Thursday, April 25, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 17 | Mùa Thường niên | Năm C

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN – C

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Lc 11, 1-13

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông:

“Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'”.

Và Người còn bảo các ông rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy’. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: ‘Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. 

“Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. 

“Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”.

SUY NIỆM:

Người môn đệ phải cầu nguyện, vì đó là sức mạnh và sự nối kết giữa chúng ta với Thiên Chúa là Cha. Cầu nguyện như hơi thở, như thức ăn, như sự sống cho tâm hồn, ngoài ra còn là để tìm thánh ý Chúa. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta về việc cầu nguyện.

Cầu nguyện cần sự khiêm tốn để nhìn nhận sự thiếu thốn của bản thân, như người kia thấy mình thiếu, nên dù giữa đêm vẫn đến vay mượn bạn mình thức ăn.

Cầu nguyện cần sự kiên nhẫn để thể hiện điều chúng ta xin là điều thiết yếu, nên dù năm này tháng nọ chúng ta vẫn đi tìm.

Yếu tố quan trọng nhất của cầu nguyện là lòng tin. Biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên Ngài sẽ lo liệu, ban cho chúng ta những gì đúng ý Ngài.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, giữa những bộn bề, bôn ba của cuộc sống, xin cho chúng con biết dành những giây phút riêng tư với Chúa để tiếp thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ bỏ cuộc trong đời sống đức tin.

THỨ HAI – 25/07: THÁNH GIACÔBÊ TĐ

LỜI CHÚA: Mt 20, 20-28

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

SUY NIỆM:

Thế gian tìm kiếm vị trí, ghế ngồi; còn môn đệ Chúa Giêsu phải sống tinh thần phục vụ.

Để có được vị trí, ghế ngồi trong xã hội, người ta phải đánh đổi nhiều thứ: lương tâm, tiền bạc, thậm chí sĩ diện của mình. Để trở thành môn đệ Chúa Giêsu, người ta chỉ cần phục vụ tận tình.

Đổi lại, vị trí, ghế ngồi trong xã hội có ngần, có hạn, và đôi khi dễ bị hạ bệ; còn trở thành môn đệ Chúa Giêsu là một hạnh phúc lớn lao và vĩnh cửu. Giữa hai điều giới hạn và vĩnh cửu bạn chọn điều nào?

Và môn khi đã trở thành môn đệ Chúa Giêsu, phải cẩn trọng trước tinh thần thế tục, trước những cám dỗ của vật chất, hưởng thụ.

Muốn tránh tinh thần thế tục thì phải gia tăng việc phục vụ. Bắt chước Thầy Giêsu để yêu và yêu đến cùng; phải phục vụ mọi người không phân biệt một ai.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết bước đi trên con đường thập giá của Chúa Giêsu bằng con đường yêu thương-phục vụ. Đừng để con tìm kiếm phần thưởng hoặc lời khen ngợi từ việc phục vụ của mình, nhưng trong mọi sự, con hạnh phúc vì thấy mình nên giống Thầy Giêsu.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Mt 13, 36-43

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp lại rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.   

SUY NIỆM:

Từ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thái độ làm việc cho Nước Chúa: cần mẫn như con kiến, chăm chỉ như con ong, thanh thoát như con bướm. Như “kiến tha lâu cũng đầy tổ”. Chúng ta cứ việc làm hết sức mình, mỗi ngày một chút chứ không thể nào một ngày một bữa mà làm được chuyện nọ chuyện kia.

Dĩ nhiên không thể nói kiểu cứ làm mà không nhắm đến mục đích, kết quả. Điều đó chỉ dành cho những kẻ ngu dại và không biết tính toán. Còn con cái của Nước Trời thì phải tính toán, cứ hành động, còn Chúa thì cho kết quả.

Như con ong, chúng ta không được lười biếng, nhưng phải làm việc một cách chăm chỉ. Như con ong, mỗi loài có một nhiệm vụ riêng, chúng ta không thể phân bì hay tự hào về nhiệm vụ của mình, nhưng cứ lo chu toàn phận sự.

Như con bướm hút lấy tinh hoa của đất trời, chúng ta cũng phải có thái độ thanh thoát khi làm việc cho Nước Chúa. Không tìm tư lợi riêng cho mình. Không mong sự báo đáp của người, không tranh thủ tình cảm riêng tư, nhưng phải vô tư và vô vị lợi.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, khi con cần mẫn như con kiến, chăm chỉ như con ong, thanh thoát như con bướm thì cũng là lúc con gieo hạt cải vào trong đất, vùi nắm men vào đấu bột. Nếu con thực sự là giống tốt, là men ngon thì tất nhiên hạt sẽ nảy mầm, bột sẽ dậy lên tùy theo mức độ Chúa muốn. Điều quan trọng là xin cho con biết làm hết sức mình.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Mt 13, 44-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

SUY NIỆM:

Điều quan trọng nhất trong bài Tin Mừng hôm nay là “Kho báu”,“Viên ngọc”. Đó là hình ảnh của Nước Trời. Chắc chắn Nước Trời còn quý giá hơn gấp trăm, gấp ngàn lần, vì kho báu và viên ngọc chỉ xài được ở đời này, còn giá trị của Nước Trời là vĩnh cửu.

Tuy nhiên kho báu và ngọc quý thì con người dễ dàng nhận ra giá trị của nó, còn Nước Trời thì cao siêu, mờ ảo quá. Chính vì vậy mà con người thường lầm lẫn trong chọn lựa của mình: những cái thật tưởng là giả, những cái giả tưởng là thật.

Làm sao để không bị chao đảo trước những mời gọi ngon ngọt của những giá trị giả? Hay làm sao để con vững vàng trước giá trị vĩnh cửu? Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa chỉ rất rõ ràng, người nông dân khi phát hiện ra kho tàng rồi, thì ông ta “chôn giấu lại”, sau đó mới đi “bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng ấy”.

Kho tàng Chúa đã ban chính là hồng ân đức tin trong ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội; nhưng phải “bán tất cả” mới có thể sở hữu được nó. Hành trình trần thế là hành trình “chôn giấu” kho tàng cho cẩn thận, kẻo kẻ thù phát hiện sẽ cướp mất. Đồng thời phải biết “bán tất cả” để đổi lấy nó. 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết khôn ngoan từ bỏ những thứ không cần thiết để được Chúa đổi lại con một giá trị cao quý, chính là Nước Trời.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Mt 13, 47-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

SUY NIỆM:

Một hình ảnh phổ quát của Giáo Hội. Một tình yêu thương của Thiên Chúa thể hiện qua việc cá tốt, cá xấu, cá lớn, cá nhỏ; người tốt, người xấu, mọi chức vụ, mọi trình độ, mọi giai cấp đều được ở trong mảnh lưới, ở trong Giáo Hội của Chúa.

Tình trạng vàng thau lẫn lộn chỉ xảy ra ở đời này, còn đời sau người xấu không thể ở chung với người tốt; cá xấu bị loại ra ngoài, cá tốt mới được giữ lại. Biết như vậy để chúng ta nghĩ đến chuyện bây giờ mình có thể che đậy những xấu xa, những tệ hại, nhưng không thể che đậy mãi trong ngày sau hết. Vì vậy, ngay từ bây giờ hãy phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng của hồng ân, ánh sáng có thể bảo vệ và gìn giữ chúng ta. Đó là Bí tích Giải tội và ý thức phản tỉnh của bản thân mình.

CẦU NGUYỆN:

Xin ơn Chúa giúp để mỗi ngày con sống tốt lành thánh thiện, gắn bó với Chúa hơn, để đến ngày chiếc lưới được kéo lên, con xứng đáng được Chúa giữ lại hưởng hạnh phúc với Chúa.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Mt 13, 54-58

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Và họ vấp phạm đến Người.

Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.

SUY NIỆM:

Tại sao những người đồng hương và bà con với Chúa không nhìn nhận Chúa? Họ quan niệm một Đấng Cứu Thế theo cái nhìn của họ. Họ không cho phép một Đấng Cứu Thế là một người như họ. Điều đó thể hiện một sự ghen tị. Tại sao một người tôi quen biết được những điều như vậy mà tôi không được? Tại sao gia đình người này bình thường, thậm chí còn tầm thường nữa mà lại được như vậy? Tại sao nó cũng là bạn bè tôi, tôi học giỏi hơn nó nữa mà tôi không được điều đó?… Đủ thứ câu hỏi tại sao xuất phát từ sự ghanh tị. Mà một khi sự ghanh tị nổi lên thì người ta sẽ hành động một cách khủng khiếp . Matthêu tiết lộ cho chúng ta biết: “Và họ vấp ngã vì Người” (Mt13, 57). Chúng ta không hiểu là họ đã làm gì, nhưng chắc chắn hành động của họ trong sự thiếu suy nghĩ.

Từ hình ảnh những người thân của Chúa, chúng ta nhìn đến chính bản thân mình. Thái độ của chúng ta dành cho anh chị em mình cũng giống như vậy, một thái độ ghen tương. Tại sao họ được như vậy mà tôi không được? Người khác làm được điều này, điều nọ hay ho, chúng ta không dám khen, vì khen thì sẽ thua họ rồi sao. Nhất là khi chúng ta gần gũi ai, ít khi nào chúng ta tự hào về những điều họ làm được lắm, đôi khi còn muốn lợi dụng, nói cách này hay cách khác để người ta hiểu lầm sự thành công đó là có phần đóng góp của chúng ta…

Vì vậy làm sao để chúng ta có một cái nhìn linh thánh, biết nhìn nhận những điều hay nơi anh chị em của mình, biết khen ngợi, tán dương mỗi khi anh chị em mình làm được điều tốt. Điều quan trọng nhất là phải ý thức mình chẳng là gì đâu, ngược lại, người khác là một ân huệ Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta luôn cám ơn Chúa về sự hiện diện của người khác trong cuộc đời của mình. Khi có được cái nhìn như thế, thì chúng ta sẽ càng cám ơn Chúa hơn về những gì người khác làm được chứ không phải ghen tị nữa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con khiêm tốn đủ để nhìn ra những điều tốt đẹp nơi ngươi khác.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Mt 14, 1-12 

Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy”. Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: “Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ”. Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó dặn trước, nên nó nói: “Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con”. Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.  

SUY NIỆM:

Hêrôđê là một con người đam mê xác thịt. Ông bị những đòi hỏi của xác thịt che mờ đi tâm trí của ông. Là một người lãnh đạo, đúng ra ông phải đứng đắn để làm gương cho người khác. Tuy nhiên, người ta cũng có thể thông cảm cho một ông vua có nhiều tì thiếp, nhưng điều đáng nói là ông lại dan díu với chị dâu của mình, và tệ hại hơn ông đã bất chấp tất cả để thỏa mãn đam mê của ông.

Ngược lại, Gioan là một người thanh thoát với những đam mê xác thịt trần gian. Luca cho con biết là ông ở trong hoang địa, ăn châu chấu và uống mật ong rừng, có nghĩa là một lối sống không vướng bận gì đến những nhu cầu của thể xác. Và quan trọng nhất là ông luôn quan tâm để thi hành sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Chính vì vậy là nơi con người ông tràn ngập ơn thánh, không còn chỗ cho những đam mê xác thịt.

Đam mê vẫn luôn luôn có trong con người. Có khi là đam mê xấu, và có khi là đam mê tốt. Nếu để cho nhiều đam mê tốt ngự trị thì nó sẽ lấn lướt những đam mê xấu. Vì vậy thay vì đam mê những chuyện phù phiếm, những giá trị mang lại thỏa thích cho riêng mình, thì hãy đam mê những điều cụ thể mang lại lợi ích chung cho cộng đồng, cho xã hội.

Thái độ của Gioan là một thái độ đầy sức mạnh của Chúa, thể hiện một con người ngập tràn ân thánh. Không để cho đam mê dục vọng chiếm ngự, không sợ hãi, không khúm núm, không cúi đầu trước bất công… Đó là một tấm gương cho chúng ta noi theo.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết gắn bó với Chúa để con có được một tâm hồn thanh thoát, không để cho bất cứ điều gì chiếm ngự được con ngoài Chúa. Amen.

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here