Sunday, June 16, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | CN Lễ Thánh Gia | Năm B

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN II GIÁNG SINH NĂM B

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT

LỜI CHÚA: Lc 2, 22-40

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

SUY NIỆM:

Những con người lành thánh là những con người luôn khao khát và sống trong những giá trị linh thánh.

Giá trị linh thánh trước hết là lề luật của Chúa. Giuse và Maria luôn tuân giữ lề luật của Chúa dành cho con trẻ và việc ô uế khi sinh con, dù biết Hài Nhi Giêsu là Đấng Cứu Thế.

Giá trị linh thánh tiếp theo là ơn cứu độ mà ông già Simêon đã mòn mỏi mong chờ. Dường như cả cuộc đời ông là sự tìm kiếm để gặp gỡ Đấng Cứu Độ. Vì vậy khi gặp Hài Nhi Giêsu, ông đã thỏa mãn và không muốn sống nữa.

Giá trị linh thánh đó là sự chuyên chăm cầu nguyện và chay tịnh nhiệm nhặt trong Đền thờ của bà tiên tri Anna.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con luôn sống giá trị linh thánh bằng cách tuân giữ giơi răn của Chúa, khao khát ơn cứu độ và chăm chỉ cầu nguyện cũng như biết kỷ luật bản thân để con có thể được gặp gỡ Chúa.

THỨ HAI – 01.01 : ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA

LỜI CHÚA: Lc 2, 16-21

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

SUY NIỆM:

Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa lại sinh con trong hang bò lừa, đặt con mình nằm trong máng cỏ. Không thấy được vinh quang của một bà hoàng.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì Ngôi Hai Thiên Chúa lại xuống thế làm thế, được sinh ra không phải trong lâu đài rực rỡ, nhưng là trong hang đá Bêlem.

Điều đó cho thấy khi chấp nhận cộng tác với Thiên Chúa, Mẹ không tìm vinh quang theo kiểu người đời, nhưng Mẹ chấp nhận mọi rủi ro của tiếng xin vâng.

Đó là điều không xa lạ với Tin Mừng vì chính Đức Giêsu đã nói “ai muốn theo Ta phải từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo”. Theo Chúa không phải là tìm vinh dự, nhưng theo Chúa là phải chấp nhận uốn nắn, rèn luyện con người của mình cho phù hợp với vinh quang của Chúa.

Sức mạnh để Mẹ có thể vượt qua những gian nan thử thách của tiếng xin vâng là “suy niệm trong lòng” mọi sự kiện, mọi biến cố.

Chỉ khi thinh lặng, gặp gỡ Chúa trong sâu thẳm tâm hồn, người ta mới có thể làm theo những gì Chúa muốn.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết bắt chước Mẹ để cầu nguyện trong mọi biến cố của cuộc đời, nhờ đó mà con mới đủ sức can đảm để bước đi theo Chúa mỗi ngày.

THỨ BA MÙA GIÁNG SINH

LỜI CHÚA: Ga 1, 19-28

Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêru-salem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?” – Gioan đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

SUY NIỆM:

Gioan biết rõ sự thật về Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô nên ông trung thành đặt niềm tin nơi Ngài dù so ra uy thế của ông đang cao hơn Đức Giêsu.

Gioan biết rõ sự thật về mình là ai, mình phải làm gì nên ông nhiệt tâm làm công tác dọn đường cho Đấng Cứu Thế, vì ông biết đó là ơn gọi của ông.

Suy phục niềm tin nơi Thiên Chúa và chấp nhận sự thật về bản thân mình sẽ làm cho chúng ta ngày càng trưởng thành hơn để không mong ước những việc cao sang, vì biết rằng mình được Chúa yêu thương định liệu và ngày càng nổ lực để làm những công việc trong bổn phận của mình.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.

THỨ TƯ MÙA GIÁNG SINH – KÍNH DANH THÁNH CHÚA GIÊSU

LỜI CHÚA: Ga 1, 29-34

Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Đây chính là Đấng mà tôi đã nói rằng: ‘Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi’. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước để Người được tỏ mình ra trong Israel”.

Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần, như chim bồ câu, từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần’. Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa”.

SUY NIỆM:

Gioan đã sống tốt sứ mạng của mình vì ông có sự nhạy cảm linh thánh: “Tôi đã thấy và làm chứng”.

Nhiều người cũng thấy, nhưng họ không nhận ra giá trị linh thánh như Gioan. Điều đó phát xuất từ một đời sống đã được dâng hiến cho Thiên Chúa ngay từ bé, và sự nghiệm nhặt để chỉ dành mọi sự ưu tiên cho sứ mạng “đi trước Chúa, mở lối cho người”.

Sự linh thánh cần thiết cho đời sống đức tin của mỗi chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra thánh ý của Chúa trong cuộc đời. Muốn thế chúng ta phải tận hiến cả cuộc đời cho Thiên Chúa để thờ phượng Ngài cho tốt, và phải luôn luôn ý tứ để giữ lề luật Chúa, hầu trọn cả cuộc đời của chúng ta đều quy hướng về việc sống tốt đẹp đường lối Ngài.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con trung thành làm chứng cho Chúa bằng chính cách sống của con.

THỨ NĂM MÙA GIÁNG SINH

LỜI CHÚA: Ga 1, 35-42

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”, và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”.

SUY NIỆM:

Gioan đã không lôi keo người khác đến với mình, nhưng ông đã đưa họ đến với giá trị cao cả đích thực là chính Thiên Chúa. Ông không tìm hư danh cho mình nhưng làm vinh danh Thiên Chúa.

Ông trở thành nhịp cầu để đưa người khác đến với Thiên Chúa, và từ đó những nhịp cầu đã được tiếp nối. Nhịp cầu của yêu thương để nối những bến bờ yêu thương. Con người khao khát tình thương sẽ tìm gặp được Thiên Chúa là suối nguồn yêu thương.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con trở thành nhịp cầu để đem người khác đến với Thiên Chúa bằng chính tình yêu thương và phục vụ của con.

THỨ SÁU MÙA GIÁNG SINH

LỜI CHÚA: Ga 1, 43-51

Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philíp và nói với ông: “Hãy theo Ta”. Philíp là người thành Bếtsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô. Philíp gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philíp nói: “Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael nói: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philíp gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”.

Và Người nói với ông: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

SUY NIỆM:

Có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời ta trong công danh, sự nghiệp. Nhưng cũng có cuộc gặp gỡ làm ta thay đổi hoàn toàn để không màng đến lợi danh, hơn thua, giàu sang, chức phận…

Gặp gỡ người cho ta giá trị vật chất: tiền bạc, quyền lực, danh tiếng đã làm ta nể phục.

Gặp gỡ Đấng cho ta trở về với chính mình để khám phá ra sự thật nơi bản thân mình sẽ giúp ta tìm được căn nguyên của kiếp người. Vì con người chỉ thực sự là người khi họ biết mình là ai.

Đức Giêsu biết rõ ta là ai vì Ngài là Thiên Chúa. Ngài sẽ chỉ cho ta khám phá ra sự thật nơi bản thân mình khi ta dám dấn thân theo Ngài.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết siêng năng đọc, suy niệm lời Chúa để con biết rõ về Chúa, từ đó con có thể biết rõ con hơn.

THỨ BẢY MÙA GIÁNG SINH

LỜI CHÚA: Mc 1, 6b-11

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: “Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần”.

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu quý của Cha, Con đẹp lòng Cha mọi đàng”.

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu luôn làm đẹp lòng Chúa Cha, vì vậy Ngài được xác nhận là Con yêu quý của Chúa Cha. Điều đẹp lòng Chúa Cha nhất là việc Ngài chấp nhận xuống thế làm người để thực hiện chương trình cứu độ con người.

Qua đó cho thấy quan tâm lớn nhất của Thiên Chúa là ơn cứu độ dành cho con người, mà những ai cộng tác cách tích cực, trọn vẹn với ơn cứu độ đó sẽ là những người đẹp lòng Chúa Cha.

Mỗi ngày sống là mỗi ngày với công việc bổn phận hằng ngày, nhưng qua đó luôn tìm và thực thi thánh ý của Thiên Chúa để cho bản thân mình được cứu độ, và còn góp phần đem ơn cứu độ cho nhiều người.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con tìm cách làm đẹp lòng Chúa hơn là người đời, để con không vị nể bất cứ một ai cản trở ơn cứu độ của Chúa.

bài viết mới