Saturday, June 15, 2024
spot_img

Hạt giống nảy mầm | Lễ Hiện Xuống

Ga 20,19-23

A. Hạt giống…

Đây là lần thứ nhất Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ. Trong lần hiện ra này, Ngài nhắm những mục tiêu sau :

1. Giải tỏa nỗi sợ của các ông : các ông đang sợ, sợ đến nỗi đóng kín các cửa. Đức Giêsu hiện ra, lời đầu tiên Ngài nói là “Chúc anh em được bình an”.

2. Chứng minh cho các ông tin rằng tuy đã chết nhưng nay Ngài đã sống lại và đang sống thực : “Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn”.

3. Sai các môn đệ ra đi mang Tin Mừng và bình an cho mọi người.

4. Ban Thánh Thần và quyền tha tội cho các ông.

B. … nảy mầm.

1. Trong cuộc hiện ra này, hai lần Đức Giêsu nói “Chúc anh em được bình an” : lần thứ nhất để giải tỏa nỗi lo sợ trong lòng các môn đệ ; lần thứ hai trước khi sai các ông đi loan Tin Mừng. Nghĩa là bình an của Chúa rất cần thiết để giúp chúng ta khỏi sợ, và để chúng ta có thể đi loan báo Tin Mừng.

Xin ban cho con bình an cả khi con được Chúa “cho xem tay và cạnh sườn Ngài”, nghĩa là ngay giữa lúc đang quằn quại trong đau khổ ; xin cho con được bình an để Chúa có thể sai con đi loan Tin Mừng bình an cho anh chị em con.

2. “Ngài thổi hơi vào các ông” : để các tông đồ được bình an và có thể ra đi loan Tin Mừng, Đức Giêsu đã thổi hơi ban Thánh Thần cho họ. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được những hoa trái phát sinh khi có Thánh Thần trong mình, trong đó có sự bình an (Galata 5,22-23 : “Hoa trái của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ”).

3. Có một bà nổi tiếng đạo đức, nhân hậu và luôn bình tâm trước mọi thử thách. Một bà khác ở cách xa ít dặm, nghe nói thì tìm đến, hy vọng học được bí quyết để sống bình tâm và hạnh phúc. Bà hỏi :

– Thưa bà, có phải bà có một đức tin lớn lao  ?

– Ồ không, tôi không phải là người có đức tin lớn lao, mà chỉ là người có đức tin bé nhỏ đặt vào một Thiên Chúa lớn lao. (Góp nhặt)

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here