Thursday, April 25, 2024
spot_img

Dẫn lễ Thiếu nhi | CN 3 MC & CN 4 MC

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Dẫn vào Thánh lễ

Đền thờ Chúa ngự chính lòng ta
Phải tẩy sạch trong mọi đục tà
Từ bỏ đam mê và ích kỷ
Mọi điều bất chính đuổi xua ra.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba Mùa Chay: Thanh tẩy Đền thờ Thiên Chúa (Ga 2,13-25).

Chúa Giêsu đã đánh đuổi những người buôn bán, cùng với chiên, bò, bồ câu… ra khỏi Đền thờ: “Mang tất cả những thứ này ra khỏi nơi đây, đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2, 16). Chúa Giêsu đã thấy sự bất xứng và xúc phạm đang diễn ra bên trong khu vực Đền thờ; vì đây là nơi cầu nguyện và dâng của lễ cho Thiên Chúa.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho thiếu nhi chúng ta ý thức tôn trọng nơi dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa. Nhà thờ phải là nơi tôn nghiêm, nơi dành riêng cho Thiên Chúa và là nhà cầu nguyện dành cho mọi người. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Xh 20,1-17)
Sách Xuất hành tả lại việc Thiên Chúa ban Mười Điều Răn cho dân Is-ra-el qua trung gian ông Môsê, người Thiên Chúa tuyển chọn để lãnh đạo dân.

Bài đọc 2 (1Cr 1,22-25)
Thánh Phaolô kể lại cho các tín hữu Cô-rin-tô biết: ngài suốt đời rao giảng về Đức Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, người Hy Lạp cho là điên rồ.

Lời nguyện chung
Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa lấy dây thắt lưng làm roi đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền thờ. Hiệp với tâm tình của Chúa Giêsu trong việc bảo vệ và xây dựng Đền thờ Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1. Nhà thờ là nhà của Thiên Chúa, là nơi các tín hữu quy tụ để cầu nguyện. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh/ biết siêng năng đến nhà thờ để gặp gỡ Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Nhà thờ là nơi đặt Mình Thánh Chúa, là biểu tượng Thiên Chúa ngự giữa dân Người. Xin cho các tín hữu siêng năng tham dự Thánh lễ và viếng Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Thân thể các Kitô hữu là Đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin cho những di dân Công giáo/ biết xây dựng Đền thờ Thiên Chúa nơi tâm hồn và thân xác họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Chúa yêu thích ngự nơi những tâm hồn trong sạch”.Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ ý thức thanh tẩy tâm hồn, nhờ việc ăn chay sám hối và lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong ngôi nhà thờ này và lắng nghe chúng con cầu nguyện. Xin biến đổi tâm hồn và thân xác chúng con, để chúng con trở nên Đền thờ Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Dẫn vào Thánh lễ

Lời Thầy tiên báo cho hay
Rằng Ngài sẽ chết trên cây khổ hình
Ai tin mến Chúa hết tình
Ngài ban sự sống thần linh cho đời.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ tư Mùa Chay: Chúa Giêsu tiên báo Ngài phải chết cách nào để cứu độ con người (Ga 3,14-22).

Chúa Giêsu nói với Ni-cô-đê-mô: “Như Mô-sê treo con rắn trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải bị treo lên như vậy” (Ga 3,14). Con rắn đồng trong sa mạc đã cứu nhiều người Is-ra-el bị rắn độc cắn khỏi chết. Cũng thế, Chúa Giêsu chính là “phương thuốc” cứu con người khỏi phải chết đời đời.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi chiêm ngưỡng chân dung Đức Giêsu bị treo trên thập giá. Chúa đã chịu đau khổ để tất cả chúng ta được cứu thoát. Ngài đã dang tay ôm ấp cả nhân loại, để tất cả chúng ta trở thành những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (2Sb 36,14-16.19-23)
Sách Sử biên niên lược lại một giai đoạn lịch sử rất dài của dân tộc Is-ra-el. Họ đã phản bội Chúa và không nghe lời các ngôn sứ. Vì thế, họ đã bị rơi vào tay quân thù và phải lưu đày ở Ba-by-lon. Nhưng Chúa không bỏ rơi họ.

Bài đọc 2 (Ep 2,4-10)
Thánh Phaolô trong thư gửi cho các tín hữu Ê-phê-xô nhấn mạnh rằng: Chúng ta là những người đáng phải chết vì tội lỗi. Nhưng vì tình yêu, Thiên Chúa đã cho Con của Người gánh lấy tội lỗi của chúng ta, để tất cả được cứu rỗi nhờ ân sủng.

Lời nguyện chung
Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, con rắn đồng treo trong sa mạc trên đường đi về Đất Hứa là hình ảnh báo trước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên thập giá. Cùng suy niệm về cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, chúng ta hãy dâng lời nguyện xin.

1. Ai tin vào “Đức Kitô chịu đóng đinh”, người ấy sẽ được cứu độ. Xin cho các tín hữu trong Giáo hội xác tín rằng: chỉ có Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ muôn dân trông đợi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”. Xin cho những người chưa có niềm tin vào Thiên Chúa/ nhận ra tình yêu cứu độ của Người, và Con Một Người là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Thiên Chúa đã cho Con của Người gánh lấy tội lỗi của chúng ta, để tất cả khỏi phải chết. Xin cho những người đang sống trong tội lỗi và tuyệt vọng/ biết chạy đến với Chúa để nhận được nguồn ơn trợ lực của Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 4. Chúa Giêsu đã dang tay ôm ấp cả nhân loại, để chúng ta trở thành những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta/ biết dâng những hy sinh/ để cầu nguyện cho mình, cho tha nhân và cho Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, xin cho con mắt đức tin của chúng con được sáng để chiêm ngưỡng kỳ công cứu độ của Người qua Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

bài viết mới