Thursday, April 25, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 13 | Mùa Thường niên | Năm C

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C

TIN MỪNG: Lc 9, 51-62

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác. 

Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

SUY NIỆM:

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải có sự chọn lựa dứt khoát. Chọn lựa nào cũng cần có sự từ bỏ. Từ bỏ nào cũng có những đau đớn, mất mát. Nhưng thà mất để được, thà đau để chữa lành còn hơn là mất tất cả, đau âm ỉ suốt đời.

Muốn theo Chúa Giêsu đến cùng, phải ra đi tay không, phải bỏ lại đằng sau cả hành trang, kỷ vật và người thân. Khi đã mất hết, chỉ còn lại một mình Chúa, cuộc hành trình của chúng ta sẽ kết thúc êm đẹp, vì Chúa mới là cùng đích cuộc đời chúng ta.

Hãy chân thành nhìn lại chính mình, còn gì cản trở khiến chúng ta chưa theo Chúa một cách dứt khoát? Chắc chắn nơi mỗi người đều còn một chút nào đó, thậm chí là nhiều chút, hoặc rất rất nhiều thứ cản trở đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ.

Nên thánh là gì? Mạnh dạn từ bỏ những gì cản trở chúng ta đến với Chúa. Mức độ thánh thiện là ở chỗ chúng ta dứt khoát đến mức nào mà thôi. Nhiều khi cản trở đó không lớn lao lắm đâu, nhưng nếu từ bỏ được chúng ta sẽ thấy được sức mạnh nơi con người của mình.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra điều gì còn cản trở con trên bước đường theo Chúa.  Khi đã nhận ra rồi, xin cho con sức mạnh để mạnh dạn từ bỏ hầu thanh thoát, nhẹ nhàng mà lên đường mỗi ngày.

THỨ HAI

TIN MỪNG: Mt 8, 18-22

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Một môn đệ khác thưa Người rằng: “Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”. Chúa Giêsu trả lời: “Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”.  

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nhận ra Chúa là Đấng Tuyệt Đối, vì vậy không thể đặt Chúa ngang hàng với những giá trị khác, hoặc chọn Chúa mà không dứt khoát.

Theo Chúa nhưng chúng ta còn vương vấn những sự thoải mái dễ chịu. Yêu mến Chúa nhưng cũng yêu mến cả vật chất, danh vọng, thú vui. Thực sự điều thoải mái, dễ chịu, vật chất, danh vọng, thú vui ai mà không thích. Nhưng điều đáng nói ở đây là chúng ta đặt Chúa ngang hàng với những giá trị đó. Vì vậy thái độ đi nước đôi là không phù hợp với Chúa.

Những cái trước mắt thì hấp dẫn hơn lời hứa xa vời của Chúa. Vì vậy có nhiều khi chúng ta biết Chúa là hạnh phúc đích thực, nhưng những cái trước mắt hấp dẫn hơn, nên chúng ta đã không chọn Chúa; vừa khỏi phải chịu hy sinh, chịu khổ, vừa có sở hữu ngay trước mắt.

Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải phấn đấu luôn luôn để tâm hồn mình bám vào Chúa, không để cho những thứ hư vô, chóng qua chiếm đoạt. Khi tâm hồn đầy ắp Chúa, thì không gì có thể len lỏi vào, hoặc có vào, chúng ta cũng dễ đẩy ra.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra Chúa là tất cả. Và trên hết, khi nhận ra điều đó, xin cho con dám hy sinh tất cả để có được Chúa.

THỨ BA

TIN MỪNG: Mt 8, 23-27

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

SUY NIỆM

Khi nhận ra quyền năng của Chúa đang hành động trong cuộc đời thì chúng ta sẽ hoàn toàn phó thác vào Chúa. Còn nếu không thì chúng ta chỉ thờ Chúa ngang hàng với những thế lực đang chi phối cuộc đời chúng ta.

Con thuyền chở Chúa và các môn đệ ngày xưa có lúc an bình, nhưng cũng có lúc dậy sóng. Con thuyền Giáo Hội hôm nay có lúc rất bình an, nhưng lắm lúc gian nan. Con thuyền của các môn đệ ngày xưa dù gặp bão tố, nhưng có Chúa thuyền vẫn bình an. Con thuyền Giáo Hội hôm nay dù cho gặp những trái ngang thử thách, nhưng nếu biết bám víu vào Chúa thì tin chắc sẽ về bến an bình.

Thuyền đời chúng ta chắc chắn không thể tránh khỏi những bão tố, phong ba, thậm chí có những lúc gặp “siêu bão” chừng như tan tành tất cả. Những lúc đó Chúa muốn nói với chúng ta dù cuộc đời có như thế nào đi nữa thì vẫn nhớ Chúa đang ở kề bên.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin để chúng con nhận ra hành động quyền năng của Chúa. Xin ban thêm đức cậy để con có thể kiên trì trước những phong ba bão táp. Và nhất là xin cho con tình mến đủ để con chấp nhận những thử thách, gian nan trong cuộc đời. Amen.

THỨ TƯ

TIN MỪNG: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

SUY NIỆM

Con người thời đại Chúa Giêsu nhìn Ngài như những nhân vật nổi tiếng: Gioan Tẩy Giả, Eelia hay một trong số các tiên tri. Nhưng Chúa Giêsu không bị chi phối bởi những nhân vật đó, Ngài biết rõ Ngài là ai.

Chắc chắn các Tông Đồ cũng còn mập mờ về Đức Giêsu. Nhưng riêng Phêrô, hôm nay lại nói chính xác về Ngài: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Tuy nhiên Đức Giêsu đã nói điều đó là một mối phúc cho ông, vì khả năng của ông không thể biết được điều đó, mà Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho ông. Nhờ điều Thiên Chúa Cha mặc khải qua môi miệng ông, mà Đức Giêsu đã chọn ông để xây dựng nền tảng của Giáo hội: “Con là Đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy”.

Điều này cho chúng ta cảm nghiệm sâu xa câu nói của Thánh Phaolô: “Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2Cr 4, 7). Thiên Chúa đã mặc khải những điều bí nhiệm của Ngài nơi những con người phàm trần, mỏng manh, dễ vỡ. Thiên Chúa đã xây dựng Giáo hội của Ngài trên những con người bất xứng. Qua đó chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa rất rõ ràng mạnh mẽ.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta suy phục quyền năng Chúa vì Chúa đã tin tưởng sự yếu hèn của chúng ta.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thêm yêu mến Giáo hội, vì Giáo hội mang trong mình thân phận mỏng manh, nhưng lại chứa đựng giá trị hết sức cao cả.

Từ đó chúng ta quyết tâm tin thờ Chúa cho đến trọn đời; cộng tác để xây dựng Giáo hội của Chúa bằng tất cả khả năng; yêu mến những vị lãnh đạo trong Giáo hội, vì họ có sứ mạng thật cao cả…

CẦU NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, con tin tưởng và phó thác nơi Ngài!

THỨ NĂM

TIN MỪNG: Mt 9, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng ‘Tội con được tha rồi’, hay nói ‘Hãy chỗi dậy mà đi’, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.    

SUY NIỆM

Qua phép lạ hôm nay cho chúng ta thấy Chúa có quyền năng trên tất cả: trên thân xác, trên tâm hồn của con người. Trên thân xác, Chúa đã làm cho một người bại liệt được khỏi: “Đứng dậy, vác giường mà về đi!” (Mt9,6). Trên tâm hồn, Ngài đã tha tội cho anh ta, vì theo quan niệm của người Do Thái, những người mắc bệnh là do bản thân họ có tội, hoặc cha mẹ họ truyền lại cho họ: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi” (Mt9, 2b).

Từ đó cho chúng ta xác tín một điều: chính Chúa làm chủ cuộc đời ta, Chúa có quyền trên thân xác và linh hồn của ta. Trước mặt Chúa, chúng ta như người bại liệt, không làm chủ được mình, mà phải hoàn toàn cậy dựa vào lòng nhân từ của Chúa.

Chúng ta cũng thấy được giá trị của sự hiệp thông trong cộng đoàn khi người bại liệt được anh em của mình khiêng đến với Chúa Giêsu để được Ngài chữa lành.

Đặc biệt thấy được quyền năng tha tội của các linh mục là quyền năng nhận lãnh từ nơi Chúa, đại diện Chúa. Vì vậy chúng ta đến với Bí Tích Giải Tội một cách ý thức hơn. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho các Linh Mục của Chúa được thực thi quyền của Chúa một cách quảng đại và đầy yêu thương.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin để nhận ra Chúa là chủ cuộc đời con. Xin ban đức cậy để con biết phó thác tất cả cho Chúa. Xin ban cho con sự hiệp thông để con có thể sống hết mình, hết tình với anh chị em của con. Amen.

THỨ SÁU

TIN MỪNG: Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: ‘Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ’. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”. 

SUY NIỆM:

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy đường lối của Chúa thật lạ lùng. Chúa quan tâm đến người tội lỗi thì cũng được đi, đằng này Chúa lại chọn một người tội lỗi công khai làm môn đệ của Chúa. Nói đường lối của Chúa lạ lùng là muốn nói đến tình yêu của Chúa thật bao la. Chẳng những yêu thương người tội lỗi, mà còn tôn trọng họ. Chẳng những tôn trọng mà còn tín nhiệm để chọn họ làm môn đệ thân tín của Ngài.

Chúng ta được an ủi vì chắc chắn Chúa cũng thương chúng ta như thương ông Matthêu và những người tội lỗi ngày xưa. Chúa cũng tôn trọng chúng ta như tôn trọng mọi người, cách riêng là ông Matthêu và những người tội lỗi. Chúa cũng tín nhiệm chúng ta như tín nhiệm ông Matthêu ngày xưa. Thật hạnh phúc cho từng người chúng ta!

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con đủ khiêm tốn để ý thức mình cũng là một con người tội lỗi được Chúa yêu thương, để nổ lực vươn lên mỗi ngày cho xứng đáng với ơn tha thứ của Chúa. Xin cho con biết quảng đại với mọi người để đừng bao giờ tàn nhẫn đặt dấu chấm hết cho một ai.

THỨ BẢY

TIN MỪNG: Mt 9, 14-17

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.

SUY NIỆM:

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nhìn lại bản thân mình. Nước Trời là nơi dành cho những ai sống theo tinh thần mới, tinh thần của Đức Kitô. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ sống theo con người cũ thì không thích hợp với Nước Trời, giống như đi dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới vậy.

Giá trị của Tin Mừng được Chúa Giêsu loan báo chính là tình yêu thương. Chúa không muốn chúng ta làm gì khác ngoài việc sống tình yêu thương. Nếu ăn chay, cầu nguyện, bố thí thật nhiều mà không có tình yêu thương trong những hành động đó thì cũng chẳng có giá trị gì. Ngược lại, khi có tình yêu thương thì mọi hành động của chúng ta đều thể hiện được chân lý của Tin Mừng.

Tình yêu thương này phải như Chúa đã dạy và nêu gương trong những ngày gần đây, đó là biết quan tâm đến những hạng người ít được người khác quan tâm: người ngoại, người nghèo, người bệnh tật và người tội lỗi.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra thời đại mới đang đến giữa cuộc đời của con, để con biết sống theo những giá trị mới, chứ đừng bám víu vào những thứ cũ kỷ là chính con người mình. Đồng thời xin cho con đừng bắt người khác sống như mình,  nhưng hãy biết khiêm tốn sống hết mình, hết tình với mọi người. Từ đó tình yêu của con lann tỏa, sức mạnh của nó đến đâu là tùy Chúa muốn nó như thế nào.

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here