Wednesday, April 24, 2024
spot_img

Dẫn lễ Thiếu nhi | CN Truyền giáo & CN 29 TN

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

Dẫn vào Thánh lễ

Khánh nhật Truyền giáo ai ơi
Ra đi truyền bá khắp nơi Tin mừng
Hy sinh cầu nguyện âm thầm
Sống đời gương sáng phương châm rạng ngời.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Khánh nhật Truyền giáo: Giáo hội cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng.

Loan báo Tin mừng là lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ trước khi về trời: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19).

Khi được rửa tội, các Kitô hữu lãnh nhận sứ mạng rao giảng Tin mừng của Đức Kitô. Đây là một nhiệm vụ đầy gian nan và vinh dự, vì ai cũng được Chúa mời gọi trở nên tông đồ truyền giáo.

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng của Giáo hội. Xin Chúa gởi thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành, tích cực ra đi loan báo Tin mừng mở mang Nước Chúa. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Is 2,1-5)
Núi nhà Đức Chúa là nơi quy tụ muôn dân nước; ở đó, họ sống trong sự che chở của Thiên Chúa và không còn chịu cảnh chiến tranh loạn lạc nữa.

Bài đọc 2 (Rm 10,9-18)
Trong thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến vai trò của người rao giảng Tin mừng: có đức tin là nhờ nghe rao giảng Tin mừng, mà muốn được nghe rao giảng thì phải có người được sai đi. Đẹp thay những bước chân sứ giả loan báo Tin mừng.

Lời nguyện chung
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, trên thế giới còn rất nhiều người chưa biết Đức Kitô, chưa được nghe rao giảng Tin mừng Cứu độ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1. Loan báo Tin mừng là công việc lâu dài và đầy gian nan vất vả. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh/ biết cậy dựa vào Đức Kitô, và cùng với Ngài đến với muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”. Xin Chúa gởi thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành, để mỗi ngày có nhiều người tin vào Đức Kitô và đón nhận Tin mừng Cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Sống bác ái và phục vụ người khác chính là cách giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người. Xin cho các Kitô hữu đang tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể Công giáo/ biết sống yêu thương và phục vụ tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã đem về cho Chúa nhiều tâm hồn/ nhờ lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm. Xin cho gia đình giáo xứ chúng ta/ biết dâng những hy sinh để cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, ngày chịu phép Rửa tội, Chúa đã mời gọi mỗi người chúng con lên đường loan báo Tin mừng. Xin biến đổi chúng con trở nên những thợ gặt lành nghề, được sai đi để đem nhiều tâm hồn về cho Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Người kia lại hỏi Chúa rằng:
Có nên nộp thuế rõ ràng hay không?
Biết ngay họ thử lại còn
Lập ngay cái bẫy cho tròn ý gian
Xê-da hãy trả Xê-da
Trả cho Thiên Chúa điều ta phải làm.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật hai mươi chín Thường niên: Chu toàn bổn phận với Chúa và tha nhân (Mt 22,15-21).

Những người Biệt phái đã hỏi để thử Đức Giêsu: “Người ta có được phép nộp thuế cho Xê-da không?” (Mt 22,17). Chúa biết ý định của họ và cho câu trả lời, trở thành châm ngôn sống cho chúng ta. “Cái gì của Xê-da thì hãy trả cho Xê-da, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa” (Mt 22,21).

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả các bạn thiếu nhi, luôn là những người con ngoan trong gia đình và hữu ích cho xã hội, biết chu toàn bổn phận với Chúa và tha nhân. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Is 45,1.4-6)
Ngôn sứ I-sa-i-a xác quyết: Thiên Chúa đã dùng bàn tay của vua Cy-rô, vua đế quốc Át-si-ry để giải thoát dân Is-ra-el khỏi cảnh lưu đày ở Ba-by-lon.

Bài đọc 2 (1Tx 1,1-5b)
Sự hiệp thông giữa những người lãnh đạo cộng đoàn/ và các tín hữu nói lên tình liên đới giữa những người tin Chúa Kitô với nhau. Họ cầu nguyện cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và cảm thông với nhau.

Lời nguyện chung
Chủ tế: Các bạn thiếu nhi thân mến, Chúa kêu gọi chúng ta hãy trở nên những người tốt và hữu ích, đóng góp xây dựng Giáo hội, xã hội và gia đình. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1. Người Công giáo có bổn phận với Chúa và với tha nhân. Xin cho các tín hữu trong Giáo hội/ biết góp công xây dựng xã hội tốt đẹp và vun đắp hạnh phúc Nước Trời, để mai sau mọi người cùng sum họp trong nhà Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Chúng ta là những chi thể trong Thân thể Mầu nhiệm Đức Kitô. Xin cho mỗi tín hữu ý thức bổn phận đóng góp/ về vật chất cũng như lời cầu nguyện, để xây dựng Giáo hội tại địa phương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Sự hiệp thông giữa các tín hữu nói lên tình liên đới trong Chúa Kitô. Xin cho các thầy cô giáo lý viên/ biết xây dựng tinh thần hiệp nhất trong giáo xứ họ đang phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Cái gì của Xê-da thì hãy trả cho Xê-da, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.Xin cho chúng ta trở nên những thiếu nhi ngoan và những học sinh tốt. Vì mỗi thiếu nhi phải chu toàn cả hai bổn phận này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa kêu gọi chúng con đóng góp công sức của mình để hoàn thành nhiệm vụ của người con Chúa và chu toàn nghĩa vụ công dân. Xin cho chúng con biết hy sinh phục vụ tha nhân, và đóng góp sức mình cho công việc mở mang nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

bài viết mới