Saturday, June 15, 2024
spot_img

[Tài liệu] Tải tài liệu sách Khải huyền

Mạc khải cho Thánh Gioan được viết ra vào thời kỳ tín hữu của Chúa Giêsu bị bách hại nặng nề. Tác giả khuyên tín hữu hãy kiên trì, hy vọng và trung tín giữ vững đức tin dù bị bắt bớ, bách hại.
Sách bao gồm một số các thị kiến liên tiếp nhau và đôi khi lập lại với một hình thức khác. Những thị kiến được trình bày bằng nhiều biểu tượng mà những người đọc thời bấy giờ hiểu, nhưng đối với những người khác sẽ là những bí ẩn. Sách Khải huyền được giải nghĩa theo nhiều cách khác nhau về chi tiết; tuy nhiên, chủ đề chính thì rõ ràng: Chúa Cứu Thế Giêsu là Chúa Tể, cuối cùng Ngài sẽ hoàn toàn đánh bại mọi kẻ thù, kể cả Satan, và ban thưởng cho con dân trung tín của Ngài trong trời mới, đất mới vinh quang.

Quý vị có thể tải các tập tin PowerPoint bài học dưới đây:

*Lưu ý: Để có thể sử dụng các file bài học, quý vị vui lòng cài đặt các Fonts dưới đây vào máy tính trước khi sử dụng: Tải Fonts về máy.

Hướng dẫn cài đặt Fonts

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here