Friday, July 12, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần XI | Thường niên | Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT

TIN MỪNG: Mt 9, 36 – 10, 8

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và Matthêu người thu thế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người. Chúa Giêsu sai mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng:

“Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã đến gần’. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

SUY NIỆM:

Chiêm ngắm Chúa Giêsu, dung mạo của Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót chúng ta nhận thấy:

Một cái nhìn xót thương : “vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn”. Ngài thấy được cái nghèo thực sự của con người là bơ vơ, lạc lõng, ở bên ngoài đàn chiên của Chúa. Từ đó thúc bách ta cũng phải có cái nhìn truyền giáo để biết thương xót những người chưa biết Chúa.

Một hành động xót thương: “Người liền triệu tập mười hai môn đệ” để sai họ đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ. 

Chúa thấy và Chúa hành động. Cái nhìn và hành động của Chúa xuất phát từ một trái tim với bản chất là lòng xót thương, là tình yêu.

Người môn đệ Đức Giêsu cũng được mời gọi có  cung cách xót thương, nghĩa là hành động yêu thương giống Chúa Giêsu luôn mong muốn điều tốt cho người khác và phải làm để mong muốn đó được thực hiện.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con có là gì cũng nhờ Chúa. Xin cho con cũng biết trao ban mọi sự cho mọi người, để làm cho nhiều người cũng được gia nhập vào gia đình Hội thánh, là đoàn chiên của Chúa.

THỨ HAI

TIN MỪNG: Mt 5, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.

SUY NIỆM:

Bài Tin Mừng hôm nay là một thách đố, vì điều Chúa muốn không chỉ đơn giản là một sự công bằng, mà còn là một tình bác ái.

Nếu công bằng thì ai đối xử với tôi làm sao, tôi sẽ đối xử với họ lại như vậy. Ai thương tôi thì tôi thương lại, ai ghét tôi thì tôi ghét lại, hoặc giữ được mức không ghét là may rồi.

Tuy nhiên Chúa đòi buộc tôi phải vượt lên trên con người tự nhiên để có thể sống tình bác ái Kitô giáo. Những điều Chúa nêu lên trong bài Tin Mừng chỉ là những ví dụ và mời gọi tôi hãy có tinh thần giống như vậy: “Đừng chống cự người ác, trái lại nếu bị ai vả má bên phải thì hãy đưa cả má bên trái… Nếu ái kiện anh để lấy áo trong thì hãy đưa cả áo ngoài… Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi hai dặm…” (Mt5,39-41). Có nghĩa là Chúa muốn tôi phải sống cao hơn những gì người khác đối xử với tôi. Điều cao hơn đó chính là tình yêu mà Chúa muốn nhắm đến.

“Lấy oán báo oán, oán chồng chất. Lấy ân báo oán, oán tiêu tan”. Thực vậy, nếu người ta chỉ đối xử với nhau theo những gì người khác đối xử với mình thì cuộc sống này vẫn còn tràn ngập những hận thù, ghen ghét, bất công… Nhưng Chúa đã đến để phá tan nguyên tắc đó và loan báo một thế giới mới, thế giới của tình yêu thương.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con một tình yêu thương sâu thẳm từ trái tim của Chúa, để cách sống của con phản chiếu được tình yêu đó; không sống theo những gì tầm thường của thế gian, nhưng sống theo những giá trị cao siêu của Nước Trời. Amen.

THỨ BA

TIN MỪNG: Mt 5,43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

SUY NIỆM:

Chúa là Đấng yêu thương mọi người, và tình thương của Chúa chan hòa vũ trụ. Vì vậy cách sống của con cái Chúa cũng phải thể hiện được tình yêu thương dành cho hết mọi người: “Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt5,45).

Cách sống này đòi hỏi con người phải vượt qua tính tự nhiên ích kỷ, hẹp hòi. Đó không phải là lời khuyên nhưng là cách sống của những con người thuộc về gia đình của Chúa: “Người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa rơi xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt5,45).

Yêu thương kẻ yêu thương mình, đó là chuyện tự nhiên. Chào hỏi những người chào hỏi mình, đó là chuyện tự nhiên. Chúa nói: “Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?”(Mt5,46). Nghĩa là khi làm một việc mà không có sự cố gắng nỗ lực thì chẳng có giá trị gì.

Tôi cố gắng yêu thương những người con không thích, nhưng sao vẫn còn một sự ngượng ngùng nào đó. Tôi cố gắng chào đón những người làm phiền con, nhưng sao vẫn còn một sự e dè nào đó. Tôi cố gắng bắt tay với những kẻ không có cảm tình, nhưng sao vòng tay tôi vẫn còn lạnh nhạt…

Không sao! Chúa không cần những kết quả đạt được, Chúa chỉ cần tôi nổ lực đến mức nào; Để rồi từ những cố gắng, những nổ lực của tôi, Chúa sẽ ghi nhận và tiếp tục đổ tràn hồng ân của Ngài và biến đổi tôi cũng như những người tôi gặp gỡ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con một tình yêu thương như Chúa để con có thể yêu thương hết mọi người con gặp gỡ. Tuy nhiên con biết bản tính yếu hèn của con chắc chắn không có được sự hoàn hảo như Chúa, nên con xin thêm cho con một sự nỗ lực mỗi ngày không biết mệt mỏi để sống tình yêu thương như Chúa dạy.

THỨ TƯ

TIN MỪNG: Mt 6,1-6.16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

SUY NIỆM:

Ba việc làm thường xuyên của một người đạo đức là ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Hôm nay Chúa Giêsu chỉnh đốn lại những việc đó cho đúng với ý muốn của Chúa.

Một số người biệt phái đi ngược lại với  những gì Chúa dạy, họ không đi vào cốt lõi của vấn đề, mà chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài.

Trong ba việc làm đó, không có việc nào quy về mình, nhưng là trở lại cõi lòng mình để đến với Chúa và đến với anh em. Mục đích của việc ăn chay là để quên mình đi, hãm dẹp những thói hư tật xấu để lo đón chờ Chúa. Còn “bọn đạo đức giả” sử dụng việc ăn chay như để đánh bóng tên tuổi, làm cho người khác thấy mình đạo đức, biết đến mình nhiều hơn. Cho nên đó không phải là mục đích của việc ăn chay.

Cầu nguyện chính là gặp gỡ Chúa nơi sâu thẳm cõi lòng mình. “Bọn đạo đức giả” thì cầu nguyện mà không trở về với cõi lòng mình, mà lại “đứng ở ngã ba, ngã tư cho người ta thấy”. Đó thực sự ra không phải là việc cầu nguyện, mà giống như các nghệ sĩ đang trình diễn.

Mục đích của việc bố thí là san sẻ tình yêu thương với người khác, nhất là những người nghèo khổ, kém may mắn. “Bọn đạo đức giả” khi bố thí lại không thể hiện tình yêu thương của mình, mà lại thể hiện sự ích kỷ, mượn người khác làm bàn đạp cho mình; người khác đây lại là những người nghèo khổ. Do đó, việc bố thí của họ không được Thiên Chúa ghi nhận.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay giúp con kiểm tra lại những hành động của con, xem nó xuất phát bởi mục đích gì. Dù là làm điều gì, xin cho con “Hãy làm mọi sự vì đức ái”.

THỨ NĂM

TIN MỪNG: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

SUY NIỆM:

Hôm qua Chúa nói đến 3 hành động của một người đạo đức: ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Hôm nay Chúa muốn nói cách riêng đến việc cầu nguyện.

Việc cầu nguyện hệ tại ở mức độ nhận biết Chúa. Nếu tôi nhận biết Chúa là Đấng quyền năng, là chủ tể muôn vật muôn loài, là Cha yêu thương… thì tôi sẽ sống trong sự tin tưởng phó thác. Và việc cầu nguyện của tôi sẽ là hành động của một đứa con chạy đến với vòng tay yêu thương của Cha mình.

Còn nếu tôi chỉ nhìn ra Chúa như một trong số những thần minh của dân ngoại, thì cách sống của tôi sẽ là chạy tới chạy lui, lăng xăng để tìm cho mình một vị thần nào có thể đem đến lợi ích cho mình. Từ đó thái độ cầu nguyện của tôi sẽ là nói nhiều cho Chúa biết những nhu cầu của tôi để Chúa có thể cạnh tranh với những thần minh khác.

Nếu tôi nhận ra Chúa là Chúa chân thật và duy nhất, thì thái độ cầu nguyện của tôi sẽ là chúc tụng ngợi khen Chúa vì Chúa là Đấng đáng chúc tụng. Sau nữa là xin lỗi về cách sống bất xứng của tôi. Sau cùng là xin những ơn lành cần thiết cho đời sống tâm linh cũng như vật chất, nhưng quan trọng nhất là xin cho phần hồn, phần rỗi của tôi.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết cách cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa; và xin cho con biết làm theo ý Chúa.

THỨ SÁU

TIN MỪNG : Mt 6, 19 – 23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”

SUY NIỆM:

Chúa đã nói: “Anh em hãy tích trữ cho mình những kho tàng ở trên trời”  (Mt6,20a). Điều đó cho tôi biết hạnh phúc đích thực, quê hương vĩnh cửu của tôi là ở trên trời, vì nơi đó: “Mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi” (Mt6,20b).

Niềm vui, hạnh phúc không thể là mãi mãi ở đời này, nó chỉ có ngần, có hạn. Danh vọng, quyền lực không thể tồn tại mãi, nó sẽ có thời có buổi. Tiền bạc, vật chất không thể có hoài, đến lúc nó sẽ hết.

Chỉ nơi Chúa mới có niềm vui bất tận, có hạnh phúc vô biên. Muốn có được niềm vui, hạnh phúc đó thì tôi phải biết “góp vốn” vào kho tàng đó. Vốn liếng con góp vào đó chính là tình yêu, là sự thật, là công bằng, là bác ái, là hy sinh,…

Con người chỉ thấy được sự hấp dẫn của tiền bạc, của danh vọng, của lạc thú ngay trước mắt, chứ có thấy hạnh phúc thiên đàng đâu! Vì vậy điều Chúa nói là đúng: “Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó” (Mt6,21). Làm sao để có thể thấy được kho tàng đích thực của con là ở trên trời?

Kho tàng ở trên trời dù chưa thấy nhưng tôi tin vì đó là điều Chúa Giêsu đã hứa. Mà lời hứa của Chúa thì chắc chắn là sự thật, vì Chúa “là đường, là sự thật và là sự sống”. Hơn nữa, còn có biết bao nhiêu người đã sống và nhất là đã dám chết để bảo vệ kho tàng thiêng liêng đó.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con nổ lực sống ở trần gian này nhưng không bám víu vào những giá trị chóng qua của nó, mà lo xây đắp giá trị nước trời ngay trần thế này bằng tình yêu thương, sự công bằng, những hy sinh trong cuộc sống hằng ngày.

THỨ BẢY

TIN MỪNG: Mt 6, 24-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

“Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

SUY NIỆM:

Chúa khiển trách các môn đệ vì họ còn băn khoăn lo lắng nhiều thứ quá, nhất là những thứ không đáng lo: cơm, áo, gạo, tiền. Thứ đáng lo là phần rỗi linh hồn thì lại không lo. Khi còn lo lắng những thứ chóng qua, là người ta chưa có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa.

Chúa cho các môn đệ thấy giữa mạng sống và cơm ăn, điều nào quan trọng hơn? Chắc chắn là mạng sống rồi. Vậy một khi Chúa dựng nên điều quan trọng là mạng sống, chẳng lẽ Chúa lại không biết cách để lo liệu cho chuyện phụ thuộc là cơm ăn sao?: “ Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?” (Mt6,25b).

Điều Chúa muốn các môn đệ quan tâm, lo lắng là “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”( Mt6,33); nghĩa là biết quan tâm để giữ những lời Chúa dạy, quan tâm để làm cho mình mỗi ngày một sống tốt lành thánh thiện, giống Chúa hơn…

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con sống giữa cuộc đời này mà không tìm kiếm những thứ chóng qua, nhưng chỉ biết làm sao cho đẹp lòng Chúa.

bài viết mới