Friday, July 12, 2024
spot_img

Hạt giống nảy mầm | Chúa Nhật 34 | Thường niên | Năm B

CHÚA GIÊSU KITÔ VUA

Tin mừng: Ga 18,33b-37

A. Hạt giống…

Đoạn Tin Mừng này là một phần cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Philatô. Philatô hỏi “Vậy ông là vua ư ?”. Chúa Giêsu vừa đáp vừa giải thích :

– “Quan nói đúng, tôi là vua”.

– “Nhưng nước tôi không thuộc thế gian này” : Nước của Chúa không giống nước trần gian.

– “Tôi sinh ra và đến trong thế gian này chỉ để làm chứng về Chân lý” : Chúa làm vua cũng không giống cách làm vua của trần gian. Ngài làm vua để phục vụ chân lý.

– “Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi” : Công dân của Nước Chúa là những kẻ yêu chuộng chân lý.

B. … nảy mầm.

1. Có người nói chơi rằng thế giới này là thế “gian” chứ đâu phải thế “ngay” cho nên đầy dẫy sự gian dối, lọc lừa. Ai gian dối thì thuộc về nước thế gian, kẻ yêu chuộng chân lý mới thuộc về Nước của Chúa. Yêu chuộng chân lý là sống thật với Chúa, với lương tâm mình và với mọi người.

2. “Tôi sinh ra và đến trong thế gian này chỉ để làm chứng về Chân lý” : noi gương Chúa Giêsu, tôi cũng phải cố gắng làm chứng cho chân lý giữa thế giới đầy gian trá này.

3. Một giáo viên tâm lý trắc nghiệm về sự thông minh của nhóm học sinh 8 tuổi. Thầy lấy ra một bản đồ về địa lý thế giới, cắt làm nhiều mảnh nhỏ và đưa cho một cậu bé.

Cậu bé xem xét những mảnh giấy cách kỹ lưỡng, rồi nhanh chóng ráp lại bản đồ mà không một chút sai sót.

– Tuyệt vời ! Làm thế nào em ráp nhanh và chính xác như vậy ?

– Ồ, có một hình người rất lớn ở mặt sau. Chỉ cần ráp các mảnh lại theo đúng hình người đó thì thế giới sẽ xuất hiện.

Đức Kitô chính là khuôn mẫu mà cả thế giới phải theo. (Góp nhặt)

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here