Monday, May 20, 2024
spot_img

Dẫn lễ Thiếu nhi | Chúa nhật 30 Thường niên

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Phải yêu Thiên Chúa hết tình
Thương người như chính thân mình chúng ta
Hai điều giới luật Chúa ra
Ngài truyền ta phải thiết tha thi hành.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay Chúa nhật thứ ba mươi Thường niên: Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình (Mt 22,34-40).

Chúa Giêsu đã tóm tắt toàn thể Lề luật trong hai điều: Thứ nhất: “Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”; thứ hai: “Hãy yêu thương kẻ khác như chính mình” (Mt 22,37-39). Chúa Giêsu đã liên kết hai giới răn yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người lại với nhau. Tuy là hai giới răn, nhưng không hề tách rời nhau, mà là một.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng suy gẫm lời Chúa Giêsu nói với thầy thông luật, để chúng ta thấy được rằng: điều quan trọng hơn cả trong đời sống đạo là yêu Chúa và yêu người. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Xh 22,21-27)
Bài trích sách Xuất hành trình bày sự quan tâm của Thiên Chúa/ đối với những người cô thế cô thân, và những người nghèo khổ. Ai ức hiếp họ, Thiên Chúa sẽ ra tay hành động.

Bài đọc 2 (1Tx 1,5c-10)
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca/ nhắc lại những gì Thiên Chúa đã làm cho các tín hữu/ và đã yêu thương họ. Phaolô kêu gọi họ hãy từ bỏ tà thần/ để phụng sự Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô.

Lời nguyện chung
Chủ tế: Các con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu đã tóm gọn toàn thể lề luật vào hai giới răn: là mến Chúa và yêu người. Với tâm tình sẵn sàng thực thi những điều Chúa dạy, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện.

1. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình”. Xin cho hàng giáo sĩ và giáo dân trong Hội thánh/ trở nên những chứng nhân hăng say thực hành lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Thiên Chúa ra tay bảo vệ những người nghèo và những ai cô thế cô thân. Xin cho những người đang sống trong no đủ trên thế giới/ biết quan tâm chia sẻ những gì mình có/ cho những người nghèo khổ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. “Chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra”.Xin cho các y bác sĩ/ trở thành những chứng nhân yêu thương/ qua đời sống tận tụy phục vụ con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa”. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta/ biết thể hiện tình yêu của mình với tha nhân/ qua lời nói và việc làm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin chân thành khắc ghi lời dạy của Chúa hôm nay, để đem ra thực hành mỗi ngày trong đời sống, hầu trở nên những chứng nhân loan báo tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

bài viết mới