Saturday, June 15, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 24 | Mùa Thường niên | Năm C   

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 15, 1-10 hoặc 1-32

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy, Tôi bảo các ông: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải. 

“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: ‘Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất’. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

SUY NIỆM:

Con đường của Tin Mừng là con đường sám hối và đổi mới. Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.”

Hình ảnh những người “tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng” chính là hình ảnh để quảng bá cho Tin mừng của Chúa Giêsu, Tin mừng dành cho những người biết sám hối; Vì sự thật của Tin mừng là Thiên Chúa tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất.

Ngược lại, những ai tự hào mình là người công chính thì họ sẽ không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, họ không “đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng”, vì họ cho rằng lời giảng dạy đó không cần cho họ.

Thế cho nên, Nước Trời là nơi dành cho những người khiêm tốn chứ không phải cho những người thánh thiện. Để dù cho họ tệ bạc nhưng biết khiêm tốn thì họ sẽ cần đến Thiên Chúa. Ngược lại khi thánh thiện mà loại trừ Thiên Chúa, thì đó chỉ là sự thánh thiện giả tạo.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết rằng mình chưa hoàn hảo, thậm chí rất tệ hại; Nhưng tin tưởng rằng nếu con biết chạy đến với Chúa bằng tất cả sự khiêm tốn, tự hạ thì con sẽ được Tình Yêu của Ngài thánh hóa.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 7, 1-10

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”. Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm”.

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.  

SUY NIỆM:

Dù là ai, làm gì, có tin Chúa hay không… nhưng nếu biết thương xót, nhạy cảm với đau khổ của người khác và ra tay cứu giúp thì những người đó đang sống trong Nước Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đến thế gian để loan báo Tin mừng cứu độ. Tin mừng đó làm cho người ta được trở nên giống Chúa trong mọi sự. Tin mừng đó làm cho người ta được sống trong Vương quốc của Tình Yêu.

Rõ ràng viên sĩ quan trong bài Tin Mừng hôm nay không biết Chúa Giêsu, nhưng chỉ vì ông quan tâm đến người đầy tớ của mình nên ông đã cậy người đến với Chúa Giêsu với mục đích chữa lành cho tên đầy tớ của ông ta. Chỉ hành động như thế thôi mà ông được Chúa Giêsu khẳng định: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.

Như vậy, lòng tin hệ tại ở thái độ cư xử giống Chúa Giêsu là biết quan tâm đến người khác để lo lắng, chăm sóc cho họ, nhất là để họ được hạnh phúc trọn vẹn.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết trau dồi niềm tin của mình bằng hành động bác ái, yêu thương đối với những người xung quanh. Xin cho con biết giống Chúa để lo lắng cho mọi người, nhất là những người thấp kém trong xã hội hôm nay.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 7, 11-17

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Đừng khóc nữa”. Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.  

SUY NIỆM:

Cái chết của một thanh niên làm người mẹ đau đến thắt ruột, hàng xóm láng giềng cũng thông cảm với bà và tiếc nuối cho cậu thanh niên… Nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở hành động tiễn đưa cho đến cuối đoạn đường dương thế.

Chúa Giêsu thì không. Ngài không chỉ dừng lại ở tiếc thương, vì nơi Ngài không có sự tiếc nuối, mà Ngài là yêu thương, nên hành động của Ngài là ra tay để cho tình yêu được tiếp nối.

Chúa Giêsu không đưa người ta đến cuối đoạn đường, vì nơi Ngài là sự vĩnh cửu; Ngài đưa họ vào sự sống đời đời qua hình ảnh cho người thanh niên sống lại.

Quả  thật, qua hành động của Chúa Giêsu, Luca kể lại: “Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết bắt chước Chúa để đồng cảm với mọi cảnh huống của cuộc đời, và biết ra tay để chia sẻ với những người cùng khốn.

THỨ TƯ- 14/09 : SUY TÔN THÁNH GIÁ

LỜI CHÚA: Tin Mừng Ga 3, 13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.  

SUY NIỆM:

Hình ảnh cây thập giá cho biết ý định của Thiên Chúa: “Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

Nếu luận phạt, Ngài đã ngồi trên cung điện, trên ngai tòa để xét xử. Nhưng Ngài đã dùng cây thập giá là hình phạt cho con người để từ đó chung chia nỗi đau do tội lỗi với con người.

Sự chung chia này không phải bằng cách Ngài phạm tội, nhưng bằng cách chấp nhận hình phạt của  tội; không phải bằng cách “chạy án” để khỏi mang lấy hình phạt, nhưng sẵn sàng gánh lấy cho đến cùng với con người.

Thiên Chúa không muốn luận phạt, kết án con người, nhưng qua cây thập giá Ngài muốn cứu độ và giải thoát con người. Vì thế để được cứu độ và giải thoát, con người cần phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa Giêsu.

Thập giá đây là hình ảnh của gánh nặng bởi cuộc sống mưu sinh, bởi công việc, bởi bổn phận và bởi những nặng nề do cám dỗ, tội lỗi, và những chán chường…

Hãy mạnh dạn vác lấy vì tin rằng Chúa đã, đang và sẽ cùng vác với chúng ta.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn lên cây thập giá mỗi khi đức tin con chao đảo, mỗi khi con chán nản, mệt mỏi… vì gánh nặng của biết bao lo toan và nhất là vì gánh nặng của tội lỗi.

THỨ NĂM- 15/09: ĐỨC MẸ SẦU BI

LỜI CHÚA: Tin Mừng Ga 19, 25-27

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình. 

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu đã dùng cây thập giá để cứu độ con người, còn Mẹ Maria đã hiệp thông trọn vẹn với ơn cứu độ đó bằng cách gánh lấy nỗi đau của con mình.

Sự Sầu Bi của Đức Mẹ không phải là buồn phiền vì những đau khổ xảy đến cho mình, và nhất là cho Con của Mẹ; nhưng Sầu Bi là trong tất cả mọi đau khổ mẹ đều hiệp thông với Thiên Chúa. Vì thế, nỗi đau khổ đó không còn là nỗi đau khổ của riêng Mẹ, nhưng là nỗi đau khổ của Thiên Chúa: tất cả vì tội lỗi của nhân loại.

Con người mang lấy hậu quả của tội nguyên tổ nên gánh lấy đau khổ do bệnh tật, bất hạnh, tội lỗi và cái chết. Tất cả sẽ trở nên vô nghĩa và dấu chấm hết cho con người nếu họ gánh lấy một mình.

Nhưng nếu biết kết hợp cùng Chúa Giêsu, thì tất cả những đau khổ đó sẽ được thánh hóa để mang lại lợi ích thiêng liêng cho bản thân và góp phần thánh hóa nhân loại.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết chia sẻ cùng Mẹ mọi gánh nặng trong cuộc đời, để được Mẹ gánh cùng con; Vì con tin chắc rằng, gánh nặng của Mẹ, đau khổ của Mẹ sẽ được Con Mẹ đưa vào cuộc khổ nạn của Ngài, từ đó sinh ơn cứu độ cho con.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 8, 1-3

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người. 

SUY NIỆM:

Trên bước đường loan báo Tin Mừng, có nhiều người cùng chia sẻ sứ mạng với Đức Giêsu. Trong số đó có nhóm Mười Hai là những người kề vai sát cánh với Chúa Giêsu.

Kế đến là những người thành tâm thiện chí, trong đó phải kể đến những người phụ nữ, là thành phần thấp cổ, bé miệng trong dân thời bấy giờ; nhưng họ đã chia sẻ với Chúa Giêsu tất cả những gì mình có bằng tất cả tấm lòng thành.

Môn đệ Đức Giêsu là những người chia sẻ sứ mạng loan báo Tin mừng với Ngài bằng tất cả khả năng và những gì mình có, để góp phần cho nhiều người biết đến Nước Thiên Chúa.

Chính vì thế thay vì bận tâm đến việc Chúa sẽ làm gì cho ta, hãy nghĩ đến việc ta đã góp phần như thế nào trong việc loan báo Tin mừng.

Đừng đòi Chúa, đòi Giáo hội những quyền lợi cho riêng mình, hãy tin chắc rằng Chúa biết cách để lo liệu cho ta; thay vào đó hãy cố gắng mỗi ngày cộng tác với Chúa, với Giáo hội bằng tất cả khả năng Chúa ban.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con lòng quảng đại để không tiếc nuối những gì mình có, mà sẵn sàng dâng hiến tất cả để cộng tác với Chúa nhằm loan báo Tin mừng; Tin mừng mà chính con đã được đón nhận bởi lòng thương xót của Chúa.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 8, 4-15

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”. 

Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”. Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: “Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”. 

SUY NIỆM:

Hạt giống từ trong thúng được bàn tay người gieo giống tung ra. Chắc chắn những hạt giống đó mẫy, căng tràn sức sống, đợi chờ để nảy mầm, lớn lên, sinh nhiều bông hạt, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người gieo trồng.

Tuy nhiên, đôi chân người gieo giống cứ bước tới trên mọi nẻo đường: đường chông gai, đường sỏi đá, đường nhiều cỏ dại và cả đường có mảnh đất tốt đã cày, đã xới, đã ngâm nước đợi chờ hạt giống.

Kết quả tùy thuộc vào loại đất. Dĩ nhiên những mảnh đất được đầu tư, đạt yêu cầu sẽ cho một vụ mùa tươi tốt, bội thu. Còn mảnh đất nào không đạt chuẩn thì sẽ không mang lại kết quả, hoặc kết quả rất kém.

Tâm hồn của người Kitô hữu như mảnh đất: có khi bên vệ đường, có khi gai góc mọc um tùm, có khi có dại chen đầy mặt đất, có khi cằn cỗi vì sỏi đá, và cũng có khi được cày bừa cẩn thận.

Thái độ cày bừa chính là nổ lực sống đức tin mỗi ngày theo lời Chúa dạy để bỏ bớt những gì bất xứng, để đổ đầy những gì cần thiết cho mảnh đất tâm hồn đó.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con sự siêng năng để cải tạo mảnh đất tâm hồn mỗi ngày bằng cầu nguyện, xét mình và lãnh nhận bí tích, nhất là bí tích Giải tội.    

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here