Monday, May 20, 2024
spot_img

Dẫn lễ Thiếu nhi | Chúa nhật 13 Thường niên

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Ai yêu thân thuộc hơn Thầy
Họ không đáng thuộc về Thầy chí linh
Ai không vác khổ giá mình
Sẽ không đáng hưởng phúc vinh cùng Thầy.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười ba Thường niên: Vác thập giá mình mà theo Chúa (Mt 10,37-42).  

Câu nói của Chúa Giêsu như lời cảnh báo các môn đệ: “Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10,38). Nghĩa là: bất cứ ai muốn trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, người đó phải vác lấy thập giá mình, phải đặt lợi ích của Chúa và Nước Trời lên trên lợi ích của chính mình.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho thiếu nhi chúng ta biết vác thập giá mình mà theo Chúa; nghĩa là chu toàn bổn phận hằng ngày một cách vui vẻ và có trách nhiệm. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (2V 4,8-11.14-16a)
Sách các Vua quyển thứ hai vẽ lại một bức tranh thật đẹp. Ê-li-sa, người của Thiên Chúa được một cặp vợ chồng son sẻ tiếp đón rất tử tế. Đổi lại, Ê-li-sa đã xin Thiên Chúa cho họ có con nối dõi tông đường.

Bài đọc 2 (Rm 6,3-4.8-11)
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma làm nổi bật hình ảnh Đức Kitô, Đấng chết thay cho chúng ta. Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta cùng chết với Chúa Kitô; vì vậy, chúng ta sẽ cùng sống lại như Ngài trong đời sống mới.

Lời nguyện chung
Chủ tế: Các con thiếu nhi thân mến, vác thập giá theo Đức Kitô là đòi hỏi bắt buộc với những ai muốn trở thành môn đệ của Ngài. Với tâm nguyện sẵn sàng thực hiện điều Chúa dạy, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu xin.

  1. “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”. Xin cho đại gia đình Hội thánh ý thức được rằng: trở thành môn đệ Chúa Kitô là trở thành những người vác thập giá. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Chúa Kitô là mẫu gương lãnh đạo vác thập giá. Xin cho các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới/ trở thành những người biết chăm lo cho dân được hưởng thái bình, thịnh vượng và tự do tôn giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Siêng năng với công việc bổn phận chính là trung thành với nhiệm vụ vác thập giá. Xin cho các bạn trẻ đang sống xa gia đình giáo xứ/ biết chu toàn bổn phận đối với Chúa, với Giáo hội và gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Chúa Giêsu đã phải vác thập giá từ dinh quan Philatô đến đỉnh đồi Canvê. Xin cho tất cả thiếu nhi chúng ta/ biết sẵn sàng đảm nhận công việc tại nhà, ở trường và nơi nhà thờ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa, vác thập giá bổn phận mà theo Đức Kitô là một hành trình đầy khó khăn thử thách. Xin cho chúng con luôn can đảm đón lấy thập giá mình hằng ngày và hăng hái bước đi theo Ngài. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

bài viết mới