Wednesday, July 10, 2024
spot_img

[Phim] Tin mừng theo Thánh Matthêu | Ch.11-20

Những đoạn phim này được trích nguồn từ kênh Nhóm phiên dịch Các giờ kinh Phụng vụ.

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

bài viết mới