Sunday, June 16, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | CN 4 Mùa Vọng & BNGS | Năm B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG VÀ TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG  NĂM B

LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

SUY NIỆM:

Để có thể “Tham Gia Vào Đời Sống Giáo Hội”, trước hết phải nhận ra thánh ý Chúa, vì chỉ khi biết điều gì Chúa muốn, người ta mới sẵn sàng cộng tác giống như Đức Maria.

Chắc chắn việc sứ thần hiện đến không phải bằng xương bằng thịt, nhưng đó là buổi gặp gỡ trong sâu thẳm tâm hồn khi Mẹ đang cầu nguyện với Thiên Chúa. Dó đó, trong cầu nguyện người ta mới biết được ý Chúa.

Và chắc chắn Mẹ cũng không hiểu được chương trình của Chúa. Những lời giải thích của thiên thần về người nữ thụ thai không cần đến đàn ông là điều phản khoa học và không thể chấp nhận. Tuy nhiên Mẹ sẵn sàng vì Mẹ biết rằng đi theo đường lối Chúa phải chấp nhận mạo hiểm.

Khi tham gia vào chương trình của Thiên Chúa, Mẹ đã phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng với tình yêu Mẹ đã thực hiện trọn vẹn.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết bắt chước Đức Mẹ để tham gia vào đời sống Giáo Hội bằng tất cả con người của con. Chúa muốn gì con xin vâng điều đó.

THỨ HAI- 25/12: LỄ GIÁNG SINH

LỜI CHÚA : Ga 1, 1-5. 9-14

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

SUY NIỆM:

Nền tảng thần học của việc tham gia là Thiên Chúa đến với con người như trở về ”nhà mình”. Vì thế mừng lễ Giáng Sinh là mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa đến nhà mình, nhưng điều trớ trêu là người nhà đã không đón tiếp Ngài.

Tuy nhiên vẫn còn một ít người thiện tâm đã đón nhận Ngài và cho Ngài được “tham gia” vào chính đời sống của họ.

Vì thế khi tham gia vào đời sống Giáo Hội là chúng ta đang trở về nhà mình để sống đúng bổn phận của mình.

“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi”. Để có thể “Tham Gia” vào đời sống nhân loại, Ngôi Hai Thiên Chúa phải hạ mình xuống, tự hủy để như dòng nước có thể chảy đến bất cứ nơi nào và đổ về biển khơi.

Từ Mầu nhiệm Nhập thể, Tham gia của Con Thiên Chúa, chúng ta học được bài học Vì Yêu để sẵn sàng bỏ đi cái tôi cá nhân của mình mà Tham gia vào đời sống Giáo Hội; thực ra đó là việc sống tại “căn nhà” của mình.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, vì yêu Chúa đã đến sống giữa chúng con để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con cũng vì yêu mà sẵn sàng phục vụ Chúa và Giáo hội.

THỨ BA – 26/12 : THÁNH STÊPHANÔ

LỜI CHÚA: Mt 10, 17-22

Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn các con nơi hội đường. Vì Ta, các con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp các con, các con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha các con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết; cha sẽ nộp con; con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.

SUY NIỆM:

Không nao núng, sợ hãi trước những thử thách trong đời sống đòi hỏi một niềm tin vững vàng: “Tôi biết tôi tin vào ai”. Vì xác quyết niềm tin của mình nên dù những đòn vọt, đe dọa của người đời cũng không làm cho người môn đệ bỏ cuộc.

Đứng trước những đe dọa của người đời, người môn đệ không dùng sự khôn ngoan của mình, nhưng ơn Khôn Ngoan của Thánh Thần sẽ soi sáng cho họ biết phải làm gì.

Thánh Stêphanô đã chấp nhận khổ hình khủng khiếp là để người ta ném đá đến chết. Chắc chắn đó là kết quả của một niềm tin vững chắc vào Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa của Ngài; hơn thế nữa còn là sự kiên trì, vì “kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.” Rất có thể, một vài viên đá có thể chấp nhận được, nhưng cơn mưa đá đổ xối xả trên thân xác chắc chắn ngài cũng bị nao lòng, nhưng chính sự kiên trì của lòng trung thành đã giúp ngài can trường cho đến chết.

Đức tin của người môn đệ hôm nay cũng gặp muôn vàn gian nan thử thách, đòi hỏi họ phải có một lòng xác quyết vào Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, và sự trung thành cho đến cùng.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con trau giồi đức tin của mình mỗi ngày bằng việc cầu nguyện và suy niệm lời Chúa để con càng tin tưởng vào Chúa hơn. Có như thế con mới có thể trung thành với Chúa cho đến chết.

THỨ TƯ – 27/12 : THÁNH GIOAN TĐ

LỜI CHÚA: Ga 20, 2-8

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

SUY NIỆM:

Tất cả mọi con đường ngay chính đều dẫn đến Chúa, nhưng con đường tình yêu sẽ đến với Chúa gần hơn, vì “Thiên Chúa là tình yêu”.

Con đường đó cho Gioan được phúc tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, nghĩa là ông rất gần với trái tim của Chúa. Ở đó có những điều ông chưa hiểu, nhất là những Chân lý cao siêu, nhưng ông cảm được những gì Chúa thao thức, ấp ủ để bằng tất cả tình yêu của mình ông cộng tác để Tình Yêu Chúa được lan tỏa.

Con đường đó cũng đã thúc bách ông dùng hết sức lực của tuổi trẻ để chạy đến mồ. Ông không nghĩ đến việc đến trước hay đến sau, nhưng phải đến vì nó liên quan đến Thầy mình.

Cũng chính tình yêu đã làm cho ông nhạy bén nhận ra ngay tức khắc Thầy mình sống đã lại: “ông đã thấy và đã tin.”

Mừng lễ thánh Gioan, nhắc chúng ta về một tình yêu dành cho Chúa vì Chúa đã yêu ta trước, để ta dùng tất cả năng lực tích cực của mình mà đáp trả lại tình yêu của Chúa để mong cho tình yêu được bay cao, bay xa và lan tỏa khắp.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con tin Chúa bằng tất cả lý trí, ý chí và nhất là con tim, để con dùng cả cuộc đời mình mà chuyển tải thông điệp yêu thương của Chúa.

THỨ NĂM – 28/12 : CÁC THÁNH ANH HÀI

LỜI CHÚA: Mt 2, 13-18

Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.

Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

SUY NIỆM:

Có những người chẳng biết Chúa Giêsu là ai, nhưng họ đã sống đúng với những con đường của Chúa, thậm chí có những người đã chết vì Chúa; trong số đó phải kể đến các Thánh Anh Hài, là những trẻ thơ đã phải chết oan ức vì cuộc truy sát Hài Nhi Giêsu của những thế lực độc ác muốn bảo vệ quyền lợi của mình.

Từ đó cho ta một cái nhìn phổ quát về Hội thánh của Chúa Giêsu. Nó chẳng những là những người tin và tham gia vào Hội thánh đó, mà còn là những người “liên lụy” trong ơn cứu độ. Họ là những người thành tâm thiện chí để sống bác ái yêu thương, cộng tác với Giáo hội trong nhiều việc dù họ không ghi danh vào Giáo hội, và có cả những người phải hy sinh, bị bách hại vì liên đới với Hội thánh Chúa.

CẦU NGUYỆN

“Lạy Chúa, các thánh Anh Hài đã không dùng lời nói, nhưng dùng chính cái chết của mình mà tuyên xưng danh Chúa, xin cho chúng con biết lấy cả cuộc đời mà minh chứng niềm tin như chúng con vẫn tuyên xưng ngoài miệng”.

THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

LỜI CHÚA: Lc 2, 22-35

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.

Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: “Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”.

SUY NIỆM:

Đối với ông già Simêon, được bồng ẵm Hài Nhi Giêsu, nghĩa là đụng chạm đến ơn cứu độ, là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời ông. Ông đã chờ đợi điều này, đã dấn thân, đã sống trọn vẹn cho sứ mạng vì điều này.

Khi đạt được hạnh phúc lớn nhất, ông sợ nó mất đi nên đã xin Chúa: “Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Từ hình ảnh của ông cho chúng ta biết dấn thân cả cuộc đời cho những giá trị cao cả. Điều đó khiến chúng ta phải hy sinh, phải hao mòn, phải mất mát. Và như một xác quyết, giá trị quý giá nhất chính là ơn cứu độ của Chúa ban cho ta.

Kế đến phải bằng mọi giá để gìn giữ, bảo vệ những giá trị cao đẹp mà chúng ta dấn thân tìm kiếm, thậm chí phải hy sinh mạng sống mình. Ông già Simêon xin Chúa cho mình chết đi vì quá hạnh phúc, ông sợ những hạnh phúc khác lôi kéo khiến ông nao lòng.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con nổ lực cả cuộc đời để làm gì? Con được gì sau cái chết này khi sự dữ đang lan tràn khắp nơi: bệnh tật, thiên tai, chiến tranh, tranh giành, bất công…? Tất cả mọi thứ sẽ qua đi, chỉ còn tình yêu ở lại. Tình yêu trong Chúa, tình yêu với mọi người. Chính tình yêu đó sẽ lưu giữ cho con hạnh phúc trong vương quốc Tình Yêu.

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

LỜI CHÚA: Lc 2, 36-40

Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

SUY NIỆM:

Bà Anna là mẫu gương cho những người sống công chính, thánh thiện vì bà có lòng trung tín trong mọi sự.

Trung tín trong đời sống gia đình thể hiện qua việc giữ lòng trung trinh với người chồng, kể cả khi ông đã qua đời: “Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi.”

Đặc biệt lòng trung tín của bà đối với Chúa: “Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa.”

Bà là tấm gương để chúng ta trau dồi lòng trung tín trong cuộc đời. Trung tín với mọi người xung quanh, nhất là những người chúng ta có liên đới. Đặc biệt trung tín với Chúa, vì Chúa thương ta và ban hạnh phúc đời đời cho ta.

Chữ tín là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, vì dù có mất hết mọi sự, nhưng còn chữ tín chúng ta vẫn còn liên đới với nhau.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết bắt chước bà tiên tri Anna để sống tốt trong mọi hoàn cảnh để thể hiện lòng trung tín với Chúa, với sứ mạng và với mọi người.

bài viết mới