Wednesday, April 24, 2024
spot_img

[Bài viết] Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra bao nhiêu lần?

Sau khi Chúa Giêsu trỗi dậy từ cõi chết, Người đã hiện ra với các môn đệ nhiều lần. Người hiện ra không phải chỉ trong một ngày, nhưng trong nhiều ngày, trong quãng thời gian giữa cuộc Phục sinh và Thăng thiên của Người. Vậy Người đã hiện ra chính xác là bao nhiêu lần?

Xét về mặt câu chữ mà nói, chúng ta không được biết về tất cả những lần Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ trong thời gian 40 ngày này. Thánh sử Gioan đã có lời giải thích cho việc, tại sao các trình thuật Tin mừng không phải là bản tường thuật lịch sử đầy đủ: “Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này” (Ga 20,30). Dầu vậy, các sách Tin mừng cũng ghi lại một số lần hiện ra. Đức Giêsu đã hiện ra 10 lần cả thảy với các môn đệ sau khi Người phục sinh.

(1) Với bà Maria Mácđala: Đức Giê-su gọi bà: “Maria!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: “Rápbuni!” (nghĩa là “Lạy Thầy”). Đức Giêsu bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20,16-17).

(2) Với các bà khác (có lẽ là bà Maria Clêôpát, và bà Maria, thân mẫu ông Giacôbê và ông Gioan): Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,8-10).

(3) Với hai môn đệ trên đường Emmaus: Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ (Lc 24,13-43).

(4) Với ông Phêrô (Lần đầu): “Chúa chỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn” (Lc 24,34).

(5) Với các môn đệ (không có ông Tôma): Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” (Lc 24,36).

(6) Với các môn đệ (có mặt ông Tôma): Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giêsu bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”(Ga 20,26-29)

(7) Với bảy môn đệ: Sau đó, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simôn Phêrô, ông Tôma gọi là Điđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau (Ga 21,1-2).

(8) Với năm ngàn môn đệ: Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ (1 Cr 15,6).

(9) Với ông Giacôbê và các tông đồ: Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ(1 Cr 15,7).

(10) Trước lúc Thăng Thiên: Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa (Lc 24,50-53).

Philip Kosloski
Chuyển dịch: Nhóm Mai Khôi
https://aleteia.org

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here