Sunday, June 16, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 34 | Năm B

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ:
QUY PHỤC QUYỀN BÍNH VÀ QUYỀN NĂNG CỦA VUA GIÊSU

Tin Mừng: Ga 18, 33b-37

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?”

Philatô đáp: Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”.

Philatô hỏi lại: « Vậy ông là Vua ư? »

Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.    

Suy niệm:

Chính Đức Giêsu đã khẳng định với Philatô, lúc bấy giờ đang đại diện cho quyền lực thế gian để xét xử Ngài : «Quan nói đúng. Tôi là Vua !» Lời khẳng định đó cho chúng ta thấy quyền bính thực sự là ở đâu và quyền lực tối cao là ở chỗ nào.

Quyền bính thực sự là nơi Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài là Chân Lý ; mọi quyền bính ở thế gian đều có giới hạn. Vì thế « Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi ». Giới hạn của quyền bính thế gian là do con người không bao giờ hoàn hảo, lại thêm nhược điểm cái tôi cá nhân tiêu cực.

Còn Thiên Chúa là Đấng Siêu Việt, toàn năng, là Chân – Thiện – Mỹ. Vì vậy nơi Ngài không có tiêu cực, mà chỉ toàn điều tốt lành, thánh thiện. Chính vì thế khuất phục quyền bính của Thiên Chúa là sống dưới mọi sự tốt lành.

Quyền lực tối cao cũng duy chỉ nơi Thiên Chúa, vì thế gian chỉ có quyền trên mạng sống tự nhiên, còn Thiên Chúa mới có quyền trên sự sống siêu nhiên, sự sống đời đời.

Mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ nhắc nhở chúng ta biết quy phục một mình Thiên Chúa. Đồng thời tự hào vì được sống trong Vương Quốc Tình yêu có Đức Giêsu Kitô là thủ lãnh.

Quy phục Thiên Chúa để ta biết sống theo đường lối của Ngài. Tự hào sống trong Vương Quốc của Đức Giêsu để ta biết sống cho tình yêu một cách quảng đại hơn.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ là dịp để con nhìn lại đời sống đức tin của con trong suốt năm qua ; để xin lỗi Chúa vì nhiều lần thờ phượng những thần minh khác, để cám ơn Chúa vì được sống dưới sự chăm sóc của Vua Giêsu, để quyết tâm trở thành công dân của Nước Trời.

THỨ HAI:
SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG

Tin Mừng: Lc 21, 1-4

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

Suy niệm:

Sự cho đi có giá trị càng cao khi những thứ cho đi làm ta phải đau đớn. Nhiều người cho những của dư thừa, điều đó cũng tốt vì giúp ích được cho người khác. Cũng có những người giống bà góa trong bài Tin mừng hôm nay “đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”, giá trị về vật chất có thể ít, nhưng giá trị về tinh thần, nhất là tình yêu thương là trọn vẹn.

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”, đơn giản vì vật chất sẽ qua đi, nhưng tấm lòng thuộc giá trị siêu nhiên sẽ tồn tại mãi mãi.

Những người vừa có giá trị vật chất, vừa có giá trị siêu nhiên thì càng tuyệt vời hơn vì họ nên giống Đức Giêsu đã hiến dâng mạng sống mình để đem đến ơn cứu độ cho nhân loại. Ngài đã cho con người những thứ hữu hình nhìn thấy được và cả giá trị siêu nhiên, vô hình dành cho sự sống đời đời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, giữ cơn đại dịch, nhân loại chúng con cần được bình an khi biết hiệp thông, chia sẻ với nhau. Xin cho chúng con biết sống tình yêu như Đức Giêsu để trao hiến trọn vẹn cho nhau.

THỨ BA:
XÂY DỰNG ĐỀN THỜ VĨNH CỬU

Tin Mừng: Lc 21, 5-11

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: “Chính ta đây và thời gian đã gần đến”, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”.

Suy niệm

Trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, khi mọi người đang trầm trồ khen ngợi sự nguy nga lộng lẫy của Đền Thờ Giêrusalem, Đức Giêsu đã nói lên sự thật khiến nhiều người phải giật mình: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn hòn đá nào” (Lc 21, 6). Đức Giêsu muốn nói đến ngày tận cùng của thế giới này. Chắc chắn ngày đó sẽ xảy ra.

Phụng vụ lời Chúa hôm nay không làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng thêm một lần nữa cho chúng ta cơ hội nghĩ đến ngày tận cùng của đời mình để lo chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Việc chuẩn bị đúng đắn nhất là luôn trung thành với Chúa trong việc tin tưởng, phó thác và sống theo những gì Đức Giêsu giảng dạy và làm gương; là chu toàn mọi bổn phận hằng ngày với ý hướng: “Con chỉ là đầy tớ, con chỉ làm việc bổn phận của con thôi!”.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, trời đất này sẽ qua đi, nhưng lời Chúa không bao giờ qua đi. Chúng con tin tưởng Chúa sẽ cho chúng con được hạnh phúc nếu chúng con biết chuẩn bị tốt ngay từ bây giờ. Xin cho lòng chúng con đừng chạy theo những giả trá của thế gian này, mà một lòng đắp xây cho ngày mai tươi đẹp, trong việc gắn bó với Chúa là Chân- Thiện- Mỹ, và hiệp thông với anh em là hiện thân tình yêu của Chúa.

THỨ TƯ: Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam
LIỀU MẠNG VÌ ĐỨC GIÊSU VÀ TIN MỪNG

Tin Mừng: Lc 9, 23-26

Ngài nói với mọi người: “Nếu ai muốn đi sau Ta thì hãy chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình mỗi ngày và hãy theo Ta! Vì kẻ nào muốn cứu lấy sự sống mình, thì sẽ mất; còn kẻ nào mất sự sống mình vì Ta, thì kẻ ấy sẽ cứu nó. Nào người ta được ích gì khi được lời lãi tất cả thế gian, mà lại mất hay thiệt chính mình? Kẻ nào hổ thẹn chối Ta và các lời Ta, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn chối nó, khi Ngài đến trong vinh quang của Ngài và của Cha cùng các thánh thiên thần.

Suy niệm

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23). Câu nói này cho thấy cuộc đời của người môn đệ được định nghĩa theo cuộc đời của Đức Giêsu: Theo Người trong sự từ bỏ và liều mạng vì Đức Giêsu và Tin Mừng.

Các Thánh Tử đạo tại Việt Nam là những “người phàm, mắt thịt” như bao nhiêu con người khác. Nhưng điều làm cho họ trở nên vĩ đại là vì họ đã nhận biết sự thật vượt lên trên những gì “mắt phàm xác thịt” nhìn thấy. Sự thật đó chính là Thiên Chúa, Đấng chủ tể muôn vật muôn loài, Đấng yêu thương và sẽ ban cho họ hạnh phúc ở đời sau.

Chính sự thật đó đã làm cho họ mạnh dạn từ bỏ tất cả để tin nhận Đức Giêsu. Một khi đã tin, họ còn dám liều mạng vì Đức Giêsu và Tin mừng nữa. Các Thánh Tử đạo tại Việt Nam mỗi người đều chết vì những hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là vì họ không chối bỏ Đức Giêsu, họ tin Ngài sẽ cho họ được sống lại vinh quang.

Nhiều người đã không tin Thiên Chúa, có những người tin nhưng không dám liều mạng vì Ngài. Sâu xa của vấn đề là vì họ không nhìn ra được sự thật của sự sống đời sau. Họ tưởng chết là hết. Hoặc họ biết có sự sống đời sau, nhưng họ không đủ sức mạnh để sẵn sàng hy sinh cho sự sống đó, họ còn quá yêu chuộng những sự đời này.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con là con cháu của các Thánh Tử đạo tại Việt Nam, biết noi gương các Ngài mà chấp nhận những đau thương, thử thách để giữ vững đức tin. Xin các Thánh Tử đạo tại Việt Nam giúp chúng con biết nhìn ra sự phù vân của thế gian này, mà hướng lòng đến hạnh phúc vĩnh cửu mai sau.

THỨ NĂM:
SỐNG LỀ LUẬT BẰNG TÌNH YÊU

Tin Mừng: Lc 17, 11-19

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người; mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.

Suy niệm:

Khi gặp khó khăn cả mười người phong cùi đều xin Chúa Giêsu chữa cho mình. Khi vượt qua khó khăn, 9 người Do Thái giáo đã tuân thủ lề luật để đi trình diện các tư tế; duy chỉ 1 người ngoại bang biết quay trở lại để cám ơn Chúa Giêsu.

9 người Do Thái giáo không làm gì sai so với lề luật, ngược lại họ là tấm gương trong việc giữ luật. Thế nhưng chắc chắn cuộc đời của họ chỉ mãi chon vùi trong mớ lề luật vì họ nghĩ rằng mình sẽ được cứu độ nhờ lề luât; họ không nghĩ đến ai là người đã chữa lành cho họ.

1 người ngoại bang quay trở lại để cám ơn Chúa Giêsu là bởi vì anh ta không bị ràng buộc bởi lề luật, không ai quy định anh ta trình diện tư tế sau khi khỏi bệnh, vì anh ta là người ngoại bang. Tuy nhiên, nhờ thế mà anh ta biết cám ơn Chúa Giêsu là người đã chữa lành cho anh.

Sống phải có luật lệ, nhưng điều quan trọng là mọi sự đều phải quy hướng về Đấng làm ra lề luật là Thiên Chúa, vì tất cả mọi sự đều do Ngài muốn những điều tốt đẹp cho ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin đừng để con bị trói buộc bởi lề luật, nhưng biết dùng lề luật để thờ phượng Chúa cho tốt. Và trong tất cả mọi sự, kể cả khi con vi phạm lề luật, cũng hãy nhớ chính Thiên Chúa là Đấng yêu thương con.

THỨ SÁU:
CẨN TRỌNG VỚI CƠN GIÃY CHẾT CỦA MA QUỶ

Tin Mừng: Lc 21, 29-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.   

Suy niệm

Trong bài Tin mừng, Đức Giêsu dùng hình ảnh: “khi thấy cây vả đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến” (Lc 21, 30). Từ đó Ngài muốn dạy cho các môn đệ khi nhìn thấy những điềm báo như Ngài đã nói, “thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”. Mục đích của Đức Giêsu là để con người chúng ta biết chắc chắn Triều Đại của Thiên Chúa sẽ đến. Nhưng trước khi Triều Đại đó đến, con người sẽ bị Satan quấy phá, cám dỗ để nhìn thấy những cái hấp dẫn hơn, hầu con người quên đi Triều Đại Thiên Chúa.

Ý thức được điều đó để con người cảnh tỉnh, nhất là trước những cám dỗ ngọt ngào. Ví dụ tiền bạc, quyền lực, và thỏa mãn đam mê vô độ. Hơn bao giờ hết, ngày hôm nay con người đang bị cám dỗ bởi những thứ ngọt ngào của ma quỷ. Nhưng càng thấy nhiều cám dỗ, chúng ta càng phải khôn ngoan nhận ra đó là lúc giãy chết của ma quỷ, nên nó vùng lên để chiến đấu trong cuộc chiến cuối cùng với Thiên Chúa trước khi nó bị giam hãm vĩnh viễn.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ lơ là, nhưng hãy luôn cẩn trọng vì “ma quỷ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé”. Để có thể cẩn trọng gìn giữ linh hồn mình, đòi hỏi con phải có sự gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các Bí tích, đồng thời để lòng mình biết hướng đến những điều cao cả bằng những việc lành, phước đức nhiều hơn.

THỨ BẢY:
TÌM VỀ QUÊ THẬT

Tin Mừng: Lc 21, 34-36

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”       

Suy niệm:

Ngày cuối cùng của năm phụng vụ, một lần nữa Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới chụp xuống đầu anh em” (Lc 21, 34).

Con người luôn mong muốn những gì tốt đẹp. Thiên đàng là điều tốt đẹp nhất mà con người luôn hướng đến. Tuy nhiên, Thiên đàng, nơi Thiên Chúa ngự trị không giống kiểu tốt đẹp của loài người, không đáp ứng những nhu cầu vật chất… mà nó chính là nơi có nước trường sinh, nơi có cây sự sống. Nghĩa là chúng ta được sống trong tình yêu thương và chữa lành của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, muốn điều tốt, nhưng con người lại hay bị cám dỗ không làm điều tốt. Đây là kinh nghiệm của Thánh Phaolô: “Điều tốt muốn làm tôi lại không làm, điều tôi không muốn làm, tôi lại làm”. Điều đó để nhắc chúng ta phải luôn luôn cảnh tỉnh. Những ai đang sống hăng say, nhiệt thành cho lý tưởng tốt đẹp của đời mình, thì hãy ý tứ, kẻo tự cao rồi té ngã. Còn những ai đang quên đi lý tưởng cao cả, để sống cho những giá trị thấp hèn hãy sám hối ăn năn và quay trở về để được Thiên Chúa chữa lành và cho hưởng sự sống đời đời với Ngài.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, hôm nay là ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Là dịp để con nhìn lại hành trình đức tin trong suốt năm qua. Nhìn lại hành trình đó để con tự đánh giá xem mình có xứng đáng được “ăn trái cây sự sống” hay không? Chắc chắn con thấy mình vẫn còn nhiều sai lỗi, chỉ biết trông chờ vào lòng thương xót của Chúa. Nhưng quan trọng nhất, cám ơn Chúa đã cho con có cơ hội sống đến bây giờ để có thể làm lại cuộc đời mình. Xin cám tạ Chúa và xin thương nâng đỡ cho con bước vào năm phụng vụ mới với một quyết tâm sống tốt hơn.

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here