Sunday, June 16, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần XIX | Thường niên | Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN A

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Mt 14, 22-33

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. 

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.   

SUY NIỆM:

Giữa thành công trên bước đường truyền giáo, giữa tung hô của đám đông, Chúa Giêsu “giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng”, cho thấy Ngài là bậc thầy trong việc đào tạo: Không để các môn đệ của mình bị vây bủa bởi vinh quang ảo.

Vì vậy bước theo Đức Giêsu là không phải để tìm vinh quang theo kiểu thế gian, những lời ca tụng, tán dương, những đủ đầy vật chất, những thỏa mãn đam mê… tất cả những thứ đó chỉ là vinh quang ảo.

Bước theo Đức Giêsu là để cùng đi với Ngài trong mọi cảnh huống của cuộc đời, để cuối cùng đạt được vinh quang phục sinh.

Quả thật, khi Phêrô muốn đi trên mặt biển là ông đang tìm vinh quang ảo. Chúa sẵn sàng chấp nhận. Cho đến khi ông quên rằng vinh quang đó là do Chúa ban, thì ông bị nhấn chìm. Chính Chúa lại kéo ông lên để ông tiếp tục kiếm tìm vinh quang thực, là sự Phục Sinh với Thầy Giêsu.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con luôn cảm nhận hạnh phúc mình đang được hưởng là có Chúa trong cuộc đời, nhất là những lúc con gặp gian nan thử thách, để con không hoang mang sợ hãi mà bị nhấn chìm giữa sóng đời.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Mt 17, 21-26

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế ‘đền thờ’ sao?” Ông nói: “Có chớ”.

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Đòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”.  

SUY NIỆM:

Người Do Thái buộc mọi người đàn ông phải đóng thuế để bảo quan đền thờ, mà đền thờ là để thờ phượng Thiên Chúa. Ngài là Con của Thiên Chúa nên khỏi phải đóng khoản thuế này. Tuy nhiên cách hành xử của Chúa làm chúng ta suy nghĩ về việc không làm cớ vấp phạm cho người khác.

Trong cuộc sống có những chuyện đúng ra chúng ta không phải làm, nhưng cũng tự ý làm để khỏi làm cớ vấp phạm cho người khác.

Chúng ta nhớ câu chuyện ông Phaolô về vấn đề thịt cúng. Ông nói ăn thịt cúng không có tội, nhưng nếu ăn mà làm cớ cho người khác vấp phạm thì thà không ăn thì hơn. Đâu phải ai cũng có cái nhìn giống mình, vì vậy làm chuyện gì cũng để ý xem có ảnh hưởng đến người khác không. Đó mới là cách hành xử của người môn đệ Đức Kitô.

Bài học này rất thích hợp trên con đường lên Giêrusalem của Chúa. Vì lên Giêrusalem là chấp nhận con đường thập giá, mà con đường thập giá là con đường của hy sinh từ bỏ. Từ bỏ cụ thể ở đây là từ bỏ ý riêng của mình.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ những gì làm cho người khác phải khó chịu, dù điều đó không sai và không ai có quyền ngăn cấm con, nhưng vì lòng bác ái con sẵn sàng hy sinh cho những anh chị em còn non yếu trong đời sống đức tin.

THỨ BA- 15/08: LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

LỜI CHÚA: Lc 1, 39-56 

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: 

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. 

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.

SUY NIỆM:

Hòm bia Giao ước mới sẽ xuất hiện vào thời cánh chung ở Đền Thờ trên trời. Chính Đức Kitô đã thiết lập Giao ước mới để dẫn đưa nhân loại vào Đền Thờ ở trên trời.

Đền Thờ đó mở ra với hình ảnh người phụ nữ đang mang thai, chuyển dạ. Người phụ nữ này chính là dân Thiên Chúa đang mang trong mình một mầm móng mới, sự lớn mạnh của Nước Chúa.

Lại một hình ảnh khác nữa là con rồng xuất hiện để chờ nuốt đứa con của người phụ nữ sinh ra. Thế lực kẻ thù luôn muốn ngăn cản và chống lại Nước Thiên Chúa. Tuy nhiên cuối cùng nó đã thua.

Hình ảnh gười phụ nữ mang thai chuyển dạ hôm nay được phụng vụ mượn để diễn tả Đức Maria đã cưu mang mầm mống ơn cứu độ là Đưc Giêsu Kitô. Mẹ đã cộng tác để Nước Thiên Chúa được lớn mạnh và hoạch định của Thiên Chúa được thực hiện.

Tuy nhiên Mẹ ý thức tất cả những gì Mẹ đã làm cũng đều do “lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia”. Thế cho nên cuộc đời của Mẹ chỉ biết cất lên tiếng hát “linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” về tất cả những gì Thiên Chúa đã làm và cộng tác với Ngài bằng hai tiếng “xin vâng”.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Đức Maria được diễm phúc cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ, và Mẹ đã biết khiêm tốn nói tiếng xin vâng. Xin cho chúng con cũng biết nhận ra những ân huệ Chúa ban hằng ngày để cất lên lời “ngợi khen Đức Chúa”; vui trong ân tình Chúa; không tìm kiếm những chuyện cao xa vĩ đại, vì lòng thương xót đang thực hiện trên mọi biến cố cuộc đời chúng con.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Mt 18, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. 

“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ.

“Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.   

SUY NIỆM:

Chúa đưa ra ba bước để sửa lỗi anh chị em. Ở đây xin được suy niệm và chia sẻ bước thứ nhất là: “Anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi” (Mt 18,15a). Chúa muốn chúng ta giữ thể diện cho người khác. Đây là một bước khó, vì ít khi nào chúng ta dám nói thật, nói thẳng với anh chị em mình về những sai lỗi của họ.

Có nhiều lý do. Lý do thứ nhất vì chúng ta sợ họ không chịu đón nhận sự thật, rồi sinh ra bất bình với. Lý do thứ hai là vì chúng ta không đủ mạnh dạn để nói. Lý do thứ ba là vì chúng ta nghĩ chuyện ai nấy lo, đừng xen vào chuyện của người khác.

Ba lý do này được giải quyết khi chúng ta có tình yêu thương dành cho anh chị em mình. Tình yêu thương sẽ khiến chúng ta đón nhận cả những đau khổ mà người khác gây nên khi chúng ta nói sự thật về họ.

Mong muốn của chúng ta là muốn họ tốt hơn. Tình yêu thương sẽ khiến chúng ta mạnh dạn để không sống an nhàn, sợ liên lụy. Tình yêu thương đó không để cho anh chị em mình sống trong sai lỗi, mà phải lên tiếng nói lên sự thật.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, trong mọi sự xin cho chúng con biết dùng tình yêu thương mà đối xử với nhau. Không lên án, không làm ngơ vì thật ra bản thân mỗi người đều có những điều chưa được tốt. Điều quan trọng là biết giúp nhau để tốt hơn.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Mt 18, 21 – 19, 1 

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: ‘Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả’. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. 

“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: ‘Hãy trả nợ cho ta’. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: ‘Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh’. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: ‘Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?’ Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

“Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.    

SUY NIỆM:

Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong loạt bài giảng của Chúa về đời sống cộng đoàn. Đó là thái độ phải có với trẻ nhỏ, với những kẻ bé mọn, với những người phạm tội, và hôm nay là đối với những người xúc phạm đến chính bản thân mình.

Trước hết, không nhìn đến việc mình phải làm gì, nhưng chúng ta thấy được tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của Chúa dành cho con người chúng ta, một tình yêu thương quá cụ thể. Vậy mà bản thân chúng ta vẫn chưa nhận ra được tình yêu thương của Chúa để sống gắn bó, kết hợp với Ngài, thì huống hồ chi chúng ta thể hiện tình yêu thương đó qua việc yêu thương anh chị em của mình.

Thánh Phêrô với cái nhìn của con người đã định đoạt số lần để tha thứ, và theo ông như vậy là quảng đại lắm rồi. Ông nghĩ rằng bảy lần là đã vượt qua số quy định của người Do Thái là bốn. Tuy nhiên với Chúa không phải là thế, tình thương của Chúa vô bờ bến, không giới hạn, thì tình yêu thương và sự tha thứ của Ngài cũng không bao giờ được hạn chế.

Nói thì dễ nhưng làm là rất khó. Nhưng những chuyện nhịn nhục, chịu thiệt thòi, phải hy sinh… sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta có một tình yêu thương. Hay nói cách khác khi có tình yêu thương thì mọi sai trai, lỗi phạm của người khác càng làm chúng ta thương họ hơn như Chúa đã luôn thương xót người có tội vậy.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa, để con cũng có thể yêu mến và tha thứ cho anh chị em con như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho con.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Mt 19, 3-12

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các môn đệ thưa Người rằng: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp: “Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.  

SUY NIỆM:

Mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy được ác ý của những người Pharisêu: “Họ đến gần Đức Giêsu để thử Người” (Mt 19, 3). Vấn đề họ thử thách Chúa là vấn đề có được phép ly dị hay không. Chúng ta không quâm đến nội dung họ thử thách, vì chúng ta tin chắc rằng Chúa sẽ có cách giải quyết vì Ngài là Đấng Khôn Ngoan vô cùng; nhưng điều chúng ta quan tâm là thái độ thử thách Chúa.

Chỉ có ma quỷ mới đối nghịch và luôn tìm cách để thách thức Chúa. Trong suốt cuộc đời rao giảng công khai, Chúa chẳng những bị ma quỷ mà còn bị những tay sai của chúng cám dỗ, thách thức. Đó là một Phêrô Tông Đồ trưởng, đã cám dỗ Chúa đừng đi trên con đường thập giá. Đó là một Giuđa cám dỗ Chúa làm cuộc nổi dậy, chống đối chính quyền theo chương trình ông đã hoạch định. Đó là tên cướp bị đóng đinh trên cây thập giá cám dỗ Chúa xuống khỏi thập giá và kéo nó xuống với…

Rất nhiều những cám dỗ Chúa để đi theo ý riêng mình, đừng làm theo ý Chúa Cha. Những cám dỗ này đôi khi rất dễ thương, rất ngọt ngào vì xuất phát từ một ý tưởng tốt, từ một tấm lòng thơm thảo dành cho Thầy. Nhưng không gì tốt ngoài thánh ý Chúa Cha. Vì vậy, tất cả những gì cám dỗ con người không theo đường lối của Chúa đều xuất phát từ ma quỷ. Chính vì vậy đôi khi chúng ta đang làm việc cho ma quỷ một cách tích cực mà chúng ta không hay biết.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con một sự tỉnh thức để luôn đề phòng, cảnh giác trước âm mưu của ma quỷ. Và xin cho con sức mạnh của Chúa để lướt thắng được những cám dỗ do ma quỷ bày ra. 

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Mt 19, 13-15

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”. Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó. 

SUY NIỆM:

Nơi Chúa vừa có sức thu hút bởi quyền năng của một vì Thiên Chúa, vừa có sự hấp dẫn của một trái tim nhân hậu, vì vậy mọi người tuôn đến với người vì họ cảm nhận được một tình yêu thương nhân hậu làm cho họ dễ chịu.

Tuy nhiên có những người ngăn cản người khác đến với Chúa. “Các môn đệ la rầy chúng” (Mt 19, 13b). nhưng người nhăn cản người khác đến với Chúa lại là chính các môn đệ của Chúa. Thực ra các ông không có ý xấu, các ông chỉ sợ Thầy mình mệt mỏi mà còn bị những trẻ nhỏ quấy rầy.

Điều này làm chúng ta phải giật mình, vì nhiều khi chúng ta tưởng mình làm việc cho Chúa, làm điều tốt cho Chúa, nhưng vô tình chúng ta đã ngăn cản người khác đến với Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay để con thấy mình cần đến Chúa và phair lo tìm kiếm Chúa. Trong nỗ lực tìm kiếm này con phải cùng với anh chị em đến với Chúa chứ đừng vô tình hay cố ý mà ngăn cản họ đến với Chúa.

bài viết mới