Monday, May 20, 2024
spot_img

Hạt giống nảy mầm | Chúa nhật 2| Thường niên | Năm A

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

Ga 1,29-34

A. Hạt giống…

Gioan Tẩy Giả làm chứng và giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ mình :

– Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.

– Chúa Giêsu tuy đến sau Gioan nhưng trổi hơn Gioan và có trước Gioan.

– Chúa Giêsu là Đấng tràn đầy Thánh Thần và sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần.

B. … nảy mầm.

1. “Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng…” : Trong Tin Mừng Gioan, động từ “thấy” có ý nghĩa rất sâu: không phải chỉ là một cảm nhận của thị giác mà còn dẫn tới một cảm nghiệm của đức tin. Bởi thế trong các sách Tin Mừng, có những người đã xin Chúa Giêsu giúp mình “thấy” (Mc 10,47-48) ; có những người được Chúa Giêsu cho “thấy” (Mc 10,49-52) ; có những người đã “thấy” một cách dần dần qua nhiều giai đoạn (Ga 20,15-16 ; Lc 24,15-16…), và có những người tuy mắt vẫn mở mà không “thấy”. (Ga 9,40-41)

Thánh Gioan Tẩy Giả đã “thấy” Chúa Giêsu và đã làm chứng về Ngài.

Phần tôi, làm cách nào để tôi thực sự “thấy” được Chúa Giêsu đến nỗi có thể làm chứng cho Ngài ?

2. Có hai lời chứng của Gioan rất đáng ta ngưỡng mộ : “Ngài là kẻ đến sau tôi nhưng trổi vượt hơn tôi” ; “Tôi chỉ rửa bằng nước, còn Ngài rửa bằng Thánh Thần” 🡪 làm chứng là nói rõ sự thật, cho dù sự thật đó “phũ phàng” có thể khiến bản thân mình bị “xuống giá”.

3. Mục đích của việc Gioan làm chứng cho Chúa Giêsu là để cho Ngài lớn lên còn Gioan nhỏ đi, Ngài sáng lên còn Gioan mờ xuống.

Đôi khi tôi làm ngược lại, muốn cho tôi lớn lên và sáng lên, tôi đã khiến Chúa bị nhỏ đi và mờ xuống.

4. Những lời của Gioan đã chạm đến lòng người nghe nhờ hai lý do : ông giúp họ ý thức mình là kẻ tội lỗi cần được cứu và sau đó giúp họ cởi mở lòng ra cho Chúa Giêsu là Đấng xóa tội trần gian.

Tôi có ý thức mình là kẻ tội lỗi cần được cứu không ? Tôi có mở lòng tôi ra cho Chúa Giêsu đấng muốn xóa hết mọi tội lỗi của tôi không ? (Mark Link, Vision 2000)

5. “Nhiều người không nhìn nhận Chúa Giêsu, bởi vì họ không nhận mình là kẻ tội lỗi. Nếu tôi không phải là kẻ tội lỗi thì tôi sẽ không cần đến Đức Kitô. Tôi sẽ không cử hành mầu nhiệm Đức Kitô trong niềm vui mừng nếu tôi không buồn rầu ý thức mình là một tội nhân đang cần một Đấng Cứu Độ. Tuy nhiên, điểm nhắm không phải là tội của tôi mà là Đức Kitô Đấng Cứu Độ”. (Kilian Mc Donnell)

bài viết mới