Tuesday, July 9, 2024
spot_img

Dẫn lễ Thiếu nhi | Chúa nhật 31 Thường niên

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Nếu ai muốn được làm đầu
Phải làm rốt hết mà hầu anh em
Xin cho các bậc vai trên
Khiêm nhường phục vụ anh em hết mình.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi mốt Thường niên: Khiêm tốn hạ mình phục vụ anh em (Mt 23,1-12).

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc phê bình lối sống giả hình của các Luật sĩ và Biệt phái. Ngài đúc kết lời dạy một cách ngắn gọn và dễ nhớ: “Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” (Mt 23,12). Lời này thật giống với câu trong Kinh Ngợi Khen: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52).

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi hãy học cùng Chúa Giêsu, vì Ngài là mẫu gương khiêm nhường phục vụ con người tuyệt hảo nhất. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Ml 1,14b – 2,2b.8-10)
Ngôn sứ Ma-la-ki được Chúa sai đến để cảnh cáo các tư tế trong dân Is-ra-el. Nếu họ không biết ăn năn hối cải và thương yêu dân chúng, chính Đức Chúa sẽ trừng phạt họ.

Bài đọc 2 (1Tx 2,7b-9,13)
Thánh Phaolô tâm tình với các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca rằng: ngài thương yêu họ như người vú nuôi chăm sóc con cái. Gia sản ngài để lại cho họ là kho tàng Tin mừng và chính mạng sống của ngài.

Lời nguyện chung
Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu là mẫu gương khiêm tốn tuyệt hảo nhất cho chúng ta học đòi bắt chước. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1. “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa trong Hội thánh/ biết noi gương khiêm nhường phục vụ/ bằng cả mạng sống của mình như Đức Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, được Chúa trao cho trách nhiệm phục vụ người khác, biết khiêm nhường chăm sóc người dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Phục vụ là quên mình, phục vụ là cho đi. Xin cho quý vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ/ trở nên những mẫu gương phục vụ Chúa và Giáo hội không biết mệt mỏi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Thiên Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Xin cho các thầy cô giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ biết nhường nhịn nhau khi phục vụ cộng đoàn, và khiêm tốn chấp nhận phần thiệt về mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa luôn tạo cơ hội để chúng con có thể phục vụ Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con mỗi khi phục vụ Chúa và anh chị em, biết khiêm tốn hạ mình như Đức Kitô đã làm gương cho chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

bài viết mới