Saturday, March 2, 2024
spot_img

Hạt giống nảy mầm | Chúa Nhật 31 | Thường niên | Năm B

Tin mừng: Mc 12,28b-34

A. Hạt giống…

1. Các Luật sĩ tấn công Chúa Giêsu : “Trong các giới răn, giới răn nào trọng nhất ?”. Đối với họ, đây là một câu hỏi hóc búa, vì Cựu Ước ghi lại rất nhiều giới luật nhưng không cho biết giới luật nào trọng hơn giới luật nào. Nguyên việc thuộc hết các giới luật đã là một chuyện rất khó, huống chi đánh giá và so sánh các luật đó.

2. Nhưng Chúa Giêsu trả lời rất gọn gàng và rõ ràng : 2 giới luật trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình.

B. … nảy mầm.

1. Về giới răn thứ nhất, tôi thuộc lòng, nhưng tôi chưa giữ đúng. Tôi phải xét mình lại dựa trên từng chữ những lời Chúa nói : “Hãy yêu mến Thiên Chúa…hết lòng…hết linh hồn…hết trí khôn…và hết sức lực…”.

2. Và về giới răn thứ hai cũng thế : “Hãy yêu mến tha nhân… như chính mình…”.

3. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi”. (Mc 12,30)

Khi sinh thời, thánh Micae Hồ Đình Hy (1808-1857) là một giáo dân đạo đức, có lòng bác ái, kính sợ Thiên Chúa và là một vị quan thanh liêm, chính trực, được thăng đến hàng tam phẩm trông coi mọi việc trong đền vua.

Trong triều, những vị quan bị ngài ngăn cản làm điều bất chính, đã tố cáo ngài với vua Tự Đức về tội theo đạo Gia Tô. Vì thế, ngài đã bị đày ải, đòn vọt đớn đau vì đức tin.

Có những vị quan quý mến đức độ của ngài, khuyên ngài giả vờ chối đạo rồi tiếp tục sống đạo ; nhưng Hồ Đình Hy cương quyết từ chối. Ngài đã đổ máu đào chết vì Chúa tại An Hòa, Huế.

Chúa ơi, nhiều lần con đã tôn thờ sự sống trần gian hơn là tôn thờ một Chúa, Chúa của con. Xin cho con biết yêu mến và làm chứng cho Chúa trong mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của con. (Hosanna)

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here