Thursday, July 11, 2024
spot_img

Dẫn lễ Thiếu nhi | CN 2 TN & CN 3 TN

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

An-rê theo Chúa Ki-tô
Trở về giới thiệu Phê-rô anh mình
Chúng con nguyện hứa nhiệt thành
Mở mang Nước Chúa xứng danh tông đồ.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai Thường niên: Giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác (Ga 1,35-42).

Sau khi lưu lại với Chúa Giêsu, Anrê trở về và giới thiệu Chúa cho Phêrô anh mình và dắt anh đến giới thiệu với Ngài. Họ đã trở thành những môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu.

Khi đến xem chỗ Chúa Giêsu ở và lưu lại với Ngài khoảng vài giờ, các ông đã bỏ thầy mình là Gioan Tẩy Giả rồi theo Chúa, trở thành Tông đồ và sống chết cho Tin mừng Cứu độ.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời tất cả các bạn thiếu nhi cùng bước theo Chúa Giêsu, bắt chước những việc tốt Chúa Giêsu đã làm cho cha mẹ, cho dân chúng, nhất là cho những bệnh nhân và những người nghèo khổ. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (1Sml 3,3-10.19)
Đức Chúa chọn Sa-mu-el, và đã gọi Sa-mu-el ba lần. Đến lần thứ ba, ông mạnh dạn đáp lại: “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”.

Bài đọc 2 (1Cr 6,13-15a.17-20)
Khi trở thành Kitô hữu, chúng ta trở nên chi thể trong Thân thể Mầu nhiệm: Chúa Kitô là Đầu còn chúng ta là thân thể, và chính thân xác chúng ta cũng là đền thờ Ngôi Ba Thiên Chúa.

Lời nguyện chung
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, cuộc sống của Chúa Giêsu đã thu hút các môn đệ và dân chúng đến với Ngài. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

1. “Các ông đã đến xem chỗ Đức Giêsu ở, và ở lại với Người”. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo hội/ biết chiêm ngưỡng đời sống của Chúa Giêsu và thực hành những gì Ngài dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

2. “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a”. Xin cho những người tin vào Chúa Giêsu/ trở thành những môn đệ trung tín, hăng say rao giảng Nước Thiên Chúa cho lương dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Sau khi gặp Chúa Giêsu và lưu lại với Người, Anrê đã dẫn Phêrô đến giới thiệu với Chúa. Xin cho các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo lý viên và các anh chị trưởng/ biết giới thiệu nhiều điều về Chúa Giêsu cho nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”. Xin cho các bạn thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ nhạy bén nhận ra tiếng gọi của Chúa và sẵn sàng đáp trả.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, rao giảng Tin mừng bằng đời sống chứng nhân là cách thuyết phục hiệu quả nhất. Xin cho tất cả chúng con trở nên những tấm gương cho nhau, giúp nhau làm sáng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Bốn ông môn đệ đầu tiên
Nghe lời Chúa gọi họ liền theo luôn
Gương này nhắc nhở đoàn con
Chu toàn trách nhiệm làm môn đệ thầy.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba Thường niên: Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mc 1,14-20).

Khi được Chúa Giêsu kêu gọi, Simon và Anrê lập tức bỏ chài lưới mà đi theo Người; còn Gia-cô-bê và Gioan bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền, cùng với những người làm công, mà đi theo Đức Giêsu.

Việc chọn các môn đệ nói lên sự tiếp nối sứ mạng mà Chúa Giêsu muốn thực hiện ngay khi khởi đầu sứ vụ công khai, và sứ mạng ấy vẫn tiếp tục trong Giáo hội cho đến hôm nay.

Hiệp dâng Thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo hội và cho sứ mạng loan báo Tin mừng của Giáo hội. Xin cho các tín hữu nhiệt thành cộng tác trong việc mở mang Nước Chúa. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Gn 3,1-5.10)
Thiên Chúa sai ngôn sứ Giô-na đến cảnh cáo dân thành         Ni-ni-vê về lối sống tội lỗi của họ. Qua lời giảng dạy của ông, từ vua đến dân đã từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về cùng Chúa.

Bài đọc 2 (1Cr 7,29-31)
Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Cô-rin-tô rằng: hãy tỉnh thức chờ đón Chúa đến, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi.

Lời nguyện chung
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, giống như bốn môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi và họ đã từ bỏ mọi sự để theo Ngài. Với ước muốn trở nên những môn đệ trung thành của Đức Kitô, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

1. Bốn môn đệ đầu tiên đã bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giêsu vì Tin mừng Nước Trời. Xin cho Đức Giáo hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế và tu sĩ/ được ơn trung thành để bước theo Chúa Giêsu vác thập giá. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Việc chọn người tiếp nối công việc của Chúa Giêsu nói lên sự cấp bách của việc loan báo Tin mừng. Xin cho các dân tộc trên thế giới/ vui vẻ đón nhận Tin mừng của Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Điều răn thứ năm của Hội thánh dạy chúng ta: đóng góp cho các nhu cầu vật chất của Hội thánh. Xin cho các gia đình Công giáo/ tích cực đóng góp tinh thần cũng như vật chất cho việc loan báo Tin mừng tại địa phương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những tay ngư phủ chinh phục người ta”.Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết hưởng ứng lời mời gọi “Hãy theo Ta!” của Chúa Giêsu, để đóng góp thêm thợ gặt cho Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, theo Chúa là chu toàn bổn phận. Xin gia tăng sức mạnh của Chúa trên mỗi người chúng con, để chúng con có thể chu toàn bổn phận đối với Chúa và tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

bài viết mới