Thursday, July 11, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần II Giáng sinh | Năm A   

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN II MÙA GIÁNG SINH NĂM C

CHÚA NHẬT – 01/01/2023: LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 2, 16-21

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. 

SUY NIỆM:

Nhân loại tìm kiếm sự bảo đảm nơi quyền lực, tiền bạc, danh vọng…  Và nhiều người bị cám dỗ để chạy theo những giá trị đó; và đã gây nên những hậu quả như chiến tranh, tham nhũng, chém giết lẫn nhau, hành nghề bất chính…

Các mục tử, Đức Maria, thánh Giuse hạnh phúc với giá trị linh thánh là Hài Nhi Giêsu. Họ là những người nghèo về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng họ không chạy theo những cơn dám dỗ chóng qua của tiền bạc, quyền lực, danh vọng. Hạnh phúc lớn nhất của họ bây giờ là được chiêm ngắm, được bồng ẵm Hài Nhi Giêsu.

Bình an đích thực không hệ tại bởi những giá trị chóng qua, nhưng hệ tại ở giá trị linh thánh phát xuất bởi Tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, khi đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa, con người sẽ được bình an dù cho cuộc đời đầy sóng gió và bấp bênh.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, nhân ngày đầu năm mới, xin Chúa ban bình an cho nhân loại, cho từng người chúng con. Xin cho chiến tranh qua đi, quyền lực bị diệt trừ, bất hạnh tiêu tan. Xin cho Vua Hòa Bình ngự trị trong lòng mỗi người chúng con.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Tin mừng Ga 1, 19-28

Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêru-salem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?” – Gioan đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

SUY NIỆM:

Gioan biết rõ sự thật về Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô nên ông trung thành đặt niềm tin nơi Ngài dù so ra uy thế của ông đang cao hơn Đức Giêsu.

Gioan biết rõ sự thật về mình là ai, mình phải làm gì nên ông nhiệt tâm làm công tác dọn đường cho Đấng Cứu Thế, vì ông biết đó là ơn gọi của ông.

Suy phục niềm tin nơi Thiên Chúa và chấp nhận sự thật về bản thân mình sẽ làm cho chúng ta ngày càng trưởng thành hơn để không mong ước những việc cao sang, vì biết rằng mình được Chúa yêu thương định liệu và ngày càng nổ lực để làm những công việc trong bổn phận của mình.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Tin mừng Ga 1, 29-34

Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Đây chính là Đấng mà tôi đã nói rằng: ‘Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi’. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước để Người được tỏ mình ra trong Israel”.

Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần, như chim bồ câu, từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần’. Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa”.   

SUY NIỆM:

Gioan đã sống tốt sứ mạng của mình vì ông có sự nhạy cảm linh thánh: “Tôi đã thấy và làm chứng”.

Nhiều người cũng thấy, nhưng họ không nhận ra giá trị linh thánh như Gioan. Điều đó phát xuất từ một đời sống đã được dâng hiến cho Thiên Chúa ngay từ bé, và sự nghiệm nhặt để chỉ dành mọi sự ưu tiên cho sứ mạng “đi trước Chúa, mở lối cho người”.

Sự linh thánh cần thiết cho đời sống đức tin của mỗi chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra thánh ý của Chúa trong cuộc đời. Muốn thế chúng ta phải tận hiến cả cuộc đời cho Thiên Chúa để thờ phượng Ngài cho tốt, và phải luôn luôn ý tứ để giữ lề luật Chúa, hầu trọn cả cuộc đời của chúng ta đều quy hướng về việc sống tốt đẹp đường lối Ngài.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con trung thành làm chứng cho Chúa bằng chính cách sống của con.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Tin Mừng Ga 1, 35-42

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”, và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”.    

SUY NIỆM:

Gioan đã không lôi keo người khác đến với mình, nhưng ông đã đưa họ đến với giá trị cao cả đích thực là chính Thiên Chúa. Ông không tìm hư danh cho mình nhưng làm vinh danh Thiên Chúa.

Ông trở thành nhịp cầu để đưa người khác đến với Thiên Chúa, và từ đó những nhịp cầu đã được tiếp nối. Nhịp cầu của yêu thương để nối những bến bờ yêu thương. Con người khao khát tình thương sẽ tìm gặp được Thiên Chúa là suối nguồn yêu thương.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con trở thành nhịp cầu để đem người khác đến với Thiên Chúa bằng chính tình yêu thương và phục vụ của con.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Tin Mừng Ga 1, 43-51

Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philíp và nói với ông: “Hãy theo Ta”. Philíp là người thành Bếtsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô. Philíp gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philíp nói: “Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael nói: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philíp gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. 

Và Người nói với ông: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.    

SUY NIỆM:

Có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời ta trong công danh, sự nghiệp. Nhưng cũng có cuộc gặp gỡ làm ta thay đổi hoàn toàn để không màng đến lợi danh, hơn thua, giàu sang, chức phận…

Gặp gỡ người cho ta giá trị vật chất: tiền bạc, quyền lực, danh tiếng đã làm ta nể phục.

Gặp gỡ Đấng cho ta trở về với chính mình để khám phá ra sự thật nơi bản thân mình sẽ giúp ta tìm được căn nguyên của kiếp người. Vì con người chỉ thực sự là người khi họ biết mình là ai.

Đức Giêsu biết rõ ta là ai vì Ngài là Thiên Chúa. Ngài sẽ chỉ cho ta khám phá ra sự thật nơi bản thân mình khi ta dám dấn thân theo Ngài.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết siêng năng đọc, suy niệm lời Chúa để con biết rõ về Chúa, từ đó con có thể biết rõ con hơn.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Tin mừng Mc 1, 6b-11

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: “Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần”. 

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu quý của Cha, Con đẹp lòng Cha mọi đàng”.

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu luôn làm đẹp lòng Chúa Cha, vì vậy Ngài được xác nhận là Con yêu quý của Chúa Cha. Điều đẹp lòng Chúa Cha nhất là việc Ngài chấp nhận xuống thế làm người để thực hiện chương trình cứu độ con người.

Qua đó cho thấy quan tâm lớn nhất của Thiên Chúa là ơn cứu độ dành cho con người, mà những ai cộng tác cách tích cực, trọn vẹn với ơn cứu độ đó sẽ là những người đẹp lòng Chúa Cha.

Mỗi ngày sống là mỗi ngày với công việc bổn phận hằng ngày, nhưng qua đó luôn tìm và thực thi thánh ý của Thiên Chúa để cho bản thân mình được cứu độ, và còn góp phần đem ơn cứu độ cho nhiều người.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con tìm cách làm đẹp lòng Chúa hơn là người đời, để con không vị nể bất cứ một ai cản trở ơn cứu độ của Chúa.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Tin mừng Ga 2, 1-12

Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có Mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, Mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói với Mẹ: “Hỡi bà, Tôi với bà có can chi đâu, giờ Tôi chưa đến”. Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, phải làm theo”. Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái; mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc”, và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: “Ai cũng đều đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon cho tới giờ này”. 

Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana, xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người, và các môn đệ Người tin Người.

Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi.

SUY NIỆM:

Phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm trên bước đường loan báo Tin Mừng là dành cho gia đình, cho thấy sự ưu ái của Con Thiên Chúa làm người với những người sống bậc hôn nhân gia đình.

Ngài thấu hiểu những khó khăn của gia đình như tiệc cưới thiếu rượu. Sự thiếu thốn căn bản ở đây chính là tình yêu thương, vì chất nồng của men rượu tượng trưng cho tình yêu trong đời sống gia đình.

Do đó mọi gia đình phải lo vun đắp giá trị chính yếu là tình yêu thương. Chính tình yêu sẽ làm cho hạnh phúc gia đình được nồng ấm. Chính tình yêu sẽ giúp cho gia đình thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn.

Và trên hết, mọi gia đình nhớ rằng, Mẹ Maria luôn dõi nhìn và thấu hiểu mọi hòan cảnh của ta, để khi gặp bất cứ việc gì, hãy chạy đến để cậy nhờ Mẹ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn tích trữ “rượu yêu thương” trong gia đình của mình bằng cách tìm đến với Chúa là suối nguồn yêu thương.

bài viết mới