Thursday, April 25, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần XXV | Thường niên | Năm A

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Mt 20, 1-16a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”. 

Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết.” Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao”? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.  

SUY NIỆM:

Ông chủ vườn nho là hình ảnh của Thiên Chúa. Ông không chỉ lo cho vườn nho của mình, mà còn quan tâm để mọi người được làm việc trong vườn nho đó, hầu bảo đảm cho cuộc sống của họ.

Thiên Chúa vẫn không ngừng mời gọi con người đến với Ngài để họ được chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Có người đến sớm, có kẻ đến muộn, thậm chí có người bước vào vườn nho trong giờ cuối cùng; nhưng nếu họ chấp nhận bước vào thì sẽ có tiền công, nghĩa là sẽ được hạnh phúc.

Con người sống thì phải làm việc để bảo đảm sự sống cho bản thân. Nếu họ biết nơi nào làm việc có ông chủ tốt, luôn yêu thương và lo lắng cho họ thì họ sẽ an tâm làm việc.

Tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta một ông chủ như thế. Ông chủ này không phải là kẻ cả, kẻ đứng bên trên, nhưng là người bước xuống để mời gọi chúng ta bước vào trong vườn nho của Ngài. Vườn nho đó chính là Giáo hội. Chắc chắn khi làm việc cho Chúa, cho Giáo hội, chúng ta sẽ được trả lương không phải bằng vật chất, nhưng chính là hạnh phúc đời đời cho chúng ta.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết cám ơn và tự hào vì mình được làm việc trong vườn nho của Chúa, được sống trong Giáo hội. Đồng thời hãy làm việc hết mình để làm cho vườn nho của Chúa được ngày càng tốt đẹp, vì đó là bổn phận của con.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Lc 8, 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”.     

SUY NIỆM:

Với 3 câu ngắn ngủi, ý tưởng rời rạc, đoạn Tin Mừng này xem ra không hấp dẫn, nhưng với chủ đề ánh sáng (c.16), sống trong ánh sáng (c.17) và hiểu được lời Chúa (c.18) cho chúng ta một liên kết thống nhất.

Trước hết chúng ta là con ái của Ánh Sáng, nên đời sống của chúng ta phải tỏa rạng. Ánh sáng nơi Kitô hữu chính là sự thánh thiện và lòng bác ái.

Kế đến sống trong ánh sáng là sự ngay chính, thật thà, không gian ác và làm những chuyện xấu xa, vì Thiên Chúa là Ánh Sáng sẽ phơi bày tất cả ra ánh sáng. Do đó con cái của Chúa phải cố gắng để từ bỏ những việc làm sai trái của mình.

Và sau cùng, tất cả những gì Chúa dạy không phải chỉ là triết lý cao sâu của một nhà hiền triết để con người đọc lấy kinh nghiệm, nhưng hệ tại ở việc họ có hấp thụ được để sống hay không mà thôi, vì người ta vẫn thường nghe những điều tốt đẹp, nhưng đôi khi nghe cho có, cho qua.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con nghe lời Chúa rất nhiều, nhưng đôi khi con muốn sống trong bóng tối để con được tự do với những sai trái của mình. Xin Chúa cho con biết thức tỉnh vì Chúa thấu suốt mọi sự để con vùng dậy thoát khỏi bóng tối mà chạy đến với Chúa là ánh sáng thật.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Lc 8, 19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Để làm người Thiên Chúa cần người mẹ theo nguyên nghĩa cho Con của Ngài, và Đức Maria đã được chọn.

Nhờ làm Mẹ thân xác của Chúa Giêsu, mà “NGƯỜI” và “THIÊN CHÚA” nơi Chúa Giêsu chỉ là một, nên Mẹ cũng là Mẹ Thiên Chúa.

Sứ mạng làm người của Chúa Giêsu là để người khác đến gần Thiên Chúa, hầu được ơn cứu độ. Vì thế những ai gần Thiên Chúa đều thuộc gia đình của Ngài.

Mẹ Maria vừa là huyết tộc khi sinh ra bản tính loài người của Chúa Giêsu; Mẹ gần gũi Thiên Chúa theo nghĩa đen. Mẹ cũng thuộc gia đình thiêng liêng của Chúa Giêsu vì Mẹ đã gần gũi Thiên Chúa theo nghĩa bóng khi Mẹ là người “nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” cách trọn vẹn nhất.

Để trở thành người nhà của Thiên Chúa, hãy bước vào mối liên hệ gia đình với Ngài khi lắng nghe và thực hành lời Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con đã được diễm phúc trở thành “người nhà” của Ngài trong gia đình Hội thánh. Xin cho con luôn luôn lắng nghe lời chỉ dạy của người Cha cao cả và đem ra thực hành để con vừa là đứa con ngoan, vừa có thể đạt được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Lc 9, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

SUY NIỆM:

Các tông đồ ngày xưa đã nhận lãnh sức mạnh và quyền năng của Chúa Giêsu để thi hành sứ mạng của mình. Nhờ sức mạnh và quyền năng đó mà họ có thể làm được những việc lạ lùng khiến nhiều người thán phục.

Kitô hữu ngày nay cũng sẽ nhận được sức mạnh và quyền năng của Chúa Giêsu khi biết cậy dựa vào Ngài bằng một đời sống gắn bó với Ngài.

Nhờ sống gắn bó với Chúa Giêsu, Kitô ngày nay tuy không làm được những dấu lạ, nhưng họ vẫn có thể trừ quỷ, chữa bệnh. Quỷ chính là những thế lực xấu trong xã hội hôm nay. Bệnh tật chính là những đam mê của con người thời đại.

Nếu biết cậy dựa vào Chúa Giêsu bằng một đời sống cầu nguyện, thánh thiện thì người môn đệ vẫn có thể trừ quỷ và chữa bệnh trước hết cho chính mình, sau đó còn cho mọi người.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết cậy dựa vào ơn Chúa để con có thể đẩy lùi sự dữ ra khỏi cuộc đời con.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Lc 9, 7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

SUY NIỆM:

Trong đám đông theo Chúa Giêsu không phải ai cũng có niềm tin. Có người theo vì hội chứng đám đông, thấy người ta đi đông quá nên cũng đi theo vì hiếu kỳ. Có người theo vì lợi dụng đám đông để mua bán kiếm tiền, vì nơi nào có đông người ắt có nhu cầu ăn uống. Có người theo vì muốn tìm dấu lạ để được khỏi bệnh hoặc thoát khỏi một hoàn cảnh nào đó. Nhưng cũng có những người theo vì tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.

Hêrôđê trong đoạn Tin mừng hôm nay chắc chắn là muốn tìm gặp Chúa Giêsu vì hiếu kỳ, muốn gặp thử xem sao chứ không có niềm tin. Vì nếu có niềm tin thì ắt ông đã không giết chết Gioan là người đã giới thiệu Chúa Giêsu.

Đoạn Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi hãy kiểm chứng lại niềm tin của mình, xem tôi đang theo Chúa vì mục đích gì. Nếu thấy theo Chúa mà không có niềm tin thì phải thay đổi cuộc sống của mình.

Một khi đã theo Chúa vì niềm tin thì phải tin rằng Chúa dẫn tôi đến hạnh phúc đời đời không phải vì tôi xứng đáng, nhưng bởi vì Chúa yêu tôi, nên tôi đừng chán nản trước những yếu đuối của bản thân, những bất toàn của cuộc sống.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con thay đổi cái nhìn về đời sống đức tin để từ nay con sống trọn vẹn tình yêu với Chúa.

THỨ SÁU – 29/09 : CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL

LỜI CHÚA: Ga 1, 47-51

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.  

SUY NIỆM:

Thiên Chúa luôn yêu thương con cái của Ngài, Ngài cho “các thiên thần Chúa lên xuống” là để gìn giữ và trợ lực cho con người. Sự hiện diện của các thiên thần là sự hiện diện đại diện cho Thiên Chúa.

Tuy nhiên thường con người hay bưng tai bịt mắt trước những lời nhắc nhở của Thiên Chúa. Âu cũng là chuyện thường tình của nhân loại. Từ thời cựu ước, các ngôn sứ đã bị người ta chống đối, thậm chí giết chết vì họ đã nói thay lời Thiên Chúa. Dân chúng không chịu nghe, vì nếu nghe họ phải thay đổi cuộc sống.

Đến thời Chúa Giêsu, rõ ràng đa phần người Do Thái cũng không đón nhận Ngài và khước từ ơn cứu độ, vì họ muốn được cứu độ theo kiểu khác.

Cho đến tận thế, thiên thần Chúa vẫn luôn hiện diện bên cạnh mỗi người để nhắc nhở mỗi người “Ai bằng Thiên Chúa” (Micael), “Sức mạnh của Thiên Chúa” (Gabriel), và “Thiên Chúa chữa trị” (Raphael). Tuy nhiên chỉ những ai nhận ra và sống theo những điều đó thì họ mới được ơn cứu độ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, thế gian đầy dẫy những cạm bẫy, cám dỗ làm chúng con xa Chúa. Xin cho chúng con biết nghe lời nhắc nhở của các thiên thần và mạnh dạn sửa đổi để con đạt được hạnh phúc đích thật là hạnh phúc Nước Trời.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Lc 9, 43b-45

Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các mộn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

SUY NIỆM:

Trong khi con người thán phục trước những việc Đức Giêsu đã làm, thì Đức Giêsu muốn cho các môn đệ của mình phải biết sự thật về Đấng Kitô: “Con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”, để họ khỏi tìm kiếm một Đức Kitô vinh quang, một Đức Kitô được thán phục, mà phải là một Đức Kitô chịu đóng đinh.

Trong đời sống thường ngày, không ai dại dột đi tìm cho mình những chuyện trái ý, những điều không vừa lòng, nhưng những việc đó cũng sẽ xảy ra như là chuyện đương nhiên của cuộc sống. Vì vậy người môn đệ phải chuẩn bị để đón nhận tất cả.

Ai đó đã nói: nếu đi tìm một Đức Kitô không thập giá, thì sẽ gặp một thập giá mà không có Đức Kitô. Những đau khổ trong cuộc sống của chúng ta đã được Đức Kitô chia sẻ một cách trọn vẹn trong cuộc khổ nạn của Ngài, vì vậy, khi gặp những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, thì chỉ một mình Đức Kitô mới có thể chia sẻ và giúp chúng ta vượt qua một cách đúng nghĩa nhất  mà thôi.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Mt 20, 1-16a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”. 

Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết.” Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao”? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.  

SUY NIỆM:

Ông chủ vườn nho là hình ảnh của Thiên Chúa. Ông không chỉ lo cho vườn nho của mình, mà còn quan tâm để mọi người được làm việc trong vườn nho đó, hầu bảo đảm cho cuộc sống của họ.

Thiên Chúa vẫn không ngừng mời gọi con người đến với Ngài để họ được chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Có người đến sớm, có kẻ đến muộn, thậm chí có người bước vào vườn nho trong giờ cuối cùng; nhưng nếu họ chấp nhận bước vào thì sẽ có tiền công, nghĩa là sẽ được hạnh phúc.

Con người sống thì phải làm việc để bảo đảm sự sống cho bản thân. Nếu họ biết nơi nào làm việc có ông chủ tốt, luôn yêu thương và lo lắng cho họ thì họ sẽ an tâm làm việc.

Tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta một ông chủ như thế. Ông chủ này không phải là kẻ cả, kẻ đứng bên trên, nhưng là người bước xuống để mời gọi chúng ta bước vào trong vườn nho của Ngài. Vườn nho đó chính là Giáo hội. Chắc chắn khi làm việc cho Chúa, cho Giáo hội, chúng ta sẽ được trả lương không phải bằng vật chất, nhưng chính là hạnh phúc đời đời cho chúng ta.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết cám ơn và tự hào vì mình được làm việc trong vườn nho của Chúa, được sống trong Giáo hội. Đồng thời hãy làm việc hết mình để làm cho vườn nho của Chúa được ngày càng tốt đẹp, vì đó là bổn phận của con.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Lc 8, 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”.     

SUY NIỆM:

Với 3 câu ngắn ngủi, ý tưởng rời rạc, đoạn Tin Mừng này xem ra không hấp dẫn, nhưng với chủ đề ánh sáng (c.16), sống trong ánh sáng (c.17) và hiểu được lời Chúa (c.18) cho chúng ta một liên kết thống nhất.

Trước hết chúng ta là con ái của Ánh Sáng, nên đời sống của chúng ta phải tỏa rạng. Ánh sáng nơi Kitô hữu chính là sự thánh thiện và lòng bác ái.

Kế đến sống trong ánh sáng là sự ngay chính, thật thà, không gian ác và làm những chuyện xấu xa, vì Thiên Chúa là Ánh Sáng sẽ phơi bày tất cả ra ánh sáng. Do đó con cái của Chúa phải cố gắng để từ bỏ những việc làm sai trái của mình.

Và sau cùng, tất cả những gì Chúa dạy không phải chỉ là triết lý cao sâu của một nhà hiền triết để con người đọc lấy kinh nghiệm, nhưng hệ tại ở việc họ có hấp thụ được để sống hay không mà thôi, vì người ta vẫn thường nghe những điều tốt đẹp, nhưng đôi khi nghe cho có, cho qua.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con nghe lời Chúa rất nhiều, nhưng đôi khi con muốn sống trong bóng tối để con được tự do với những sai trái của mình. Xin Chúa cho con biết thức tỉnh vì Chúa thấu suốt mọi sự để con vùng dậy thoát khỏi bóng tối mà chạy đến với Chúa là ánh sáng thật.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Lc 8, 19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Để làm người Thiên Chúa cần người mẹ theo nguyên nghĩa cho Con của Ngài, và Đức Maria đã được chọn.

Nhờ làm Mẹ thân xác của Chúa Giêsu, mà “NGƯỜI” và “THIÊN CHÚA” nơi Chúa Giêsu chỉ là một, nên Mẹ cũng là Mẹ Thiên Chúa.

Sứ mạng làm người của Chúa Giêsu là để người khác đến gần Thiên Chúa, hầu được ơn cứu độ. Vì thế những ai gần Thiên Chúa đều thuộc gia đình của Ngài.

Mẹ Maria vừa là huyết tộc khi sinh ra bản tính loài người của Chúa Giêsu; Mẹ gần gũi Thiên Chúa theo nghĩa đen. Mẹ cũng thuộc gia đình thiêng liêng của Chúa Giêsu vì Mẹ đã gần gũi Thiên Chúa theo nghĩa bóng khi Mẹ là người “nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” cách trọn vẹn nhất.

Để trở thành người nhà của Thiên Chúa, hãy bước vào mối liên hệ gia đình với Ngài khi lắng nghe và thực hành lời Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con đã được diễm phúc trở thành “người nhà” của Ngài trong gia đình Hội thánh. Xin cho con luôn luôn lắng nghe lời chỉ dạy của người Cha cao cả và đem ra thực hành để con vừa là đứa con ngoan, vừa có thể đạt được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Lc 9, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

SUY NIỆM:

Các tông đồ ngày xưa đã nhận lãnh sức mạnh và quyền năng của Chúa Giêsu để thi hành sứ mạng của mình. Nhờ sức mạnh và quyền năng đó mà họ có thể làm được những việc lạ lùng khiến nhiều người thán phục.

Kitô hữu ngày nay cũng sẽ nhận được sức mạnh và quyền năng của Chúa Giêsu khi biết cậy dựa vào Ngài bằng một đời sống gắn bó với Ngài.

Nhờ sống gắn bó với Chúa Giêsu, Kitô ngày nay tuy không làm được những dấu lạ, nhưng họ vẫn có thể trừ quỷ, chữa bệnh. Quỷ chính là những thế lực xấu trong xã hội hôm nay. Bệnh tật chính là những đam mê của con người thời đại.

Nếu biết cậy dựa vào Chúa Giêsu bằng một đời sống cầu nguyện, thánh thiện thì người môn đệ vẫn có thể trừ quỷ và chữa bệnh trước hết cho chính mình, sau đó còn cho mọi người.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết cậy dựa vào ơn Chúa để con có thể đẩy lùi sự dữ ra khỏi cuộc đời con.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Lc 9, 7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

SUY NIỆM:

Trong đám đông theo Chúa Giêsu không phải ai cũng có niềm tin. Có người theo vì hội chứng đám đông, thấy người ta đi đông quá nên cũng đi theo vì hiếu kỳ. Có người theo vì lợi dụng đám đông để mua bán kiếm tiền, vì nơi nào có đông người ắt có nhu cầu ăn uống. Có người theo vì muốn tìm dấu lạ để được khỏi bệnh hoặc thoát khỏi một hoàn cảnh nào đó. Nhưng cũng có những người theo vì tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.

Hêrôđê trong đoạn Tin mừng hôm nay chắc chắn là muốn tìm gặp Chúa Giêsu vì hiếu kỳ, muốn gặp thử xem sao chứ không có niềm tin. Vì nếu có niềm tin thì ắt ông đã không giết chết Gioan là người đã giới thiệu Chúa Giêsu.

Đoạn Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi hãy kiểm chứng lại niềm tin của mình, xem tôi đang theo Chúa vì mục đích gì. Nếu thấy theo Chúa mà không có niềm tin thì phải thay đổi cuộc sống của mình.

Một khi đã theo Chúa vì niềm tin thì phải tin rằng Chúa dẫn tôi đến hạnh phúc đời đời không phải vì tôi xứng đáng, nhưng bởi vì Chúa yêu tôi, nên tôi đừng chán nản trước những yếu đuối của bản thân, những bất toàn của cuộc sống.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con thay đổi cái nhìn về đời sống đức tin để từ nay con sống trọn vẹn tình yêu với Chúa.

THỨ SÁU – 29/09 : CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL

LỜI CHÚA: Ga 1, 47-51

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.  

SUY NIỆM:

Thiên Chúa luôn yêu thương con cái của Ngài, Ngài cho “các thiên thần Chúa lên xuống” là để gìn giữ và trợ lực cho con người. Sự hiện diện của các thiên thần là sự hiện diện đại diện cho Thiên Chúa.

Tuy nhiên thường con người hay bưng tai bịt mắt trước những lời nhắc nhở của Thiên Chúa. Âu cũng là chuyện thường tình của nhân loại. Từ thời cựu ước, các ngôn sứ đã bị người ta chống đối, thậm chí giết chết vì họ đã nói thay lời Thiên Chúa. Dân chúng không chịu nghe, vì nếu nghe họ phải thay đổi cuộc sống.

Đến thời Chúa Giêsu, rõ ràng đa phần người Do Thái cũng không đón nhận Ngài và khước từ ơn cứu độ, vì họ muốn được cứu độ theo kiểu khác.

Cho đến tận thế, thiên thần Chúa vẫn luôn hiện diện bên cạnh mỗi người để nhắc nhở mỗi người “Ai bằng Thiên Chúa” (Micael), “Sức mạnh của Thiên Chúa” (Gabriel), và “Thiên Chúa chữa trị” (Raphael). Tuy nhiên chỉ những ai nhận ra và sống theo những điều đó thì họ mới được ơn cứu độ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, thế gian đầy dẫy những cạm bẫy, cám dỗ làm chúng con xa Chúa. Xin cho chúng con biết nghe lời nhắc nhở của các thiên thần và mạnh dạn sửa đổi để con đạt được hạnh phúc đích thật là hạnh phúc Nước Trời.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Lc 9, 43b-45

Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các mộn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

SUY NIỆM:

Trong khi con người thán phục trước những việc Đức Giêsu đã làm, thì Đức Giêsu muốn cho các môn đệ của mình phải biết sự thật về Đấng Kitô: “Con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”, để họ khỏi tìm kiếm một Đức Kitô vinh quang, một Đức Kitô được thán phục, mà phải là một Đức Kitô chịu đóng đinh.

Trong đời sống thường ngày, không ai dại dột đi tìm cho mình những chuyện trái ý, những điều không vừa lòng, nhưng những việc đó cũng sẽ xảy ra như là chuyện đương nhiên của cuộc sống. Vì vậy người môn đệ phải chuẩn bị để đón nhận tất cả.

Ai đó đã nói: nếu đi tìm một Đức Kitô không thập giá, thì sẽ gặp một thập giá mà không có Đức Kitô. Những đau khổ trong cuộc sống của chúng ta đã được Đức Kitô chia sẻ một cách trọn vẹn trong cuộc khổ nạn của Ngài, vì vậy, khi gặp những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, thì chỉ một mình Đức Kitô mới có thể chia sẻ và giúp chúng ta vượt qua một cách đúng nghĩa nhất  mà thôi.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Mt 20, 1-16a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”. 

Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết.” Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao”? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.  

SUY NIỆM:

Ông chủ vườn nho là hình ảnh của Thiên Chúa. Ông không chỉ lo cho vườn nho của mình, mà còn quan tâm để mọi người được làm việc trong vườn nho đó, hầu bảo đảm cho cuộc sống của họ.

Thiên Chúa vẫn không ngừng mời gọi con người đến với Ngài để họ được chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Có người đến sớm, có kẻ đến muộn, thậm chí có người bước vào vườn nho trong giờ cuối cùng; nhưng nếu họ chấp nhận bước vào thì sẽ có tiền công, nghĩa là sẽ được hạnh phúc.

Con người sống thì phải làm việc để bảo đảm sự sống cho bản thân. Nếu họ biết nơi nào làm việc có ông chủ tốt, luôn yêu thương và lo lắng cho họ thì họ sẽ an tâm làm việc.

Tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta một ông chủ như thế. Ông chủ này không phải là kẻ cả, kẻ đứng bên trên, nhưng là người bước xuống để mời gọi chúng ta bước vào trong vườn nho của Ngài. Vườn nho đó chính là Giáo hội. Chắc chắn khi làm việc cho Chúa, cho Giáo hội, chúng ta sẽ được trả lương không phải bằng vật chất, nhưng chính là hạnh phúc đời đời cho chúng ta.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết cám ơn và tự hào vì mình được làm việc trong vườn nho của Chúa, được sống trong Giáo hội. Đồng thời hãy làm việc hết mình để làm cho vườn nho của Chúa được ngày càng tốt đẹp, vì đó là bổn phận của con.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Lc 8, 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”.     

SUY NIỆM:

Với 3 câu ngắn ngủi, ý tưởng rời rạc, đoạn Tin Mừng này xem ra không hấp dẫn, nhưng với chủ đề ánh sáng (c.16), sống trong ánh sáng (c.17) và hiểu được lời Chúa (c.18) cho chúng ta một liên kết thống nhất.

Trước hết chúng ta là con ái của Ánh Sáng, nên đời sống của chúng ta phải tỏa rạng. Ánh sáng nơi Kitô hữu chính là sự thánh thiện và lòng bác ái.

Kế đến sống trong ánh sáng là sự ngay chính, thật thà, không gian ác và làm những chuyện xấu xa, vì Thiên Chúa là Ánh Sáng sẽ phơi bày tất cả ra ánh sáng. Do đó con cái của Chúa phải cố gắng để từ bỏ những việc làm sai trái của mình.

Và sau cùng, tất cả những gì Chúa dạy không phải chỉ là triết lý cao sâu của một nhà hiền triết để con người đọc lấy kinh nghiệm, nhưng hệ tại ở việc họ có hấp thụ được để sống hay không mà thôi, vì người ta vẫn thường nghe những điều tốt đẹp, nhưng đôi khi nghe cho có, cho qua.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con nghe lời Chúa rất nhiều, nhưng đôi khi con muốn sống trong bóng tối để con được tự do với những sai trái của mình. Xin Chúa cho con biết thức tỉnh vì Chúa thấu suốt mọi sự để con vùng dậy thoát khỏi bóng tối mà chạy đến với Chúa là ánh sáng thật.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Lc 8, 19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Để làm người Thiên Chúa cần người mẹ theo nguyên nghĩa cho Con của Ngài, và Đức Maria đã được chọn.

Nhờ làm Mẹ thân xác của Chúa Giêsu, mà “NGƯỜI” và “THIÊN CHÚA” nơi Chúa Giêsu chỉ là một, nên Mẹ cũng là Mẹ Thiên Chúa.

Sứ mạng làm người của Chúa Giêsu là để người khác đến gần Thiên Chúa, hầu được ơn cứu độ. Vì thế những ai gần Thiên Chúa đều thuộc gia đình của Ngài.

Mẹ Maria vừa là huyết tộc khi sinh ra bản tính loài người của Chúa Giêsu; Mẹ gần gũi Thiên Chúa theo nghĩa đen. Mẹ cũng thuộc gia đình thiêng liêng của Chúa Giêsu vì Mẹ đã gần gũi Thiên Chúa theo nghĩa bóng khi Mẹ là người “nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” cách trọn vẹn nhất.

Để trở thành người nhà của Thiên Chúa, hãy bước vào mối liên hệ gia đình với Ngài khi lắng nghe và thực hành lời Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con đã được diễm phúc trở thành “người nhà” của Ngài trong gia đình Hội thánh. Xin cho con luôn luôn lắng nghe lời chỉ dạy của người Cha cao cả và đem ra thực hành để con vừa là đứa con ngoan, vừa có thể đạt được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Lc 9, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

SUY NIỆM:

Các tông đồ ngày xưa đã nhận lãnh sức mạnh và quyền năng của Chúa Giêsu để thi hành sứ mạng của mình. Nhờ sức mạnh và quyền năng đó mà họ có thể làm được những việc lạ lùng khiến nhiều người thán phục.

Kitô hữu ngày nay cũng sẽ nhận được sức mạnh và quyền năng của Chúa Giêsu khi biết cậy dựa vào Ngài bằng một đời sống gắn bó với Ngài.

Nhờ sống gắn bó với Chúa Giêsu, Kitô ngày nay tuy không làm được những dấu lạ, nhưng họ vẫn có thể trừ quỷ, chữa bệnh. Quỷ chính là những thế lực xấu trong xã hội hôm nay. Bệnh tật chính là những đam mê của con người thời đại.

Nếu biết cậy dựa vào Chúa Giêsu bằng một đời sống cầu nguyện, thánh thiện thì người môn đệ vẫn có thể trừ quỷ và chữa bệnh trước hết cho chính mình, sau đó còn cho mọi người.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết cậy dựa vào ơn Chúa để con có thể đẩy lùi sự dữ ra khỏi cuộc đời con.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Lc 9, 7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

SUY NIỆM:

Trong đám đông theo Chúa Giêsu không phải ai cũng có niềm tin. Có người theo vì hội chứng đám đông, thấy người ta đi đông quá nên cũng đi theo vì hiếu kỳ. Có người theo vì lợi dụng đám đông để mua bán kiếm tiền, vì nơi nào có đông người ắt có nhu cầu ăn uống. Có người theo vì muốn tìm dấu lạ để được khỏi bệnh hoặc thoát khỏi một hoàn cảnh nào đó. Nhưng cũng có những người theo vì tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.

Hêrôđê trong đoạn Tin mừng hôm nay chắc chắn là muốn tìm gặp Chúa Giêsu vì hiếu kỳ, muốn gặp thử xem sao chứ không có niềm tin. Vì nếu có niềm tin thì ắt ông đã không giết chết Gioan là người đã giới thiệu Chúa Giêsu.

Đoạn Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi hãy kiểm chứng lại niềm tin của mình, xem tôi đang theo Chúa vì mục đích gì. Nếu thấy theo Chúa mà không có niềm tin thì phải thay đổi cuộc sống của mình.

Một khi đã theo Chúa vì niềm tin thì phải tin rằng Chúa dẫn tôi đến hạnh phúc đời đời không phải vì tôi xứng đáng, nhưng bởi vì Chúa yêu tôi, nên tôi đừng chán nản trước những yếu đuối của bản thân, những bất toàn của cuộc sống.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con thay đổi cái nhìn về đời sống đức tin để từ nay con sống trọn vẹn tình yêu với Chúa.

THỨ SÁU – 29/09 : CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL

LỜI CHÚA: Ga 1, 47-51

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.  

SUY NIỆM:

Thiên Chúa luôn yêu thương con cái của Ngài, Ngài cho “các thiên thần Chúa lên xuống” là để gìn giữ và trợ lực cho con người. Sự hiện diện của các thiên thần là sự hiện diện đại diện cho Thiên Chúa.

Tuy nhiên thường con người hay bưng tai bịt mắt trước những lời nhắc nhở của Thiên Chúa. Âu cũng là chuyện thường tình của nhân loại. Từ thời cựu ước, các ngôn sứ đã bị người ta chống đối, thậm chí giết chết vì họ đã nói thay lời Thiên Chúa. Dân chúng không chịu nghe, vì nếu nghe họ phải thay đổi cuộc sống.

Đến thời Chúa Giêsu, rõ ràng đa phần người Do Thái cũng không đón nhận Ngài và khước từ ơn cứu độ, vì họ muốn được cứu độ theo kiểu khác.

Cho đến tận thế, thiên thần Chúa vẫn luôn hiện diện bên cạnh mỗi người để nhắc nhở mỗi người “Ai bằng Thiên Chúa” (Micael), “Sức mạnh của Thiên Chúa” (Gabriel), và “Thiên Chúa chữa trị” (Raphael). Tuy nhiên chỉ những ai nhận ra và sống theo những điều đó thì họ mới được ơn cứu độ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, thế gian đầy dẫy những cạm bẫy, cám dỗ làm chúng con xa Chúa. Xin cho chúng con biết nghe lời nhắc nhở của các thiên thần và mạnh dạn sửa đổi để con đạt được hạnh phúc đích thật là hạnh phúc Nước Trời.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Lc 9, 43b-45

Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các mộn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

SUY NIỆM:

Trong khi con người thán phục trước những việc Đức Giêsu đã làm, thì Đức Giêsu muốn cho các môn đệ của mình phải biết sự thật về Đấng Kitô: “Con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”, để họ khỏi tìm kiếm một Đức Kitô vinh quang, một Đức Kitô được thán phục, mà phải là một Đức Kitô chịu đóng đinh.

Trong đời sống thường ngày, không ai dại dột đi tìm cho mình những chuyện trái ý, những điều không vừa lòng, nhưng những việc đó cũng sẽ xảy ra như là chuyện đương nhiên của cuộc sống. Vì vậy người môn đệ phải chuẩn bị để đón nhận tất cả.

Ai đó đã nói: nếu đi tìm một Đức Kitô không thập giá, thì sẽ gặp một thập giá mà không có Đức Kitô. Những đau khổ trong cuộc sống của chúng ta đã được Đức Kitô chia sẻ một cách trọn vẹn trong cuộc khổ nạn của Ngài, vì vậy, khi gặp những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, thì chỉ một mình Đức Kitô mới có thể chia sẻ và giúp chúng ta vượt qua một cách đúng nghĩa nhất  mà thôi.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

bài viết mới