Monday, May 20, 2024
spot_img

[Bài học] Sách Công vụ Tông đồ| Bài 8: Stêphanô chịu xét xử

Bài học hôm nay gồm 2 phần:

1. Diễn từ của Stêphanô (7,1-54):

Trước sự cáo buộc của Thượng hội đồng Do thái, Stêphanô trả lời bằng một bài giảng, tóm lược lại lịch sử cứu độ như sau: Ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua Chúa Giêsu Kitô, được ban trước hết cho người Do thái và giờ đây phải được loan truyền cho muôn dân. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, Israel được đặt làm ánh sáng muôn dân để mang ơn cứu độ đến cho mọi người (Cv 13,47). Nhưng họ chẳng những không chu toàn vai trò đó mà còn từ chối Đấng Kitô và cản trở công việc rao giảng Tin mừng.

2. Stêphanô tử đạo (7,55-60):

Không địch nổi với những lời lẽ khôn ngoan mà Thánh Thần đã ban cho ông. Toàn thể hội đồng lớn tiếng, bịt tai và lôi Stêphanô ra ngoài ném đá mà bỏ qua thủ tục tuyên án. Những gì diễn ra trong cuộc tử đạo của Stêphanô cho thấy: cái chết của ông mô phỏng theo cái chết của Chúa Giêsu: tha thứ cho kẻ bách hại mình trước khi chết và chết trong sự phó thác vào Thiên Chúa.

Bước 1: Làm dấu Thánh Giá

Bước 2: Lắng nghe Lời Chúa

Bước 3: Giải thích Lời Chúa

Bước 4: Cầu nguyện kết thúc

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here