Saturday, June 15, 2024
spot_img

[Bài học] Sách Sáng thế | Bài 3: Tường thuật thứ nhất về tạo dựng

Trong Tường thuật tạo dựng thứ nhất (St 1,1-2,3), Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ vạn vật trong vòng 6 ngày, và con người được dựng nên sau cùng; ngày thứ Bảy, Người nghỉ ngơi. Tường thuật này được trình bày theo khuôn mẫu một bài giáo lý nhằm giúp người đọc dễ hiểu. Qua đó, độc giả hiểu hơn về Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa, về vạn vật và con người, là tạo vật của Người.

Bước 1: Làm Dấu Thánh Giá

Bước 2: Lắng nghe Lời Chúa

Bước 3: Giải thích Lời Chúa

Bước 4: Cầu nguyện kết thúc

Lạy Chúa,
Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
vì yêu thương
Chúa đã dựng nên vũ trụ vạn vật
và đã dựng nên loài người chúng con giống hình ảnh của Ngài.
Chúng con xin hết lòng ngợi khen, tôn vinh, và cảm tạ Chúa.

Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với Chúa
vì chúng con mang hình ảnh Ngài.
Và cho chúng con biết biết góp phần cộng tác với Ngài
để gìn giữ và phát triển công trình Ngài đã tạo dựng
vì yêu thương chúng con. Amen.

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here