Monday, May 20, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 28 | Mùa Thường niên | Năm C   

TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Tin Mừng  Lc 17, 11-19

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.

Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. 

SUY NIỆM:

Được chữa lành là một niềm vui lớn lao vô cùng. Chữa lành bệnh tật của thể xác thì niềm vui có hạn, vì đến lúc thân xác trở về cát bụi. Chữa lành bệnh tật tâm linh mới là niềm vui vĩnh cửu, vì linh hồn là mãi mãi.

Điều kiện để được chữa lành thân xác, đơn giản chỉ cần chạy đến, van xin với Thầy Giêsu vì quyền năng của Ngài có thể chữa lành tất cả.

Điều kiện để được chữa lành tâm linh đòi hỏi sự nhận thức ai là Đấng cứu độ tôi, nghĩa là cần có một đức tin.

Cả mười người phong hủi đều được sạch phần xác vì họ đã kêu xin Chúa Giêsu. Chỉ một người được chữa lành tâm hồn nhờ lòng tin: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. 

Lòng tin của anh thể hiện qua việc anh không có nơi nào để tìm về ngoài người đã thực hiện lòng thương xót với anh.

Thế cho nên nhờ việc tín thác vào lòng thương xót của Chúa, nghĩa là đặt tất cả tình yêu, tin tưởng và hy vọng vào Đấng duy nhất cứu độ ta mà ta sẽ được chữa lành.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng duy nhất làm cho con được sạch thực sự, cái sạch với ý nghĩa trả lại hình ảnh tốt đẹp thuở ban đầu. Xin cho con đừng tìm kiếm những sự chữa lành khác, ngoài Chúa. Amen.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Tin Mừng : Lc 11,29-32

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

SUY NIỆM :

Khi nghe những lời rao giảng của Giôna, dân thành Ninivê đã sám hối bằng những hành động cụ thể từ loài người cho đến súc vật.

Dấu lạ vĩ đại nhất mà Chúa đã làm cho cuộc đời của mỗi con người không phải là được việc này việc nọ vượt quá khả năng tự nhiên của họ như hết bệnh, trúng số, mang thai… mà chính là ý thức hoán cải.

Quả thật nếu không ý thức mình có những điều sai thì con người sẽ không sửa đổi, mà nếu không sửa đổi thì chúng ta sẽ mãi ở trong tội, mà ở trong tội chúng ta sẽ phải chết.

Ơn sám hối còn hơn dấu lạ phục sinh Chúa làm cho Lazarô. Vì thân xác sống lại rồi sẽ chết, nhưng nhờ sám hối con người sẽ được hạnh phúc đời đời.

CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi con người chúng con hoán cải vì Nước Trời đã gần đến. Mẹ Maria cũng đã nhắn nhủ con người: Hãy ăn năn đền tội. Dấu chỉ dịch bệnh và tai ương khắp nơi cũng cho thấy sự mong  manh của thế giới này. Vì vậy xin cho chúng con biết ý thức hoán cải để được sống trong ơn nghĩa của Chúa. Amen.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Tin Mừng : Lc 11,37-41

Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

SUY NIỆM :

Thành phần ưu tuyển như nhóm Pharisêu, họ để ý đến hình thức bên ngoài, vì họ là người của công chúng. Vì vậy không biết bên trong họ ra sao, nhưng bên ngoài của họ phải đẹp. Đó là lý do họ luôn chu toàn lề luật cách tỉ mỉ.

Đức Giêsu không chấp nhận thái độ giả hình. Theo Ngài “lòng đầy miệng mới nói ra”. Bên ngoài phải được thể hiện bằng tính cách bên trong.

Vì vậy mà Ngài yêu cầu ông Pharisêu phải “bố thì những gì ở bên trong”. Mà muốn bố thí người ta phải có, vì không ai có thể cho cái mình không có.

Đối với Đức Giêsu, điều cốt lõi bên trong con người phải có chính là sự chân thành và tình yêu thương. Sự chân thành giúp chúng ta sống thật với mình, không muốn phô trương, không thích khoe khoang. Tình yêu thương giúp ta trân trọng mọi người như Đức Giêsu. Khi có hai điều đó, “mọi sự sẽ trở nên trong sạch” cho chúng ta.

CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, được gặp gỡ, được đón rước hằng ngày là một vinh dự cho chúng con. Xin cho chúng con đến với Chúa bằng tấm lòng thành để học nơi Chúa tình yêu thương hầu sống chan hòa với mọi người. Amen.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Tin Mừng : Lc 11,42-46

Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”

Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa! ”  Đức Giê-su nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

SUY NIỆM :

Cái khốn của những người Pharisêu không phải vì họ làm những việc “lặt vặt”, vì nếu làm tốt những việc dù chỉ nhỏ mọn thì đó là dấu chỉ một người công chính. Nhưng Đức Giêsu quở trách vì họ lo làm việc lặt vặt mà “bỏ qua công bình và lòng yêu mến Chúa”.

Sự công bằng là không được chiếm đoạt của người khác. Những người Pharisêu đã tìm mọi cách để chiếm đoạt của người khác, đôi khi bằng cả những phương pháp thánh thiên như lấy lòng các bà góa về đời sống đạo đức giả tạo của họ.

Đáng sợ nhất là dùng phương thế thánh thiện để chiếm đoạt của người khác, điều mà Đức Giêsu đã hành động mạnh mẽ để khử trừ qua hình thức đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ. Điều mà Giáo hội gọi là mại thánh.

Đáng sợ hơn nữa khi người ta làm những việc đạo đức mà không có lòng mến Chúa, những việc đó như một thứ đánh bóng tên tuổi, như một liều thuốc phiện để trấn an lương tâm của mình.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, thật đáng sợ những việc mà Chúa đã lên án trong bài Tin Mừng hôm nay, vì nhiều khi chính chúng con đã làm điều đó. Xin Chúa giúp chúng con hoán cải để biết làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa. Amen. 

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Tin Mừng  Lc  11,47-54

“Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.  “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và  Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.  Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.

SUY NIỆM :

Đức Giêsu vạch rõ bộ mặt của những người Pharisêu và các kinh sư. Cha ông họ đã không đón nhận các ngôn sứ còn giết chết các ngài.

Bản thân họ mang danh là những người hướng dẫn người khác, nhưng lại không chỉ đường dẫn lối cho người ta, hoặc chỉ những con đường sai lạc.

Khi được Đức Giêsu chỉ cho thấy những sai trái đó, họ có thể trở thành người tốt nếu họ biết tiếp thu và sửa đổi, đằng này còn còn “căm giận Đức Giêsu ra mặt”, nghĩa là họ không chấp nhận sự thật để hoán cải.

Con người có thể sai, nhưng không thể chấp nhận những người biết sai mà không sửa. Lời Chúa có thực sự là Tin mừng hay không còn tùy thuộc vào người đón nhận, vì dù lời Chúa luôn luôn là tin mừng, nhưng nếu những người không đón nhận thì nó trở thành tin buồn với họ.

CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin cho con biết tránh thái độ tự hào tự mãn về đời sống đức tin của mình để không còn đón nhận, mà tưởng rằng mình trao ban. Chính vì nghĩ mình ở một vị thế cao như vậy nên con không thể lắng nghe và sửa đổi được. Xin Chúa biến đổi con. Amen.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Tin Mừng : Lc 12,1-7

Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà. “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

SUY NIỆM :

Ba bài học khác nhau được Đức Giêsu lồng vào chung một bài giảng.

Bài học thứ nhất là tránh men Pharisêu, nghĩa là thói đạo đức giả. Họ sống không vì mối tương quan với Chúa và tha nhân, mà chỉ quy về mình. Nếu hướng về Chúa, họ sẽ phải lắng nghe và thực hành lời Chúa, họ sẽ thấy mình yếu kém để cố gắng hơn. Nếu hướng về tha nhân họ sẽ không muốn phô trương đạo đức để muốn khẳng định bản thân mình hơn người khác. Chính vì hướng về bản thân nên họ phải giả hình để bản thân mình được luôn đẹp.

Bài học thứ hai là phải biết kính sợ Thiên Chúa. Con người sợ những ai làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm, ảnh hưởng đến danh giá và uy tín của mình. Con người không biết nhìn xa hơn để hướng về Đấng có thể làm mọi sự cho ta, Đấng có thể ban tất cả, cũng như có thể lấy tất cả của ta.

Bài học thứ ba là về sự quan phòng của Thiên Chúa cho mỗi cuộc đời khác nhau, nhưng tất cả đều được Ngài chăm sóc, vì vậy đừng quá lo lắng.

CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin cho con biết tránh xa men Biệt phái là lối sống giả hình, để con biết thật tình với Chúa và người khác, dù bản thân con còn rất nhiều điều xấu. Amen.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Tin Mừng : Lc 12, 8-12

“Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. “Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha. “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”

SUY NIỆM :

Đức Giêsu nói rõ ràng về phần thưởng dành cho những ai biết giới thiệu Chúa cho người khác. Phần thưởng đó là được Thiên Chúa tuyên bố nhận vào gia đình Đức Giêsu.

Vì vậy đời sống người Kitô hữu phải có một sự ý thức trong mọi lời nói việc làm của mình đều có thể thúc đẩy hoặc ngăn cản người khác đến vơi Chúa.

Người ta không chịu nghe giáo lý của Đức Giêsu mà người ta chỉ nhìn vào cách sống của các môn đệ Đức Giêsu để mới có thể biết đến Ngài.

CÀU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin cho con tuyên xưng Chúa trong cuộc sống thường ngày bằng cách sống đúng tư cách người Kitô hữu: gắn bó với Chúa và yêu thương con người.

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here