Sunday, June 16, 2024
spot_img

Dẫn lễ Thiếu nhi | Lễ Chúa Hiển Linh

CHÚA HIỂN LINH

Dẫn vào Thánh lễ

Các nhà bác học khi xưa
Phải bao vất vả nắng mưa hành trình
Mới trông thấy Chúa Hiển Linh
Còn ta mến Chúa thật tình hay chưa?

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Chúa Hiển Linh: Chúa tỏ mình ra cho ba nhà Đạo sĩ (Mt 2,1-12).

Ba nhà Đạo sĩ đã nhận ra Chúa là vị Vua mới sinh nhờ ánh sao lạ. Chính ngôi sao này đã dẫn các ông tới Belem và họ đã gặp Đấng Cứu Tinh nhân loại.

Mừng lễ Chúa Hiển Linh là chúng ta mừng biến cố Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, mà đại diện là ba nhà Đạo sĩ Đông Phương. Hài Nhi Giêsu bé nhỏ nằm trong hang đá đây/ không chỉ là vị Cứu Tinh của dân tộc Do Thái, mà còn là Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại.

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin cho mọi người trên thế giới/ nhìn nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa và hết lòng thờ phượng Ngài như ba nhà Đạo sĩ khi xưa. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Is 60,1-6)
Từ Giê-ru-sa-lem, ánh vinh quang của Đức Chúa sẽ chiếu giãi trên mọi nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi các dân nước quy tụ về để ca tụng Đức Chúa.

Bài đọc 2 (Ep 3,2-3a.5-6)
Nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, tất cả dân ngoại cũng được thừa hưởng ơn cứu độ; họ trở nên một Thân thể Mầu nhiệm và cùng chia sẻ lời hứa của Thiên Chúa.

Lời nguyện chung
Chủ tế: Các con thiếu nhi thân mến, mừng biến cố Chúa tỏ mình ra cho các Đạo sĩ, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1. “Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương”. Xin cho Đức Thánh Cha và các vị chủ chăn trong Giáo hội/ trở nên ánh sao dẫn đường/ đưa mọi người tới gặp Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Các Đạo sĩ là những người ngoại giáo đầu tiên nhận biết Tin mừng Giáng sinh. Xin cho những người chưa biết Đức Kitô/ nhận ra Ngài là Vua muôn vua, Chúa các chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Ba Vua đã lên đường, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa. Xin cho các học sinh và sinh viên Công giáo/ luôn mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi/ qua công việc bổn phận hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Mỗi Kitô hữu là ánh sao dẫn người khác đến gặp gỡ Chúa. Xin cho các giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ biết giới thiệu Hài Nhi Giêsu cho những lương dân/ qua đời sống bác ái yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Con Chúa đã giáng trần làm người vì yêu thương chúng con. Xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả đó, mà đem hết sức mình phục vụ Chúa và Giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

bài viết mới