Saturday, June 15, 2024
spot_img

[Phim] Tin mừng theo Thánh Matthêu | Ch.1-10

Qua từng chương Tin mừng theo Thánh Mátthêu, tác giả muốn chứng minh Chúa Giêsu là Đấng Mêsia mà Kinh Thánh tiên báo. Người đến để để làm trọn lời các ngôn sứ.

Những đoạn phim này được trích nguồn từ kênh Nhóm phiên dịch Các giờ kinh Phụng vụ.

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

bài viết mới