Monday, May 20, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần II Phục sinh | Năm B

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN II PHỤC SINH NĂM B

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Ga 20, 19-31

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

SUY NIỆM:

Hiệp hành là cùng đi với nhau trên một con đường, chia sẻ với nhau mọi hoàn cảnh của cuộc sống, hiệp thông với nhau trong cùng một ý hướng…

Lúc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ lần thứ nhất, không có sự hiện diện của Tôma. Có thể ông buồn nên muốn tìm đến nơi nào đó cho khuây khỏa, cũng có khi ông đang sắp xếp cho ý định rời xa nhóm 12 vì không còn động lực nào để tồn tại… Tôma đã không hiệp hành với nhóm 12.

Lần thứ hai hiện ra của Chúa Giêsu với các môn đệ, có Tôma. Ông đã quay lại hiệp hành với anh em mình. Trong sự hiệp hành này ông được tự do bày tỏ ý kiến, và Chúa Giêsu cũng thoải mái để lắng nghe ông, đáp ứng những đòi hỏi của ông vì thấy nó cần thiết.

Sự hiệp hành là cùng đi với nhau dù có buồn chán, thất vọng, dù có những ý kiến trái chiều… nhưng quan trọng là biết lắng nghe nhau, ngồi lại với nhau để bàn bạc về mục đích chính yếu.

Chúa Giêsu Phục Sinh chính là lý tưởng cho sự hiệp hành của Giáo hội.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, những lúc cô đơn, thất vọng, chán chường… xin cho con đừng rời xa gia đình, Giáo hội, những người thân yêu… nhưng biết chia sẻ với nhau để cùng nhau tiến bước.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Mc 16, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. 

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. 

SUY NIỆM:

Tin mừng Phục Sinh là sự thúc bách lên đường để loan báo một giá trị quý giá, cao đẹp, vượt lên trên mọi giá trị trần gian này.

Chính vì thế, người sống theo Tin mừng không bao giờ quy hướng về mình để sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình… nhưng họ luôn luôn quan tâm, hướng về người khác, sống vì người khác theo gương của Đấng Phục Sinh : “Yêu đến cùng”.

Người môn đệ không mệt mỏi, chán nản trước những khó khăn của công cuộc loan báo Tin Mừng, vì họ đã từng sống những giờ phút khổ nạn cùng với Đức Kitô và sau đó họ đã cảm nếm được hạnh phúc cùng với Đấng Phục Sinh.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết thực hiện sứ mạng mà Chúa Giêsu Phục Sinh đã trao phó là “đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng”. Chúng con không thể đi khắp thế gian theo nghĩa đen, nhưng trong nghĩa bóng, chúng con có thể đi khắp thế gian bằng một tâm hồn rộng mở và luôn thao thức để mở rộng Nước Chúa.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Ga 3, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

Nicôđêmô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Điều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.

SUY NIỆM:

Không phải vì chiều theo sở thích hay giới hạn của con người mà Chúa Giêsu hạ thấp những giá trị Chân-Thiện-Mỹ, đổi lại Chúa Giêsu đã hạ mình xuống, sống với con người, như con người để nâng con người đến những giá trị cao cả ở trên trời.

Vì lẽ đó, con người đừng để mình bị ràng buộc bởi những suy luận tự nhiên của trí khôn, hoặc đòi hỏi những hợp lý của khoa học… mà điều quan trọng nhất là tin vào quyền năng của Thiên Chúa, qua Đức Giêsu, Đấng đã sống lại từ cõi chết.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, sức tự nhiên con không thể hiểu những mầu nhiệm cao siêu của Chúa, nhưng con luôn khao khát những giá trị cao cả chứ không phải những giá trị tầm thường. Vì thế xin Chúa ban thêm niềm tin cho con.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Ga 3, 16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu đã nói lên mục đích của việc nhập thể, là để cứu chứ không để phạt. Ngài mặc khải cho ta biết sự thật về Thiên Chúa Cha “Thiên Chúa đã yêu thế gian”.

Tin vào Chúa Giêsu là biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và sẽ được Ngài cứu độ. Vì lẽ đó con người đừng chán nản, thất vọng, mặc cảm về những bất toàn của mình, vì biết rằng Thiên Chúa muốn cứu chứ không phải muốn phạt.

Trong niềm tin tưởng, hy vọng, con người sẽ cố vươn lên như sen giữa bùn. Niềm hy vọng đó càng được củng cố vì Chúa Giêsu đã sống lại.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết hướng về ánh sáng và bước đi theo ánh sáng để đẩy lùi những tối tăm, mê muội ra khỏi cuộc đời con; mà tối tăm, mê muội nguy hiểm nhất chính là không biết mình sẽ đi đâu, về đâu.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Ga 3, 31-36

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.    

SUY NIỆM:

Gioan cho thấy mối tương quan giữa Cha với Con: “Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con”, và ngược lại “Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời”, được trao ban từ Cha.

Mối tương quan này hệ tại ở lòng tin, vì có ai thấy Thiên Chúa là Đấng từ trên cao? Nhưng chúng ta có Đấng từ trên cao vâng lời Cha hạ cố xuống làm người, đó là Đức Giêsu Kitô.

Mặc dù không biết Chúa Cha, nhưng nhìn thấy những gì Ngôi Con là Đức Giêsu Kitô thực hiện, chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng đáng tôn thờ.

“Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu”. Đức Giêsu đã làm tất cả vì bạn hữu của mình, kể cả mạng sống của Ngài. Do đó tin vào Ngài là xác quyết đúng đắn nhất của con người.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, giữa những chọn lựa căn bản của cuộc sống, của niềm tin, của sự dấn thân, xin cho con luôn tự hào vì mình đã chọn bước đi trên con đường Giêsu.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Ga 6, 1-15

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.

Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu không bỏ rơi những kẻ tin tưởng, bước đi theo Ngài, đó là sự thật được thể hiện trong trang Tin mừng hôm nay.

Sự hấp dẫn của một con người mang tên Giêsu đã khiến cho hàng ngàn người sẵn sàng từ bỏ mọi sự để bước đi theo Ngài. Đó cũng là sự đánh đổi, vì khi bước đi theo Ngài, họ sẽ mất nhiều thứ và phải trả giá cho nhiều điều, mà điều thực tế nhất chính là miếng ăn, giá trị vật chất.

Tưởng rằng Thầy Giêsu chỉ lo giảng dạy những thứ cao siêu, nhưng không, Ngài còn quan tâm đến những chuyện rất nhỏ, cụ thể là ưu tư căn bản của con người: đói bụng. Đâu ai nói với Ngài, nhưng trái tim mục tử cho Ngài biết họ đang cần điều đó.

Ngài không chỉ quan tâm, nhưng còn dạy cho các môn đệ của Ngài cũng phải biết quan tâm đến người khác khi đặt câu hỏi cho họ: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?”.

Từ thao thức đó, các môn đệ đã tìm kiếm khắp nơi, và cuối cùng có được một manh mối hết sức nhỏ bé: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá.” Và từ khả năng nhỏ nhoi đó, Chúa Giêsu đã làm thành điều vĩ đại: cho hơn năm ngàn người ăn.

Sứ điệp được rút ra là cứ làm hết sức mình, phần còn lại Chúa sẽ lo.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết cầu nguyện để có được trái tim giống Chúa, luôn thao thức và quan tâm để lo lắng cho người khác. Xin cho con cũng đừng bận tâm quá mức về khả năng của mình, vì thực ra mọi sự là do Chúa, nhưng Chúa cần con cộng tác hết mình.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Ga 6, 16-21

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới. 

SUY NIỆM:

Các môn đệ gặp khó khăn khi trời tối mà không có Chúa Giêsu. Lúc đó cuồng phong nổi lên làm cho thuyền của họ chao đảo, và họ sợ nguy cơ sẽ lật úp chiếc thuyền.

Chúa Giêsu đi trên mặt biển, dấu chỉ Ngài trấn áp sự dữ, nhờ vậy cuồng phong đã lặng im. Có Chúa Giêsu thì các môn đệ sẽ không còn hoảng sợ, vì thuyền đã cập bến.

Thời đời của mỗi chúng ta cũng sẽ có những lúc đi trong đêm tối khi không có Chúa Giêsu. Nguy hiểm, sợ hãi, lo âu… là chuyện đương nhiên.

Những ai biết để cho Chúa bước vào con thuyền cuộc đời mình, thì họ sẽ được bình an. Đó là điều chắc chắn.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, “khi con hoang mang ngàn nỗi lo toan, xin cho con thêm tình mến yêu Ngài không hề phôi phai”, vì con biết chắc Chúa sẽ dẫn con đến bến bờ bình an.

bài viết mới