Monday, May 20, 2024
spot_img

[Phim] Tin mừng theo Thánh Mátthêu | Ch.21-28

Những đoạn phim này được trích nguồn từ kênh Nhóm phiên dịch Các giờ kinh Phụng vụ.

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

bài viết mới