Wednesday, July 10, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 29| Thường niên | Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Mt 22, 15-21

Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?” Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: “Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: “Hình tượng và danh hiệu này là của ai?” Họ thưa rằng: “Của Cêsarê”. Bấy giờ Người bảo họ rằng: “Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.

SUY NIỆM:

Đoạn Tin Mừng này diễn ra trong bối cảnh Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem, lúc mà các thế lực chống đối Ngài đang nỗi lên mạnh mẽ. Chính vì vậy mà phái Pharisêu theo chủ trương chống đối chính quyền La Mã đang đô hộ Do Thái, và phái Hêrôđê theo chủ trương ủng hộ chính quyền La Mã, bình thường vốn thù nghịch nhau, nhưng hôm nay họ đã bắt tay nhau để hãm hại Chúa Giêsu.

Cái bẫy họ giăng ra là “có được nộp thuế cho Xêda không?” (Xêda là hoàng đế La Mã đang độ hộ nước Do Thái). Nếu trả lời “không” thì Ngài sẽ bị phái Hêrôđê tố cáo là phản động, chống lại chính quyền. Nếu trả lời “có” thì sẽ bị phái Pharisêu kết án là phản quốc, chống lại quê hương. Một cái bẫy rất tinh vi và thâm độc.

Thái độ của Chúa Giêsu rất khôn ngoan. Ngài hỏi họ đồng tiền họ đang xài có hình ai? Không phải Ngài không biết, nhưng vì muốn đích thân họ phải nói lên điều đó. Họ nói đồng tiền có hình của Xêda. Một cách minh nhiên họ xác nhận dù muốn hay không mình cũng đang xài tiền của hoàng đế Xêda.

Vậy thì “của Xêda trả về cho Xêda”. Chúa Giêsu không đá động gì đến chuyện chính trị, chuyện nộp thuế, nhưng nói lên một điều không ai phủ nhận được: của ai trả về cho người đó. Đó là bổn phận chung của mỗi người chứ không của riêng ai.

Nhưng điều Chúa Giêsu làm cho những người muốn hãm hại Ngài và cho cả chúng ta nữa phải bất ngờ, là từ bổn phận trần thế, Ngài hướng chúng ta đến bổn phận cao siêu nhưng lại là bổn phận căn bản, đó là “của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”. Chúa Giêsu của chúng ta như vậy đó! Ngài muốn nâng con người lên để vượt khỏi những gì là tầm thường, là trần tục.

CẦU NGUYỆN:

“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. Biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa… Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác, thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời” (Tv.139)

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Lc 12, 13-21

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Đoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!” ‘ Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”. 

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu khẳng định Ngài không phải “làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài”, nghĩa là sứ mạng của Ngài không phải để lo những chuyện thuộc về thế gian; vì sứ mạng của Ngài là đem ơn cứu độ cho thế gian.

Cũng vì những chuyện thế gian như tham lam, kiêu ngạo, ham quyền lực, mê vật chất mà con người đã đánh mất ơn cứu độ vì tội bất phục tùng. Chúa Giêsu đã phục tùng Chúa Cha để chuộc lấy ơn cứu độ đó bằng chính giá máu của Ngài.

Hơn ai hết Ngài biết rõ hậu quả của sự tham lam, đó là tội nguyên tổ muốn mình được bằng Thiên Chúa nên Ngài đã dạy: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Điều Chúa Giêsu muốn chúng ta thực hiện là lo: “làm giàu trước mặt Chúa”, nghĩa là lo sống theo đường lối của Ngài, thực hiện những công đức để tích trữ của cải trên trời vì nơi đó mới bền vững. Còn lo tìm kiếm và tích trữ của cải thế gian thì sẽ mất tất cả trong ngày mình chết.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Thánh vịnh 145 đã dạy con: “Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế, nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. Họ tắt hơi là trở về cát bụi, dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan”. Xin cho con biết một lòng trông cậy và Chúa để sống theo đường Ngài chỉ dạy.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Lc 12, 35-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy”.

SUY NIỆM:

“Thắt lưng” là tư thế của người đang làm việc. “cầm đèn cháy sáng” là thái độ của người tôi tớ trung thành với chủ, đợi chủ về dù giữa đêm khuya.

Con cái của Nước Trời không được lười biếng nhưng phải siêng năng làm việc, vì làm việc thể hiện sự sinh động, sức sống của Thiên Chúa. Môn đệ Chúa Giêsu không được “ngồi yên một chỗ” theo nghĩa bóng, để dù ở đâu, làm gì họ cũng làm cho sức sống của Chúa được lan tỏa. Họ làm việc để làm cho cuộc sống này thêm đẹp, cho giá trị Nước Trời được nâng cao.

Nhưng điều quan trọng nhất là con cái Nước Trời phải biết ai là ông chủ đích thực của mình và phải trung thành với ông chủ đó. Thái độ trung thành là ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh mình phải thể hiện được tư cách là tôi tớ của ông chủ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin giúp con luôn ý thức rằng mình chỉ là đầy tớ vô dụng, được Chúa cho làm việc. Vì vậy trong mọi sự xin cho con biết làm cho sáng danh Chúa.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Lc 12, 39-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: ‘Chủ tôi về muộn’, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”. 

SUY NIỆM:

“Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều”

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Tất cả là hồng ân”. Đúng vậy, tất cả đều do Chúa ban. Nhưng có những người trách Chúa ban cho người này, người nọ, người kia mà không ban cho họ; hoặc ban cho họ ít hơn người khác; thậm chí xin ơn này cho ơn nọ, không đúng như những gì họ mong muốn.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người biết Chúa là chủ tể cuộc đời chúng ta, vì vậy Ngài có quyền để ban cho mỗi người tùy theo sự quan phòng của Chúa, nhưng phải tin chắc một điều: cái nhìn của Chúa luôn luôn tốt cho con người.

Và cũng nhắc cho những ai được Chúa ưu ái trao ban cho những điều thuận lợi, những chuyện xem ra “nhiều” hơn người khác biết rằng “Được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều”. “Cái đòi” của Chúa chính là việc chúng ta sử dụng những ơn ban đó như thế nào cho Chúa, cho bản thân và cho tha nhân. Có người cho mình làm “Chúa” trong tất cả những gì Chúa ban để đối xử một cách thậm tệ với người khác, nghĩa là họ đã lấy đi chủ quyền của Thiên Chúa.

Ngược lại có những người được Chúa ban cho rất ít, nhưng họ lại làm lợi nhiều, vì họ biết tất cả đều là của Chúa, nên họ sống hết mình, hết tình với Chúa, với Giáo hội và tha nhân.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết bằng lòng với những gì mà Chúa đã ban, vì chắc chắn một điều, cho nhiều sẽ bị đòi nhiều. Việc cần thiết là hãy làm cho những gì Chúa ban được sinh hoa kết trái. Cũng xin cho con có được sự khiêm tốn để sử dụng những ơn ban của Chúa như là một đầy tớ để phục vụ chứ không phải như một ông chủ để hưởng thụ.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Lc 12, 49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

SUY NIÊM:

“Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”

Ngọn lửa tình yêu của Chúa đã được trao ban cho Giáo hội để thắp lên cho thế giới hôm nay, nhất là những nơi còn hận thù, chiến tranh, chia rẻ,…

Tình yêu đó cũng được trao ban cho mọi người, để tất cả những nơi bước chân Kitô hữu hiện diện, phải là một đóm lửa yêu thương trong cung cách sống.

Nhưng rõ ràng như lời Chúa nói: “Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ”. Sự chia rẽ phát xuất từ việc người ta thiếu bác ái, thiếu yêu thương; mà nguyên nhân sâu xa là vì người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Khi thấy ai đó được người khác quý mến, lẽ ra tôi phải vui mừng, nhưng tôi lại khó chịu. Khi thấy ai đó được người khác giúp đỡ, lẽ ra tôi phải chia vui, nhưng tội lại ganh tị. Khi thấy ai đó được những thứ mà tôi đang được, lẽ ra tôi phải hướng dẫn để họ được nhiều hơn, nhưng tôi lại tìm cách hạ bệ họ… Sự chia rẽ là do thiếu tình thương.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, trong mỗi người chúng con có một cái tôi quá lớn, để chỉ nghĩ đến mình. Xin cho con biết nghe theo lời chỉ dạy của thánh Phaolô: “Vui với người vui, khóc với người khóc”. Chính lúc đó, ngọn lửa của Chúa sẽ được cháy bùng lên.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Lc 12, 54-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng”.

SUY NIỆM:

“Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?”

Câu hỏi của Chúa cũng là một sự chất vấn cho lương tâm mỗi người chúng con, khi thời đại hôm nay có nhiều thứ cám dỗ khiến chúng con nghiên cứu, tìm tòi, hiểu biết rất sâu rộng. Nhiều lúc tự hào về những hiểu biết của mình, và lấy sự hiểu biết đó để “đè trên đầu trên cổ” người khác… Trong khi Lời Chúa, ý Chúa, cung cách của Chúa thì chúng con thực sự thiếu hiểu biết, vì vậy chúng con không hành xử không giống Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con đừng tự hào về điều gì ngoài thập giá Đức Kitô. Xin cho con mỗi ngày chiêm ngắm mầu nhiệm thập giá để sống sự tự hủy, yêu thương quên mình giống như Chúa vậy.

THỨ BẢY – 28/10 : THÁNH SIMON VÀ GIUĐA TÔNG ĐỒ

LỜI CHÚA: Lc 6, 12-19

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Đó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

SUY NIỆM:

“Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ”

Mỗi chương trình, mỗi con người đều phát từ tấm lòng của Chúa. Nó là một sự cưu mang trong cầu nguyện để có thể có những gì tốt đẹp nhất cho chương trình, cho con người đó. Chúa đã cầu nguyện suốt đêm để chọn gọi các Tông đồ và cho các ông tham dự vào sứ mạng của Chúa.

Chúng ta cám ơn Chúa về sự sống Chúa đã trao ban, vì chắc chắn nó là kết quả tình yêu của Thiên Chúa qua hành động yêu thương của người nam và người nữ. Chúng ta cám ơn Chúa về ơn gọi mà Chúa đang muốn mỗi người sống, vì đó là chương trình tốt đẹp nhất Chúa dành cho chúng ta.

Chính vì lẽ đó, khi gặp khó khăn trong việc quý trọng mạng sống hay thử thách của bậc sống mình, hãy gói gọn nó lại, đưa vào trong cầu nguyện như để “hấp” lại hơi ấm của tình yêu, vì tất cả đều đã phát xuất từ tình yêu trong việc cầu nguyện với Chúa Cha của Đức Giêsu.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, cuộc đời và sứ mạng của con là do Chúa. Xin cho con biết cộng tác với Chúa để đem sứ điệp tình yêu của Chúa vào chính trong gia đình, xã hội, môi trường con đang sinh sống và làm việc. Xin cho con biết tìm đến với Chúa trong cầu nguyện để lấy lại động lực đầu tiên mà Chúa đã trao ban, vì Chúa đã sinh ra con, trao cho con sứ mạng trong sự hiệp thông với Chúa Cha, dưới tác động của Chúa Thánh Thần.

bài viết mới