Thursday, July 11, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 28 | Năm B

TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT:
TƯỞNG TO HÓA RA BÉ

Lời Chúa : Mc 10, 17-27   hoặc 17-30

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!” Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu.

Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.   

Suy niệm :

Có những thứ bé nhưng lại hóa nên to. Ngươc lại có những cái to, nhưng lại hóa ra bé.

Những thứ bé mọn chính là đường lối của Thiên Chúa, con đường chẳng mấy ai đi. Ví dụ muốn theo Chúa phải từ bỏ mọi sự. Đổi lại sẽ hóa nên vĩ đại vì ta đang thanh thản tiến bước vào thiên đàng.

Những cái to chính là để lòng vướng bận những giá trị vật chất, cụ thể là tiền bạc và những thứ khác giống như vậy (quyền lực, danh vọng, dục vọng). Chính cái to ấy làm cho lòng mình càng ngày càng nhỏ bé, thậm chí đóng hẳn lại giá trị cao quý là Nước Trời.

Thế cho nên “lực bất tòng tâm”, muốn làm mà làm không được, làm không được là vì không có khả năng, mà vì không chịu buông bỏ những thứ cản trở.

Muốn nên trọn lành không chỉ là giữ luật một cách khắt khe, nhưng còn là ngày càng trở nên giống Chúa để sống tình yêu thương không giữ cho riêng mình, nhưng là một tình yêu biết cho đi.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin cho con không chỉ có ý hướng, mà còn phải hành động cụ thể tìm kiếm hạnh phúc Nướ Trời. Xin cho con không chỉ hành động bằng lý trí để tuân giữ những luật lệ, mà còn phải hành động bằng con tim để có một tình yêu chân thành trong mọi sự. Amen.

THỨ HAI:
DẤU LẠ VĨ ĐẠI NHẤT LÀ SÁM HỐI

Lời Chúa : Lc 11,29-32

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

Suy niệm :

Khi nghe những lời rao giảng của Giôna, dân thành Ninivê đã sám hối bằng những hành động cụ thể từ loài người cho đến súc vật.

Dấu lạ vĩ đại nhất mà Chúa đã làm cho cuộc đời của mỗi con người không phải là được việc này việc nọ vượt quá khả năng tự nhiên của họ như hết bệnh, trúng số, mang thai… mà chính là ý thức hoán cải.

Quả thật nếu không ý thức mình có những điều sai thì con người sẽ không sửa đổi, mà nếu không sửa đổi thì chúng ta sẽ mãi ở trong tội, mà ở trong tội chúng ta sẽ phải chết.

Ơn sám hối còn hơn dấu lạ phục sinh Chúa làm cho Lazarô. Vì thân xác sống lại rồi sẽ chết, nhưng nhờ sám hối con người sẽ được hạnh phúc đời đời.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi con người chúng con hoán cải vì Nước Trời đã gần đến. Mẹ Maria cũng đã nhắn nhủ con người: Hãy ăn năn đền tội. Dấu chỉ dịch bệnh và tai ương khắp nơi cũng cho thấy sự mong  manh của thế giới này. Vì vậy xin cho chúng con biết ý thức hoán cải để được sống trong ơn nghĩa của Chúa. Amen.

THỨ BA:
CHÂN THÀNH VÀ YÊU THƯƠNG

Lời Chúa : Lc 11,37-41

Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

Suy niệm :

Thành phần ưu tuyển như nhóm Pharisêu, họ để ý đến hình thức bên ngoài, vì họ là người của công chúng. Vì vậy không biết bên trong họ ra sao, nhưng bên ngoài của họ phải đẹp. Đó là lý do họ luôn chu toàn lề luật cách tỉ mỉ.

Đức Giêsu không chấp nhận thái độ giả hình. Theo Ngài “lòng đầy miệng mới nói ra”. Bên ngoài phải được thể hiện bằng tính cách bên trong.

Vì vậy mà Ngài yêu cầu ông Pharisêu phải “bố thì những gì ở bên trong”. Mà muốn bố thí người ta phải có, vì không ai có thể cho cái mình không có.

Đối với Đức Giêsu, điều cốt lõi bên trong con người phải có chính là sự chân thành và tình yêu thương. Sự chân thành giúp chúng ta sống thật với mình, không muốn phô trương, không thích khoe khoang. Tình yêu thương giúp ta trân trọng mọi người như Đức Giêsu. Khi có hai điều đó, “mọi sự sẽ trở nên trong sạch” cho chúng ta.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, được gặp gỡ, được đón rước hằng ngày là một vinh dự cho chúng con. Xin cho chúng con đến với Chúa bằng tấm lòng thành để học nơi Chúa tình yêu thương hầu sống chan hòa với mọi người. Amen.

THỨ TƯ:
ĐỪNG SAO LÃNG LẼ CÔNG BÌNH

Lời Chúa : Lc 11,42-46

Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”

Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa! ”  Đức Giê-su nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

Suy niệm :

Cái khốn của những người Pharisêu không phải vì họ làm những việc “lặt vặt”, vì nếu làm tốt những việc dù chỉ nhỏ mọn thì đó là dấu chỉ một người công chính. Nhưng Đức Giêsu quở trách vì họ lo làm việc lặt vặt mà “bỏ qua công bình và lòng yêu mến Chúa”.

Sự công bằng là không được chiếm đoạt của người khác. Những người Pharisêu đã tìm mọi cách để chiếm đoạt của người khác, đôi khi bằng cả những phương pháp thánh thiên như lấy lòng các bà góa về đời sống đạo đức giả tạo của họ.

Đáng sợ nhất là dùng phương thế thánh thiện để chiếm đoạt của người khác, điều mà Đức Giêsu đã hành động mạnh mẽ để khử trừ qua hình thức đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ. Điều mà Giáo hội gọi là mại thánh.

Đáng sợ hơn nữa khi người ta làm những việc đạo đức mà không có lòng mến Chúa, những việc đó như một thứ đánh bóng tên tuổi, như một liều thuốc phiện để trấn an lương tâm của mình.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, thật đáng sợ những việc mà Chúa đã lên án trong bài Tin Mừng hôm nay, vì nhiều khi chính chúng con đã làm điều đó. Xin Chúa giúp chúng con hoán cải để biết làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa. Amen.  

THỨ NĂM:
CHẤP NHẬN SỰ THẬT

Lời Chúa : Lc  11,47-54

“Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.  “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và  Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.  Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.

Suy niệm :

Đức Giêsu vạch rõ bộ mặt của những người Pharisêu và các kinh sư. Cha ông họ đã không đón nhận các ngôn sứ còn giết chết các ngài.

Bản thân họ mang danh là những người hướng dẫn người khác, nhưng lại không chỉ đường dẫn lối cho người ta, hoặc chỉ những con đường sai lạc.

Khi được Đức Giêsu chỉ cho thấy những sai trái đó, họ có thể trở thành người tốt nếu họ biết tiếp thu và sửa đổi, đằng này còn còn “căm giận Đức Giêsu ra mặt”, nghĩa là họ không chấp nhận sự thật để hoán cải.

Con người có thể sai, nhưng không thể chấp nhận những người biết sai mà không sửa. Lời Chúa có thực sự là Tin mừng hay không còn tùy thuộc vào người đón nhận, vì dù lời Chúa luôn luôn là tin mừng, nhưng nếu những người không đón nhận thì nó trở thành tin buồn với họ.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin cho con biết tránh thái độ tự hào tự mãn về đời sống đức tin của mình để không còn đón nhận, mà tưởng rằng mình trao ban. Chính vì nghĩ mình ở một vị thế cao như vậy nên con không thể lắng nghe và sửa đổi được. Xin Chúa biến đổi con. Amen.

THỨ SÁU:
BA BÀI HỌC

Lời Chúa : Lc 12,1-7

Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà. “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

Suy niệm :

Ba bài học khác nhau được Đức Giêsu lồng vào chung một bài giảng.

Bài học thứ nhất là tránh men Pharisêu, nghĩa là thói đạo đức giả. Họ sống không vì mối tương quan với Chúa và tha nhân, mà chỉ quy về mình. Nếu hướng về Chúa, họ sẽ phải lắng nghe và thực hành lời Chúa, họ sẽ thấy mình yếu kém để cố gắng hơn. Nếu hướng về tha nhân họ sẽ không muốn phô trương đạo đức để muốn khẳng định bản thân mình hơn người khác. Chính vì hướng về bản thân nên họ phải giả hình để bản thân mình được luôn đẹp.

Bài học thứ hai là phải biết kính sợ Thiên Chúa. Con người sợ những ai làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm, ảnh hưởng đến danh giá và uy tín của mình. Con người không biết nhìn xa hơn để hướng về Đấng có thể làm mọi sự cho ta, Đấng có thể ban tất cả, cũng như có thể lấy tất cả của ta.

Bài học thứ ba là về sự quan phòng của Thiên Chúa cho mỗi cuộc đời khác nhau, nhưng tất cả đều được Ngài chăm sóc, vì vậy đừng quá lo lắng.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin cho con biết tránh xa men Biệt phái là lối sống giả hình, để con biết thật tình với Chúa và người khác, dù bản thân con còn rất nhiều điều xấu. Amen.

THỨ BẢY:
ĐỪNG SỢ GIỚI THIỆU CHÚA

Lời Chúa : Lc 12, 8-12

“Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. “Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha. “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”

Suy niệm :

Đức Giêsu nói rõ ràng về phần thưởng dành cho những ai biết giới thiệu Chúa cho người khác. Phần thưởng đó là được Thiên Chúa tuyên bố nhận vào gia đình Đức Giêsu.

Vì vậy đời sống người Kitô hữu phải có một sự ý thức trong mọi lời nói việc làm của mình đều có thể thúc đẩy hoặc ngăn cản người khác đến vơi Chúa.

Người ta không chịu nghe giáo lý của Đức Giêsu mà người ta chỉ nhìn vào cách sống của các môn đệ Đức Giêsu để mới có thể biết đến Ngài.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin cho con tuyên xưng Chúa trong cuộc sống thường ngày bằng cách sống đúng tư cách người Kitô hữu: gắn bó với Chúa và yêu thương con người.

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here