Wednesday, July 10, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 2 | Mùa Thường niên Năm A   

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN II THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Tin Mừng Ga 1, 29-34 

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần’. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”.

SUY NIỆM:

Với những lời làm chứng được thúc đẩy bởi tác động Thánh Thần của Gioan, hôm nay Chúa Giêsu bắt đầu xuất hiện công khai để thi hành sứ mạng của Ngài.

Điều đó như một lời thân thưa với Chúa Cha: Con xin đến thực thi ý Chúa. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa không hề bị gián đoạn, bất chấp tội lỗi, bất toàn của nhân loại.

Ngoài việc Ngài là hình ảnh lòng thương xót của Chúa Cha, Chúa Giêsu còn là gương mẫu cho chúng ta về việc thi ý Chúa trong cuộc đời mình; gợi nhớ cho chúng ta về Bí tích Rửa tội, để chúng ta lo sống làm sao để mình được ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã bằng mọi giá gìn giữ cho chúng ta.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một của Ngài để loan ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con biết tin và bước đi theo Ngài mỗi ngày trong suốt cuộc đời chúng con.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 2, 18-22

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”.     

SUY NIỆM:

Vua Sa-ul đã nghe, sợ dân hơn là kính sợ và vâng phục Thiên Chúa. Ông không tuân giữ luật tru hiến, mặc dù ông có ý ngay lành là dâng cho Thiên Chúa những của tốt nhất từ người A-ma-lếch. Nhưng Samuel cho ông biết: “Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không?” (1Sm 15, 22a). Qua đó Samuel đã đưa ra phương châm: “Vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ” (1Sm 15, 22b).

Sự vâng phục thể hiện lòng yêu mến, tôn kính của chúng ta đối với Thiên Chúa. Khi yêu mến Thiên Chúa, tất cả mọi sự khác trở nên hàng thứ yếu. Khi có Thiên Chúa, chúng ta chẳng cần làm đẹp lòng ai khác.

Điều đó được nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay . Có người thắc mắc với Chúa Giêsu: “Tại sao môn đệ của Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Chúa Giêsu đã cho họ thấy các môn đệ của Ngài có niềm vui sâu xa hơn là được ở bên “chàng rể” vì vậy không cần phải ăn chay.

Người đời tìm làm đẹp lòng người khác để được nhiều cái lợi. Môn đệ Chúa Giêsu chỉ tìm làm đẹp lòng Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Xin cho chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa hơn là tìm đẹp lòng người đời. Xin cho chúng con tìm đến với Chúa với tất cả tình yêu thương chứ không phải vì sợ hãi. Vì nếu chúng con đến với Ngài bằng sự sợ hãi, thì chẳng khác nào đến với người đời. Chúa đem lại niềm vui, hạnh phúc muôn đời. Người đời đem lại những lợi lộc chóng qua.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 2, 23-28 

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?” Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”.

SUY NIỆM:

Đoạn sách 1Sm chương 16 nói về việc Thiên Chúa quyết định từ bỏ Sa-ul vì ông không vâng lời Thiên Chúa. Ông chỉ muốn làm đẹp lòng người đời nên đã sẵn sàng bỏ qua giới luật của Chúa. Hôm nay Thiên Chúa sai Samuel đi xức dầu tấn phong người thay thế cho Sa-ul.

Samuel vẫn còn cái nhìn của con người. Ông chọn người xứng đáng theo tiêu chí của ông. Nhưng “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1Sm 16, 7b). Cuối cùng, Samuel đã làm theo sự chỉ dạy của Thiên Chúa để xức dầu tấn phong Đavit làm vua của Israel.

Ý nghĩa bài Tin Mừng cho thấy Thiên Chúa không nhìn theo kiểu con người, vì con người chỉ thấy những cái bên ngoài. Còn Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, vì vậy Ngài chọn lựa dựa trên tiêu chí của lòng thương xót.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng xét đoán người khác, vì chỉ một mình Chúa mới thấu suốt mọi sự. Xin cho chúng con đừng thắc mắc tại sao Chúa lại làm thế này mà không làm thế kia. Trên hết mọi sự, xin cho chúng con biết bỏ qua cái nhìn phàm tục để nhìn với cái nhìn của Chúa.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 3, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

SUY NIỆM:

Thiên Chúa thể hiện sức mạnh của Ngài khi con người không cậy dựa vào sức mạnh của họ. Ngược lại, những ai cậy dựa vào sức mạnh của họ thì sẽ bị Thiên Chúa lật đổ.

Trong khi mọi người sợ hãi tên Gôliat của quân Philitinh vì quả thật sức mạnh của nó thật là khủng khiếp. Còn Đavit hoàn toàn đối lập với sự dữ tợn của Gôliat. “Cậu còn trẻ, có mái tóc hung và đẹp trai” (1Sm17, 42). Vũ khí của cậy chỉ là cây gậy để đi cho vững vàng, năm hòn đá cuội để đuổi thú dữ… Nhưng Đavit đã thắng được Gôliat. Chiến thắng này đã được Đavit xác tín ngay từ đầu: “Đức Chúa là Đẫng đã cứu con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính Người sẽ cứu con khỏi tay tên Philitinh này” (1Sm 17, 37).

Chúa Giêsu không sợ bất cứ một uy thế nào của người đời, của quyền lực thế gian, Tình yêu cứu độ thúc đẩy Ngài bằng mọi giá phải giải thoát con người khỏi mọi sự dữ; và Ngài đã phải trả giá cho sự thúc đẩy của Tình yêu đó.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hoàn toàn tín thác vào Chúa như một người con luôn tin tưởng vào sự bao bọc, chở che của cha mẹ mình. Xin đừng để chúng con cậy dựa vào tiền bạc, quyền lực và khả năng riêng tư của mình. Vì những ai cậy dựa vào sức riêng của mình đều không đứng vững trước mặt Chúa.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 3, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

SUY NIỆM:

Đứng trước thành công của Đavit, Saul đã tỏ thái độ ganh tị. Chính vì ganh tị mà Saul bắt đầu tìm cách để tiêu diệt Đavit. Thái độ ganh tị dẫn con người đến chỗ tàn ác. Họ không chấp nhận khả năng của người khác, vì họ nghĩ và muốn mình là số một. Họ bực dọc khi thấy người khác làm được những việc hơn họ dù họ chẳng làm được gì, hoặc làm được gì cũng đều do Chúa ban. Nói ngắn gọn lại, ganh tị là thái độ loại trừ Thiên Chúa và người khác để tôn sùng chính bản thân mình.

Nhưng trên hết, Đavit đã một lòng trung nghĩa với Saul, dù ông biết Saul đang tìm cách tiêu diệt mình. Chính tình bạn chân thành của Giônathan đã giúp Đavit nhiều lần thoát được sự truy sát của Saul. Vì vậy có thể nói đối lập với sự ganh tị chính là sự chân thành để giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Chúa Giêsu đã làm được nhiều việc lành cho dân chúng, và người ta cũng đã tuôn đến với Ngài với một cái nhìn thần phục, suy tôn. Nhưng Chúa Giêsu luôn luôn biết sứ mạng của Ngài là gì và Ngài phải hành động như thế nào cho đẹp lòng Chúa Cha.

CẦU NGUYỆN:

Xin Chúa cho chúng con biết trân trọng khả năng của người khác, vì mỗi người là một cá vị được Thiên Chúa yêu thương và ban cho những điểm khác biệt. Xin cho chúng con biết chân thành nâng đỡ nhau trong cuộc sống vì chỉ có tình yêu đích thực mới có giá trị và tồn tại.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 3, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người. 

SUY NIỆM:

Lòng trung nghĩa của Đavit trong bài đọc thứ nhất là luôn yêu thương và kính trọng con người được Thiên Chúa xức dầu tấn phong, dù người đó có tìm cách hãm hại ngài và ngài có đủ điều kiện để hạ bệ con người đó.

Đavit là một con người có đức tin. Ông sống với sự tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, ông để Chúa hành động chứ ông không hành động theo con người của riêng ông.

Qua đó, chúng ta học hỏi được nơi Đavit thái độ đức tin, luôn kính trọng những con người được Thiên Chúa tuyển chọn, và dù có như thế nào cũng hãy để Thiên Chúa hành xử.

Chúa Giêsu đã chọn 12 con người với tính khí và khả năng khác nhau. Có những người hoàn toàn bất xứng… nhưng đó là sự chọn lựa của Chúa. Phần chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng vào Ngài và cố gắng kiện toàn bản thân mình mỗi ngày.

CẦU NGUYỆN:

Xin Chúa cho chúng con có cặp mắt đức tin để không bao giờ suy nghĩ, nói năng và hành động theo lối của con người, nhưng biết khám phá và hành xử theo cái nhìn linh thánh.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 3, 20-21

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”.

SUY NIỆM:

Bài đọc I làm nổi bật hình ảnh của Đavit, một con người nặng tình, nặng nghĩa. Nặng tình với người bạn thân là Giônathan; nặng nghĩa với vua Saul, dù ông ghanh ghét và muốn tiêu diệt Đavit.

Khi hay tin cha con của vua Saul và Giônathan tử trận, theo cái nhìn bình thường lẽ ra Đavit phải mừng, vì từ đây mình chính thức làm vua, không còn ai ganh tị và hãm hại mình nữa… Nhưng không, Đavit đã chân thành khóc thương vua Saul và bạn mình: “Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay”. Ông đã có bài văn tế thật cảm động, khiến người đọc không hề biết đây là bài văn tế dành cho người đã từng hãm hại và không muốn ông làm vua.

Qua đó, cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã chọn lựa một con người có đức tin và lòng trung nghĩa. Hai thái độ này sẽ giúp chúng ta vững vàng, mạnh mẽ trong cuộc sống hằng ngày. Đức tin và lòng trung nghĩa làm đẹp lòng cả Đức Chúa và người đời.

Khi trở về quê nhà là nơi mà Chúa Giêsu quý mến với những người thân thương của mình, nhưng chính những người đó lại đối xử tệ bạc với Ngài, xem Ngài là người mất trí…

Trong mọi sự, chúng ta phải có cái nhìn đức tin để vượt qua mọi giới hạn của con người.

CẦU NGUYỆN

Xin Chúa cho chúng con biết “vui với người vui, khóc với người khóc”. Vì dung mạo thương xót của Chúa Cha được thể hiện nơi Đức Giêsu, Đấng luôn đồng cảm với con người chúng con.

bài viết mới