tới ngày Chúa phán xét chung
Những ai giúp kẻ khốn cùng khổ đau
Thực thi bác ái cho nhau
Vua Trời trọng thưởng đời sau vô cùng.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi bốn Thường niên: Đức Kitô Vua vũ trụ (Mt 25,31-46).

Ngày tận thế, Chúa Giêsu ngồi trên ngai xét xử. Mọi dân nước tập họp trước mặt Ngài. Nội dung cuộc xét xử, các câu hỏi và câu trả lời xoay quanh một tiêu chuẩn: sống bác ái (Mt 25,35-36). Nếu ai biết giúp đỡ tha nhân ngay khi còn ở trần gian, người ấy sẽ được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Vì khi giúp đỡ người khác, là đang giúp đỡ chính Chúa.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin Chúa đốt lên trong chúng ta ngọn lửa yêu mến, để chúng ta biết yêu thương và giúp đỡ người khác khi họ gặp đau khổ, lâm cảnh thiếu thốn. Để mai này, trước mặt Chúa Giêsu là Vua, chúng ta là những con chiên được xếp bên phải, chứ không phải là những con dê bị xếp bên trái. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Ed 34,11-12.15-17)
Đức Chúa là vị mục tử hiền lành. Người biết từng con chiên. Người đem về đàn những con chiên lạc, chăm sóc những con đau yếu. Người cũng chính là Thẩm phán xét xử giữa chiên với chiên, giữa chiên với dê.

Bài đọc 2 (1Cr 15,20-26.28)
Cái chết và sự sống lại của Đức Kitô/ đưa con người bước vào vinh quang của Thiên Chúa. Vì Đức Kitô đã chiến thắng sự chết và trao mọi sự cho Thiên Chúa.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, mừng lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta cùng cầu xin với Vua Giêsu, là vị Quan tòa công bằng, hiền lành và khoan dung/ thương đến chúng ta khi Ngài ngồi tòa xét xử. Chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện.

1. Mỗi lần giúp đỡ cho người lâm cảnh khốn khó là chúng ta đang giúp đỡ chính Chúa Giêsu. Xin cho các tín hữu trong Giáo hội/ ý thức sống công bằng và bác ái, nhất là giúp đỡ những người nghèo, bệnh tật và bị bỏ rơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Chúa Giêsu là Vua muôn vua, Chúa các chúa. Xin cho mọi dân tộc trên thế giới/ nhìn nhận vương quyền của Vua Giêsu, để tất cả trở nên thần dân/ trong vương quốc tình yêu của Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Chúa Giêsu là Vua rất mực khoan dung. Xin cho những người tham gia hoạt động tông đồ tại các giáo xứ/ trở nên chứng nhân loan báo sự tha thứ và thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta/ được thừa hưởng lời chúc phúc của Thiên Chúa, và sẽ lãnh phần thưởng Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết để cứu chuộc loài người và đem họ về hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa Cha. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, lấy tình thương yêu mà đối xử với nhau, để trong ngày gặp Vua Giêsu, chúng con được xếp ở bên kẻ lành hưởng phúc đời đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

bài viết mới